13. emerytura 2022 - dla kogo i ile wynosi? Co z czternastką? (2022)

Trzynasta emerytura to jednorazowe świadczenie, które zostało wypłacone przez państwo polskie wszystkim emerytom po raz pierwszy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Nazywana jest tzw. “jarkowym” od imienia i nazwiska prezesa partii rządzącej, który szumnie ogłosił ten program. 13-stka to wsparcie finansowe niezależne od wysokości emerytury. Otrzymuje je 10 milionów Polaków i może je przeznaczyć na pokrycie np. kosztów leków i innych bieżących wydatków. Ile wynosiło ono na początku, ile wynosi w 2020, a ile w 2021 roku? Odpowiedzi znajdą Państwo w poniższym artykule.

Aktualizacja 03.03.2022 r.: Po 7-procentowej waloryzacji rent i emerytur w 2022 roku, przyszedł czas na podanie ile wyniesie 13. emerytura 2022. Będzie to 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł na rękę.

Aktualizacja 03.04.2021 r.: Emeryci donoszą nam, że 13-stki już trafiły na ich konta! “Rząd uwinął się przed świętami!”.

Aktualizacja 08.03.2021 r.: Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę uchwalającą 13. i 14. emeryturę. Będą one wypłacane – 13-stki na wiosnę, a 14-stki na jesieni tego roku.

Spis treści

Czym jest 13. emerytura i ile wynosi?

13. emerytura 2022 - dla kogo i ile wynosi? Co z czternastką? (1)Wypłacanie trzynastej emerytury rozpoczęło się w maju 2019 roku. Już w zamyśle świadczenie to było zaplanowane jako coroczne jednorazowe wsparcie. Jest ono przeznaczone dla każdego emeryta niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia i jest równe minimalnej emeryturze miesięcznej. W 2022 roku wyniesie 1217,98 zł na rękę (1338,44 zł brutto).

Wysokość wypłaconej “trzynastki” w 2019 r. to:

 • 1100 zł brutto,
 • emeryci dostali na rękę 888,25 zł,
 • “trzynastkę” otrzymało 9 mln 800 tysięcy uprawnionych,
 • łączny koszt 13. emerytury wyniósł 10,8 mld zł.

Na podstawie projektu Rady Ministrów z dnia 23. grudnia 2019 roku trzynasta emerytura trafiła do emerytów także w kwietniu 2020 roku i wyniosła tym razem 1200 zł brutto, to jest około 981 zł netto. “Jarkowe” nie funkcjonuje jednak jako stały zapis w prawie, ponieważ co roku rząd PiS ustanawia świadczenie oddzielną ustawą, która wymaga politycznej woli aktualnej większości parlamentarnej. W roku 2020 była to Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Uwaga! Sprawdź pożyczki i kredyty dla emerytów – tutaj!

Wysokość 13 emerytury jest ustalana na podstawie najniższej emerytury, jaka obowiązuje od 1. marca roku, w którym to świadczenie jest wypłacane. W roku 2020 Rząd wydał na ten cel 11,75 mld zł.

Aktualizacja 4.11.2020 r.: Pojawił się projekt waloryzacji emerytur. Minimalna emerytura zostanie podniesiona o 50 złotych brutto (to mniej niż wcześniej ogłaszano) i wyniesie 1250 zł brutto. Oznacza to, że 13-stka wzrośnie o ok. 40 złotych i wyniesie ok. 1020 złotych na rękę.

(Video) ZUS wypłaci 13 i 14 emerytury

Przeczytaj też: Waloryzacja emerytur i rent 2021 – tabela – minimalna emerytura – ile wyniesie?

Od roku 2021 ma być również wypłacana dla najuboższych 14. emerytura (o niej przeczytają Państwo na końcu poniższego artykułu).

W celu zabezpieczenia sytuacji finansowej seniorów rząd realizuje obecnie waloryzację kwotowo-procentową emerytur i rent. Niestety przez pewien czas była ona wstrzymana.

Rodzaj świadczenia

Kwota w roku 2020

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

1200,00 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

900,00 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1440,00 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

1080,00 zł

(Video) 13. i 14. EMERYTURA do LIKWIDACJI! Ekspert mówi wprost

Wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych w 2020 roku.

Dzięki zerowemu PIT-owi także każdy młody Polak, do 26 roku życia, dostaje co rok “trzynastkę”, warunkiem jest złożenie deklaracji rocznej.

Przeczytaj też: Prywatne pakiety medyczne 2022 – indywidualne i dla firm – ranking i opinie – oferty Luxmed

13. emerytura – komu przysługuje?

13. emerytura to niejako trzynasta “pensja” dla emerytów, choć w wysokości najniższej emerytury za pełną wysługę lat. Jest dodatkiem do wszystkich emerytur i rent, wypłacana jest także dla rolnikom pobierającym renty i emerytury. Świadczenie to otrzymują także osoby pobierające emerytury pomostowe oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Trzynastka należna jest także osobom, którym przysługują:

 • renty socjalne lub strukturalne,
 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
 • renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Z ciekawostek można dodać informacje, które podała Gazeta Wyborcza w 2019 roku – 13-stkę dostało aż 220 tysięcy emerytów, którzy dostają tylko od kilkunastu groszy do kilku złotych emerytury miesięcznie.

Przeczytaj też: Płaca minimalna 2021 – brutto i netto – ile wynosi?

Uprawnieni według wieku i stanu spoczynku zawodowego

13. emeryturę w danym roku kalendarzowym otrzymują ci, którzy przeszli w stan spoczynku zawodowego do 31. marca rozpatrywanego roku. Wniosek o emeryturę można składać do ZUS, na miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego, który obecnie wynosi:

 • 60 lat dla kobiet,
 • 65 lat dla mężczyzn.

13. emerytura nie jest wliczana emerytom do ich dochodu, co jest istotne przy dodatkach mieszkaniowych i corocznych rozliczeniach podatkowych. Trzynastka jest zawsze wolna od potrąceń i egzekucji dokonywanych przez komornika sądowego, podobnie jak inne świadczenia typu Rodzina 500+, Wyprawka 300 plus czy świadczenie rodzicielskie – tzw. kosiniakowe. Oznacza to, że żaden wierzyciel nie odbierze świadczeniobiorcy nawet części tej kwoty.

“Jarkowe” dla mundurowych – wojskowych i policjantów

Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze przechodzą na emerytury po ukończeniu 55. roku życia. Również i oni mają prawo do 13. emerytury.

Zasady przechodzenia na emeryturę wojskową i policyjną

Osoby, które wstąpiły do służby w czasie obowiązywania innych zasad przechodzenia na emeryturę, zachowują prawo wyboru zasad uzyskiwania świadczenia. Oznacza to, że osoby wstępujące do służby do końca 2012 roku, nadal mogą przechodzić na częściową emeryturę, bez względu na wiek, po 15 latach służby. Ostatnia reforma systemu emerytalnego służb mundurowych obowiązuje od 1. stycznia 2013 r. Nie są tu doliczane następujące okresy służby:

 • okres przeniesienia do rezerwy kadrowej, gdy np. żołnierz podjął pracę poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych,
 • czas służby w organach służby bezpieczeństwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego czasu PRL.

Natomiast do stażu uprawniającego do emerytury wojskowej zalicza się okresy:

 • czynnej służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, Policji, ABW, Agencji Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej,
 • służby w UOP, Policji i Milicji Obywatelskiej,
 • służby w Służbie Ochrony Kolei,
 • zatrudnienia w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, nauki w szkołach pożarniczych i służby w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze mogą do wymaganego stażu służby doliczyć okresy wychowywania dzieci, w wymiarze do 3 lat, ale wykorzystane w okresie pełnienia służby.

(Video) Wypłata 14 emerytury

Żołnierze zawodowi powołani do armii lub służby kandydackiej po 31. grudnia 2012 r, przejdą na emeryturę kiedy ukończą 55 lat po 25 latach służby.

Trzynasta emerytura w 2022 roku

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona także w 2022 roku na przełomie kwietnia i maja. Będzie to czwarta po 2019, 2020 i 2021 r. wypłata. Jej wysokość będzie równała się najniższej emeryturze, której wysokość jest przewidywana na około 1300 zł brutto, czyli ok. 1050 zł netto. Technicznie 13. emerytura wypłacana będzie razem ze stałym świadczeniem emerytalnym.

13. emerytura 2022 - dla kogo i ile wynosi? Co z czternastką? (4)13. emerytura dla rencistów – czy istnieje?

13. emeryturę otrzymują także renciści i jest ona jednakowa dla wszystkich. Warunkiem jest to, by w dniu 31. marca bieżącego roku mieć prawo do renty czy emerytury. Od trzynastki płaci się podatek dochodowy i składkę zdrowotną.

Podsumowując, emeryci w 2021 roku zyskają 2600 zł brutto, otrzymując 13. emeryturę, a znaczna ich część otrzyma także 14. emeryturę.

2/3 emerytów była za wprowadzeniem trzynastki w formie minimalnej emerytury dla każdego emeryta. Przeważał tu głos kobiet. Przeciwników było 25%, a 12% respondentów nie umiało w tej sprawie zająć jednoznacznego stanowiska.

Czternasta emerytura 2022 r.

W 2021 roku niektórzy emeryci otrzymali 14 emeryturę (dla kogo i kiedy wypłata?), która także była zależna od poziomu najniższej emerytury. Jednak nie wszyscy otrzymali świadczenie w pełnej wysokości, czyli na poziomie 1250 – 1300 zł brutto. Taką kwotę otrzymały osoby, których emerytura jest nie wyższa niż 120% średniej emerytury w Polsce. Przekroczenie tej kwoty będzie oznaczało proporcjonalne zmniejszenie tej kwoty. Będzie tu zastosowana zasada złotówka za złotówkę.

Przykładowo: jeśli 120% średniej emerytury w Polsce osiągnie np. 2900 zł, to emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3100 zł miał 14-stą emeryturę pomniejszoną o 200 zł.

Czternasta emerytura została wypłacona w listopadzie i grudniu 2021 roku. Planów rządu w tej sprawie nie zmienił ogromny deficyt, który powstał w 2020 roku poprzez zmniejszenie wpływów podatkowych i zwiększenie wydatków (przede wszystkim) przez wątpliwy, jak się okazuje lockdown z powodu koronawirusa. Świadczenie to ma jednak zostać wypłacone jednorazowo, tylko w 2021 roku.

Może kryzys, który według zapowiedzi wielu ekonomistów zajrzy do domów każdego Polaka już w przyszłym roku, odciągnie rządzących od dalszego rozdawnictwa. Choć bon turystyczny 500 złotych na wakacje zaprzeczałby temu poglądowi. Nawet jeżeli 14-stka zostanie wypłacona tylko w 2021 roku, będzie można spodziewać się jej reaktywacji na jesieni 2023 roku, tuż przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.

Aktualizacja 08.01.2022 r.: Na antenie TVP Info, minister finansów Tadeusz Kościński oznajmił: “Czternastej emerytury nie będzie w tym roku, ja jestem od polityki fiskalnej, to nie w naszej kompetencji, żeby decydować. […] O ile mi wiadomo, to czternastki nie będzie w tym roku”.

Pracujący emeryt a 13-stka

Pracujący emeryt też otrzymuje 13. emeryturę, w takiej samej wysokości co pozostali emeryci i renciści.

Przeczytaj też: Do jakiego wieku można wziąć kredyt hipoteczny, gotówkowy lub kupić na raty?

Kto i do jakiej kwoty może pracować na emeryturze?

Ograniczeniom podlegają emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, czyli osoby pobierające wcześniejszą emeryturę.

(Video) Wypłaty 13 emerytur

W świetle przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70%, a zawieszenie po przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez GUS.

Wiek ten dla kobiet wynosi nadal pomimo wprowadzonych przez obecną opozycję niekorzystnych zmian, 60 lat, zaś dla mężczyzn 65 lat. Emeryt, który osiągnął ustawowy wiek emerytalny, może pracować i zarabiać bez żadnych ograniczeń. Jednakże gwoli uczciwości należy dodać, że podatek dochodowy przy umowie zleceniu i zatrudnianiu emeryta wynosi aż 25%, więc jest to mało opłacalna inwestycja. Zasadne pozostaje pytanie, czy nawet na emeryturze, aktywni seniorzy powinni być karani za pracę i wciąż płacić zarówno podatek, jak i składki zdrowotno-emerytalne.

Czy komornik może zabrać 13. emeryturę?

Komornik sądowy nie może zgodnie z prawem nikomu ściągnąć pieniędzy pochodzących z żadnego świadczenia, w tym z omawianego dodatku dla emerytów. Jednakże problem z działaniami z tych stróżów prawa polega na tym, że zajmując część środków na koncie nie mają oni od razu wiedzy na temat tego, skąd pochodzą dane środki. Lepiej je zatem wyjąć z konta od razu po wpłacie przez ZUS. W razie bezprawnego pobrania 13-stki, można zgłosić to naruszenie. Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule o komorniku sądowym.

Przeczytaj też: Przeciętne wynagrodzenie 2021 – ile wynosi netto i brutto

13. emerytura a śmierć emeryta

Po śmierci emeryta ta jedna, ostatnia emerytura nie przepadnie. Rodzina powinna jedynie pamiętać o wniosku o jej wypłatę. ZUS może ją wypłacić członkom rodziny jako świadczenie niezrealizowane. Mianem tym nazywamy świadczenia, do którego zmarły był uprawniony przed śmiercią, ale go nie pobrał, a ZUS nie wypłacił, bo dostał informację o zgonie.

13. emerytura 2022 - dla kogo i ile wynosi? Co z czternastką? (6)Prawo do takich niezrealizowanych świadczeń mają:

 • mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe,
 • w drugiej kolejności małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził wspólnego gospodarstwa,
 • w trzeciej kolejności także inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu była osoba zmarła, przy braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Potrzebne dokumenty składane do ZUS to:

 • odpis aktu zgonu,
 • odpis aktu małżeństwa, w przypadku małżonka,
 • odpis aktu urodzenia , w przypadku dzieci,
 • dowody potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa lub fakt przyczyniania się do utrzymania osoby zmarłej.

Natomiast przy ustalaniu wysokości wypłat 13. emerytury stosuje się zasadę proporcjonalności. Rodziny nie mogą ubiegać się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia w razie śmierci osoby uprawnionej.


Powyższe informacje były pomocne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

FAQs

13. emerytura 2022 - dla kogo i ile wynosi? Co z czternastką? ›

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2022? Trzynastka będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. 13 emerytura w 2022 r. wynosi 1338,44 zł brutto.

Ile wynosi 14 emerytura na rękę? ›

Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta zasadnicza nie przekracza 2900 zł brutto. Rząd szacuje, że będzie to 7,7 mln osób. Zastanawiasz się, ile wynosi 14 emerytura 2022 netto? Maksymalna czternasta emerytura 2022 wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto.

Ile wynosi 14 emerytura 2022 netto? ›

Maksymalna wysokość 14-tki równa jest wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca, czyli po waloryzacji. W 2022 r. wynosi ona 1217,98 zł netto („na rękę”), czyli 1338,44 zł brutto. Maksymalną czternastkę otrzymają seniorzy ze świadczeniami do 2900 zł brutto.

Ile wynosi 13 emerytura 2022 brutto? ›

emerytura, wypłacona w roku 2020, była w wysokości 1200 zł brutto (czyli średnio 981 zł netto). W roku 2021 natomiast emeryturę wypłacono w kwocie 1250,88 zł brutto, czyli 1022,30 zł netto. W 2022 roku natomiast kwota brutto trzynastki wyniosła 1338,44 zł brutto, czyli na rękę 1217,98 zł.

Kiedy wypłata 14 emerytury w 2022 roku? ›

ZUS: 25 sierpnia ruszy wypłata czternastek. Od 25 sierpnia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina ZUS.

Kto dostanie 14 z emerytów? ›

osobom uprawnionym przysługiwać będzie dodatkowe świadczenie w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. Prawo zaś do 14. emerytury mają mieć osoby, których wysokość świadczeń - przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń - nie przekracza kwoty 2900 zł.

Kto ma prawo do 14 emerytury? ›

Świadczenie w wysokości co najmniej 50 zł

Ponadto - jak napisano w wykazie prac rządu - czternasta emerytura ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Kiedy w tym roku będzie wypłacana 14 emerytura? ›

Na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Maląg była pytana m.in. o czternastą emeryturę. W tym roku czternasta emerytura będzie wypłacana wcześniej niż w ubiegłym roku - powiedziała. Jak wyjaśniła, "patrząc na wysoką inflację, została podjęta decyzja, że wypłacamy ją od 25 sierpnia".

Ile emerytury na rękę? ›

4000 zł - emerytura brutto w 2021; 4280 zł - emerytura brutto po waloryzacji; 3592,20 zł - emerytura netto po waloryzacji; 5000 zł - emerytura brutto w 2021; 5350 zł - emerytura brutto po waloryzacji; 4384 zł - emerytura netto po waloryzacji.

Co z 14 emerytura w 2022? ›

Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu.

Ile wyniesie netto 13 dla emeryta? ›

Z trzynastej emerytury będzie jedynie pobrana składka zdrowotna. W takim razie ile wynosi trzynastka na rękę? 13 emerytura netto po odliczeniu składki zdrowotnej wynosi 1 217,98 zł.

Ile jest 13 emerytury na rękę? ›

13 emerytura wynosi 1217,98 zł netto („na rękę”), czyli 1338,44 zł brutto.

Ile netto 13 emerytura 2022? ›

wynosi 1338,44 zł brutto. Netto 13 emerytura w 2022 r. wynosi 1217,98 zł.

Co z czternastą emerytura? ›

Ponad 11 mld zł na „czternastkę” w 2022 r.

W tym roku czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób – ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w wysokości pomniejszonej. W 2022 r. na ten cel przeznaczono ok. 11,4 mld zł.

Czy emerytura jest wypłacana z góry czy z dołu? ›

Emerytury i renty wraz z dodatkami i innymi świadczeniami pieniężnymi wypłaca się miesięcznie z góry w 5 dniu każdego miesiąca kalendarzowego, za który przysługują te świadczenia.

W którym miesiącu będzie wypłacana 14? ›

emerytura: kiedy wypłata pieniędzy. Wypłata czternastej emerytury ruszy 25 sierpnia 2022 r. ZUS będzie wypłacał „czternastki”: 1, 5, 6, 10, 15, 20 września.

Kiedy 14 dla emerytów i rencistów? ›

Według nowego harmonogramu, tzw. 14. emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 roku. Zmiana może oznaczać, że prawo do czternastej emerytury zyska większa liczba osób.

Czy czternastka będzie w 2022 roku? ›

Według nowego harmonogramu, tzw. 14. emerytury będą wypłacone właśnie od 25 sierpnia aż do 20 września 2022 roku. Dodatkowo, zmiana może oznaczać, że prawo do czternastej emerytury zyska większa liczba osób.

Ile podwyżki emerytur 2022 tabela? ›

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2022 r. wynosi 7%. Oznacza to, że świadczenia wzrosną o 7%. Najniższa emerytura wyniesie teraz 1217, 98 zł netto (na rękę), czyli 1338,44 zł brutto.

Ile zyska emeryt od lipca 2022? ›

Nowe emerytury powyżej 5000 zł brutto od lipca 2022

Różnica wyniesie od 1 do 121 zł na rękę. Najwyższy zysk odnotują emeryci ze świadczeniami w wysokości ok. 4920 zł brutto. Dla świadczeń wyższych niż 4920 zł brutto zysk z reformy podatkowej będzie maleć.

Jaka emerytura od lipca 2022? ›

Od lipca wypłata emerytury i renty będzie potrącana o zaliczkę na PIT według stawki 12 proc., pomniejszanej o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Ze świadczeń w wysokości do 2,5 tys. zł brutto miesięcznie wciąż nie będzie odprowadzana zaliczka na podatek. Osoby pobierające takiej wysokości emerytury nie odczują zmian.

Kto otrzyma 13 emeryturę w 2022 roku? ›

- kto dostanie? Zgodnie z przepisami, trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Ile wynosi 13 emerytura bez podatku? ›

emerytura", którym posługuje się rząd, jest mylące. Dodatkowe świadczenie nie wynosi tyle samo, ile co miesiąc dostają emeryci. Rząd zapisał w ustawie, że każdy z emerytów i rencistów dostanie najniższe świadczenie wypłacane przez ZUS. Od 1 marca wynosi ono będzie 1338,44 zł brutto.

Czy listonosz przyniesie emeryturę? ›

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada zmiany w sposobie wypłat emerytur i rent. Mają one być przekazywane wyłącznie bezgotówkowo. To znaczy, że nie będzie ich już przynosił listonosz, a świadczenie będzie przelewane na konto osoby uprawnionej. Resort uspokaja - zmiana ma wejść w życie w 2022 r.

Ile emerytur należy się po śmierci? ›

Rodzinie należy się jedynie wypłata ostatniego ze świadczeń, które przypadało na miesiąc śmierci uprawnionego. Oznacza to, że jeżeli dany emeryt lub rencista zmarł, na przykład, na początku czerwca, a wypłatę świadczenia otrzymywał w połowie czerwca, rodzina otrzyma świadczenie za czerwiec.

Czy można odebrać emeryturę po śmierci? ›

Jest to tzw. świadczenie należne. Ponadto za ten miesiąc, w którym nastąpiła śmierć osoby ubezpieczonej, ZUS wypłaca świadczenie w pełnej kwocie, bez względu na, to kiedy nastąpił zgon. Nie ma więc znaczenia, czy było to na początku, czy na końcu miesiąca – nie można uszczuplić kwoty emerytury, np.

Ile dostanę czternastki? ›

Kwota „czternastki” ma wynosić równowartość najniższej emerytury – dla osób, których świadczenie brutto wynosi nie więcej niż 2900 zł. Oznacza to, że emeryci dostaną dodatkowo ok. 1218 zł netto.

Ile jest 13 emerytury na rękę? ›

13 emerytura wynosi 1217,98 zł netto („na rękę”), czyli 1338,44 zł brutto.

Czy emeryci dostaną w tym roku 14? ›

— Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS — przekazała szefowa ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Kiedy będą wyplacane czternaste emerytury? ›

ZUS poinformował, że pierwsze wypłaty rozpoczną się 25 sierpnia 2022 roku. Trafią one do emerytów razem z ich regularnym świadczeniem.

Co z 14 emerytura w 2022? ›

Zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu.

Videos

1. Waloryzacja emerytur 2022. O ile wzrosną świadczenia?
(Zdrowie i Życie)
2. ZUS informuje: 14. emerytura będzie wypłacona z urzędu, a nie na wniosek
(Joanna Sztymelska)
3. Waloryzacja rent i emerytur
(Radio Maryja)
4. Waloryzacja rent i emerytur
(Radio Maryja)
5. Można dostać emeryturę wyższą nawet o 1000 złotych. Wystarczy zrobić jedną rzecz | Aktualności 360
(Aktualności 360)
6. Emerytury „Mama 4 plus”
(Telewizja Narew)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 11/02/2022

Views: 6352

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.