Alkoholik - objawy uzależnienia od alkoholu. Kiedy można rozpoznać alkoholizm? Rozwój zespołu abstynencyjnego i fazy choroby alkoholowej (2022)

Alkoholik to osoba cierpiąca na alkoholizm. Istotę choroby alkoholowej stanowi uzależnienie psychiczne i fizyczne. Uzależnienie psychiczne to potrzeba spożycia alkoholu dla poprawy samopoczucia. Uzależnienie fizyczne natomiast wiąże się ze wzrostem tolerancji na alkohol. Początkowo trudno zauważyć objawy alkoholizmu, jednak im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większe szanse na wyjście z nałogu.

Alkoholik - objawy uzależnienia od alkoholu. Kiedy można rozpoznać alkoholizm? Rozwój zespołu abstynencyjnego i fazy choroby alkoholowej (1)

spis treści

 • 1. Objawy uzależnienia od alkoholu
 • 2. Rozwój alkoholowego zespołu abstynencyjnego
 • 2.1. Stadium wczesne alkoholizmu
 • 2.2. Stadium późne
 • 3. Fazy choroby alkoholowej
 • 3.1. Faza wstępna (prealkoholowa)
 • 3.2. Faza ostrzegawcza (zwiastunowa)
 • 3.3. Faza krytyczna (ostra)
 • 3.4. Faza chroniczna
 • 4. Alkoholizm u kobiet

rozwiń

1. Objawy uzależnienia od alkoholu

Najbardziej charakterystyczne objawy alkoholizmu to:

Zobacz film: "Alkoholizm [Kontrowersje]"

 • stwierdzenie, że alkohol odpręża, redukuje napięcie i niepokój, zmniejsza poczucie winy, ośmiela
 • poszukiwanie okazji do wypicia alkoholu w miejscach, gdzie nie powinno się tego robić, np. w pracy
 • picie alkoholu w samotności, mimo iż wcześniej piło się tylko dla towarzystwa
 • możliwość wypicia większej niż uprzednio ilości alkoholu, tzw. "mocna głowa"
 • trudności z odtworzeniem wydarzeń, które miały miejsce podczas picia (palimpsesty)

Alkoholik - objawy uzależnienia od alkoholu. Kiedy można rozpoznać alkoholizm? Rozwój zespołu abstynencyjnego i fazy choroby alkoholowej (2)

W sieci uzależnień [6 zdjęć] Wśród najpopularniejszych środków uzależniających znajdują się konopie indyjskie, alkohol i papierosy. zobacz galerię

Alkoholik ma silną, natrętną potrzebą spożywania alkoholu. Jest to głód alkoholowy. Sformułowanie to używane jest dla określenia stanu charakteryzującego się wzmożoną i trudną do odparcia chęcią wypicia alkoholu czy upicia się. Wiąże się z narastającym napięciem, niepokojem, rozdrażnieniem, które odczuwa każdy alkoholik.

Kiedy alkoholik zauważy, że ma problem z piciem, próbuje je kontrolować, jednak bez sukcesów. Po wypiciu pierwszej porcji alkoholu pojawia się niemożność skutecznego decydowania o kolejnych jego ilościach i o momencie przerwania picia.

Alkoholik - objawy uzależnienia od alkoholu. Kiedy można rozpoznać alkoholizm? Rozwój zespołu abstynencyjnego i fazy choroby alkoholowej (5)

(Video) Fazy uzależnienia od alkoholu

Gdy alkohol przestaje działać, u alkoholika pojawiają się dokuczliwe objawy zespołu abstynencyjnego.

 • drżenia mięśniowe
 • nadciśnienie tętnicze
 • tachykardia
 • nudności,
 • wymioty
 • biegunki
 • bezsenność
 • rozszerzenie źrenic
 • wysuszenie śluzówek
 • wzmożona potliwość
 • zaburzenia snu
 • nastrój drażliwy lub obniżony
 • lęki

W związku z tym praktykuje on też picie alkoholu w celu ich złagodzenia albo zapobiegania. Dostarczony organizmowi alkohol powoduje zmniejszenie objawów abstynencyjnych, ustąpienie bólów, przywrócenie energii, umożliwienie koncentracji i myślenia. Przywraca "normalne" funkcjonowanie. Trwa to jednak krótko, ponieważ alkohol jest stopniowo eliminowany z organizmu, a objawy powracają. Wówczas następuje uzupełnianie alkoholu. Jest to tzw. "klinowanie", zaczynające każdy następny dzień picia. Alkoholik ma organizm, którego wszystkie przemiany biochemiczne zostały podporządkowane alkoholowi, domaga się nowej porcji alkoholu.

Alkoholik - objawy uzależnienia od alkoholu. Kiedy można rozpoznać alkoholizm? Rozwój zespołu abstynencyjnego i fazy choroby alkoholowej (6)

PYTANIA I ODPOWIEDZI LEKARZY NA TEN TEMAT

Zobacz odpowiedzi na pytania osób, które miały do czynienia z tym problemem:

 • Czy zmiana zachowania to efekt wszywki? - odpowiada mgr Piotr Jan Antoniak
 • Jak pomóc ojcu, który jest alkoholikiem? - odpowiada mgr Piotr Jan Antoniak
 • Jak pomóc bliskiej osobie uzależnionej od alkoholu? - odpowiada mgr Dorota Nowacka

Wszystkie odpowiedzi lekarzy

Człowiek, który nie jest uzależniony, następnego dnia po upiciu czuje się ciężko chory. Ma bóle głowy, ogólne rozbicie, rozdrażnienie, kłopoty z koncentracją uwagi, niezdolność do dłuższego wysiłku fizycznego i umysłowego, nudności i wymioty. Popularnie ten stan jest nazywany kacem. Są to objawy zatrucia alkoholowego.

U alkoholików do objawów zatrucia dołącza się objawy zespołu abstynencyjnego, który wykształca się na ogół po kilku latach intensywnego picia. Wszelkie uszkodzenia mózgu, będące wynikiem urazów, zapaleń czy zatruć, przyspieszają wystąpienie zespołu abstynencyjnego.

Dokuczliwe objawy pojawiają się w czasie trzeźwienia lub po wytrzeźwieniu, gdy alkoholik odczuwa brak alkoholu. Alkoholik ma organizm przyzwyczaja się do systematycznego przyjmowania alkoholu i w pewnym momencie staje się mu niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Kiedy brakuje alkoholu organizm zaczyna jakby "protestować" i domagać się go poprzez wytworzenie objawów abstynencyjnych.

Alkoholik - objawy uzależnienia od alkoholu. Kiedy można rozpoznać alkoholizm? Rozwój zespołu abstynencyjnego i fazy choroby alkoholowej (7)

Kolejna porcja alkoholu sprawia, że alkoholik odzyskuje dobre samopoczucie, łagodzi cierpienie i przynosi ulgę, co wiąże się z powtórnym zatruciem. Stanowi ono istotę "błędnego koła" w ciągu picia. Alkoholik pije, ponieważ nie chce dopuścić do rozwinięcia się bardzo dokuczliwych objawów abstynencyjnych. Alkoholik musi pić, by nie cierpieć i cierpi, bo pije.

2. Rozwój alkoholowego zespołu abstynencyjnego

Rozwój alkoholowego zespołu abstynencyjnego charakteryzuje się swoistą dynamiką:

2.1. Stadium wczesne alkoholizmu

Alkoholik odczuwa objawy ze strony układu wegetatywnego, czyli tej części układu nerwowego, która kieruje czynnościami organizmu niezależnymi od woli. Są to:

(Video) Zaburzenia psychiczne w uzależnieniu od alkoholu

 • bóle
 • zawroty głowy
 • osłabienie
 • bóle mięśniowe
 • nieprzyjemny smak w ustach
 • nudności
 • biegunki
 • napadowe poty
 • kołatanie serca

2.2. Stadium późne

Obejmuje, oprócz wyżej podanych, objawy w sferze psychicznej z charakterystycznymi zaburzeniami nastroju i snu. Alkoholik nastrój lękowo-depresyjny (tzw. depresja alkoholowa), często z gniewem i drażliwością.

Ostry zespół abstynencyjny trwa około 1-2 dni, później wydłuża się do kilku dni, a nawet tygodni.

W tym stadium alkoholik ma zmienioną (najczęściej zwiększoną) tolerancję alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek). Tolerancja to zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego (do pewnej granicy) bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych.

Tolerancja na alkohol jest różna u poszczególnych osób. Jej wzrost może nastąpić w sposób niezauważalny. Dzieje się tak wówczas, gdy alkoholik wypija jednorazowo dużą jego ilość, co wywołuje silną reakcję przystosowawczą organizmu, a ta umożliwia przyjmowanie alkoholu bez objawów zatrucia alkoholowego.

Wzrost tolerancji jest charakterystyczny dla początków uzależnienia i następuje stopniowo. Wysoka tolerancja na alkohol utrzymuje się przez długi czas, nawet przez wiele lat. Zależy od dyspozycji psychofizycznych i intensywności picia oraz jego modelu. Z czasem alkoholik zaczyna mieć obniżoną tolerancję na alkohol.

W tym stadium następuje zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców. O zawężeniu repertuaru możemy powiedzieć wtedy, gdy alkoholik pije w sposób charakterystyczny dla siebie (np. picie w konkretnych, podobnych sytuacjach, picie weekendowe, picie z osobami o dużo niższym statusie społecznym).

Poznaj 9 mitów na temat alkoholu [7 zdjęć] Bardziej niż chorobliwe kolekcjonerstwo dóbr materialnych szokujące wydaje się gromadzenie zwierząt. zobacz galerię

W tym stadium alkoholik zaczyna zaniedbywać alternatywne do picia przyjemności, zachowania i zainteresowania. Obecność alkoholu w życiu codziennym staje się czymś bardzo ważnym. Alkoholik poświęca dużo uwagi i zabiegom skoncentrowanym wokół okazji do picia i dostępności alkoholu. Rodzina, zainteresowania, cele życiowe schodzą na dalszy plan.

Wreszcie - w tym stadium postępuje picie alkoholu, mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego. Chodzi o wiarygodną informację uzyskaną, np. od lekarza, że choroba, na którą cierpi alkoholik, jest konsekwencją nadużywania alkoholu.

3. Fazy choroby alkoholowej

7 niecodziennych rodzajów uzależnień [7 zdjęć] Bardziej niż chorobliwe kolekcjonerstwo dóbr materialnych szokujące wydaje się gromadzenie zwierząt. zobacz galerię

Pojęcie przewlekłego alkoholizmu wprowadził Magnus Huss w 1849 r. Klinicyści i badacze wciąż podejmują próby zdefiniowania uzależnienia od alkoholu i wyróżnienia poszczególnych etapów przebiegu choroby alkoholowej.

Najbardziej znany jest podział stadiów alkoholizmu, dokonany przez Elvina M. Jellinka, który w 1960 r. opublikował pracę pt. "Koncepcja alkoholizmu jako choroby". Wyróżnił cztery stadia alkoholizmu. Granice między poszczególnymi stadiami są nieostre, a kolejność występowania objawów w poszczególnych fazach może wykazywać indywidualne różnice.

3.1. Faza wstępna (prealkoholowa)

Ta faza zaczyna się od konwencjonalnego picia, nieodbiegającego od społecznie akceptowanego wzorca. W związku z tym jej początek jest trudny do uchwycenia.

W tej fazie chory odkrywa, że picie alkoholu daje nie tylko przyjemne doznania, ale także łagodzi przykre stany emocjonalne. Picie alkoholu staje się wówczas jedną ze strategii radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Dlatego też fazę prealkoholową określa się mianem: ,"picie jako ucieczka". Chory ma ochotę na kolejny na kieliszek w gronie znajomych, nie odmawia, gdy inni zapraszają.

Na tym etapie obserwuje się narastającą tolerancję na alkohol, związaną z adaptacją organizmu. Dotychczasowe dawki alkoholu stają się niewystarczające, rozpoczyna się picie coraz większych ilości w celu uzyskania takiego samego efektu. Na tym etapie osoba pijająca zazwyczaj nie dostrzega problemu. Faza ta może trwać kilka miesięcy lub lat.

(Video) ROZWÓJ CHOROBA ALKOHOLOWA FAZY ROZWOJU CHOROBY 🧨FAZA CHRONICZNA 🧨 UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU

3.2. Faza ostrzegawcza (zwiastunowa)

Zaczyna się w momencie pojawienia się luk pamięciowych – palimpsestów ("przerwy w życiorysie", rodzaj krótkiej amnezji związanej z piciem bez utraty przytomności). Polegają na niemożności przypomnienia sobie przebiegu wydarzeń w trakcie upojenia alkoholowego, pomimo że nie doszło do utraty przytomności pod wpływem alkoholu.

W tym stadium picie staje się rodzajem wewnętrznego przymusu, trudnego, lecz możliwego do przezwyciężenia. Chory aktywnie szuka okazji do napicia. Często jest inicjatorem spotkań towarzyskich, suto zakrapianych alkoholem. Pije więcej i częściej niż otoczenie. Sięga po alkohol, bo rozładowuje napięcie, przynosi ulgę. Rozpoczęte picie coraz częściej kończy się "urwaniem filmu" i kacem, a kaca coraz częściej "leczy się" wypijaniem tzw. klina w samotności.

Chory może jednak odczuwać wstyd, unikać rozmów na temat alkoholu. Z czasem zaczyna zauważać, że coś zmieniło się w jej sposobie picia, jednak racjonalizuje przyczyny, usiłuje znaleźć dla nich wytłumaczenie.

3.3. Faza krytyczna (ostra)

Cechuje ją całkowita utrata kontroli nad piciem alkoholu. Wypicie porcji alkoholu rozpoczyna ciąg alkoholowy. Okresy picia zaczynają dominować nad okresami abstynencji. Picie jest kontynuowane, pomimo wielu negatywnych konsekwencji, co jest związane z odczuwanym silnym głodem alkoholu oraz stosowanymi mechanizmami iluzji i zaprzeczeń: "Każdy piłby na moim miejscu", "To moja prywatna sprawa", "Nikt mnie nie rozumie".

W tym stadium występuje poranne ,"klinowanie", aby zapobiec wystąpieniu przykrych objawów odstawiennych. W tym celu pijący stara się gromadzić zapasy alkoholu, aby nie dopuścić do sytuacji, w której ciągłe dostarczanie alkoholu do organizmu zostałoby przerwane.

Pijący może podejmować próby zmiany wzorca picia, np. pić tylko w dni wolne od pracy lub zastąpić alkohol mocniejszy – słabszym. Rodzina i przyjaciele osoby uzależnionej w tym stadium często usiłują nakłonić ją do podjęcia terapii.

W tej fazie chory:

 • nieregularnie się odżywia
 • zaniedbuje swój wygląd
 • zaniedbuje dotychczasowe pasje
 • wycofuje się z kontaktów z bliskimi
 • zaniedbuje rodzinę

tym stadium pojawiają się negatywne konsekwencje picia związane z pracą zawodową. Należą do nich absencje w pracy z powodu ciągów alkoholowych, podejmowanie pracy pod wpływem alkoholu lub zauważalne dla współpracowników objawy abstynencyjne. Często stają się powodem utraty pracy. W fazie krytycznej nierzadko pojawiają się również konflikty prawne.

W stadium ostrym mogą występować objawy tzw. patologicznej zazdrości, której adresatem jest współmałżonek. Objawy są związane z zaburzeniami potencji osoby uzależnionej na skutek picia. Nieufność, wrogie nastawienie do otoczenia mogą powodować wybuchy agresji. W fazie krytycznej osoba uzależniona nierzadko wymaga lub sama poszukuje pomocy medycznej.

3.4. Faza chroniczna

Zaczyna się wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów. Okresy picia są bardzo długie, a okresy abstynencji bardzo krótkie. Alkoholik pije od rana, upija się w samotności, następuje zdecydowany spadek tolerancji na alkohol, w związku z tym sięga po denaturat.

Dochodzi do rozpadu rodziny. Następuje degradacja zawodowa i społeczna. Alkohol staje się jedynym celem w życiu. Przestają działać hamulce moralne. Organizm jest coraz bardziej wyniszczony i zatruty alkoholem.

W tym stadium występują liczne powikłania natury psychicznej:

 • zaburzenia pamięci, koncentracji
 • zaburzenia nastroju
 • psychozy
 • majaczenia i halucynozy (najczęściej słyszy się głosy)

Do powikłań somatycznych należą uszkodzenia licznych narządów i układów:

 • zespół móżdżkowy
 • polineuropatia
 • kardiomiopatia
 • nadciśnienie tętnicze
 • marskość i niewydolność wątroby

Zwiększone jest również ryzyko rozwoju choroby nowotworowej, związane z kancerogennym działaniem alkoholu i ogólnym wyniszczeniem organizmu. Nieuchronną konsekwencją nieleczonej fazy przewlekłej jest zgon spowodowany zatruciem lub powikłaniami alkoholizmu.

Wbrew powszechnym opiniom, nie trzeba pić codziennie, by stać się alkoholikiem. W zaawansowanym stadium choroby obserwuje się tzw. picie ciągami przez kilka dni, tygodni czy miesięcy, po czym następuje okres całkowitej abstynencji. Żadna dawka alkoholu nie jest bezpieczna.

(Video) ROZPOZNANIE CHOROBY, PICIE Towarzyskie - FAZY ROZWOJU CHOROBY ALKOHOLOWEJ, odc. 97

Bywa, że wypicie codziennie jednego piwa może doprowadzić do rozwoju choroby. Choć za bezpieczną można uznać niewielką ilość alkoholu (np. 1-2 lampki wina) wypijaną sporadycznie przez osobę dorosłą, znającą swoje możliwości i ograniczającą się tylko do niej.

Są osoby, które przez wiele lat nie odczuwają fizycznych skutków picia. U innych szybko rozwijają się powikłania. Podobnie bywa z funkcjonowaniem psychicznym. Są osoby, które mimo uzależnienia, funkcjonują w miarę poprawnie, bronią się przed degradacją psychiczną, a są również i tacy, którzy w wyniku długotrwałego picia mogą przebywać jedynie na oddziale psychiatrycznym.

Czasem alkoholik "na zewnątrz" funkcjonuje w miarę poprawnie - pracuje, wypełnia swoje obowiązki - i dopiero badania psychologiczne wykazują odchylenia od normy. Różny jest także poziom społeczny osób uzależnionych. Bywa też tak, że alkoholik miał pracę, dom, rodzinę, ale wielu już to wszystko straciło i mieszka pod mostem.

4. Alkoholizm u kobiet

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wypijamy nawet 17 milionów litrów wódki miesięcznie. Na pierwszym miejscu pod względem ilości spożytego alkoholu plasuje się województwo łódzkie, zaraz po nim jest Śląsk. Rocznie na alkohol Polacy wydają 8,5 miliarda złotych.

Najczęściej sięgamy po kieliszek z powodu pracy lub jej braku. Najwięcej pije alkoholik w wieku od 30 do 49 lat. Specjaliści szacują, że w całym kraju uzależnionych od alkoholu jest 800 tysięcy osób.

W ostatnich latach obserwuje się na świecie wyraźny wzrost odsetka kobiet pijących w sposób szkodliwy dla zdrowia oraz kobiet, u których można stwierdzić obecność objawów uzależnienia od alkoholu.

Zobacz także:

 • Alkoholizm w rodzinie
 • Zapobieganie alkoholizmowi
 • Alkoholizm wśród młodzieży
 • Fazy alkoholizmu
 • Diagnozowanie alkoholizmu

Ze względu na odmienność biochemiczną spożycie tej samej ilości alkoholu przez mężczyznę i kobietę powoduje u kobiety wyższe stężenie alkoholu we krwi, a tym samym wyraźniejsze objawy zatrucia. Wynika to z różnej zawartości płynów w stosunku do masy całego ciała (u kobiet płyny stanowią około 60 proc., a u mężczyzn – około 70 proc.). Od strony biologicznej kobieta jest więc bardziej niż mężczyzna narażona na wszelkie negatywne konsekwencje spożywania alkoholu i dlatego:

 • objawy marskości wątroby u kobiet pojawiają się już po 5 latach intensywnego picia, podczas gdy u mężczyzn okres ten wynosi 10-20 lat. Kobiety umierają z powodu marskości w młodszym wieku niż mężczyźni
 • potrzeba znacznie mniej czasu na to, aby u kobiety rozwinął się pełny obraz zespołu uzależnienia od alkoholu

Szybsza reakcja na alkohol u kobiet wynika z:

 • mniejszej zawartość wody w organizmie
 • na ogół niższej aktywności dehydrogenazy alkoholowej (enzymu odpowiadającego za metabolizm alkoholu) w śluzówce żołądka, co skutkuje przedostawaniem się do krwi większej ilości alkoholu i powoduje wyższe o około 30 proc. jego stężenie we krwi
 • wpływu hormonów produkowanych przez gonady podczas miesiączki na metabolizm alkoholu (uwrażliwienie na fizjologiczne konsekwencje spożywania alkoholu, zwiększanie przez estrogeny toksyczności głównego metabolitu alkoholu – aldehydu octowego)

Rekomendowane przez naszych ekspertów

 • Fazy alkoholizmu
 • 3 proste rzeczy, które ograniczą szkodliwe działanie alkoholu na organizm
 • Alkohol a seks (WIDEO)

Choroby spowodowane piciem alkoholu występują u około 50 proc. mężczyzn i 10 proc. kobiet zgłaszających się do lekarza. Jednak ci często nie rozpoznają jednak, że ich pacjent to alkoholik. Dotyczy to zwłaszcza uzależnienia u kobiet.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą i jak każda inna choroba powinna być leczona. To również problem społeczny – zwykle cierpi nie tylko alkoholik, ale także jej rodzina, znajomi i sąsiedzi.

Alkoholizm to też choroba chroniczna – alkoholik pozostaje alkoholikiem do końca życia, mimo zerwania z nałogiem. Alkoholizm to też choroba postępująca, gdy nie podejmuje się leczenia i nie zachowuje abstynencji. Jeśli nie jest leczona, rzadko może doprowadzić do śmierci. Rzadko jednak można znaleźć to rozpoznanie w aktach zgonu. Przeważnie podaje się somatyczne symptomy alkoholizmu, np. marskość wątroby.

Potrzebujesz wizyty, badania lub e-recepty? Wejdź na znajdzlekarza.abczdrowie.pl, gdzie umówisz się do lekarza od ręki.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

(Video) OBJAWY ALKOHOLIZMU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU JAKIE SĄ PIERWSZE OZNAKI ?

polecamy

 • Leczenie w czasach pandemii. Jak teraz wyglądają wizyty u lekarza?
 • 4-cyfrowy kod, który zastąpił tradycyjną receptę. Otrzymasz go SMS-em
 • Pierwsze objawy raka jelita grubego. Nie zwracamy na nie uwagi
 • 7 zdjęć Rezygnacja z alkoholu zmieniła ich życie. Byli uzależnieni
 • 2 zdjęcia Alkoholizm
 • 1 zdjęcie Nadużywanie alkoholu przez nastolatki
 • 6 zdjęć Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

FAQs

Kiedy zaczyna się uzależnienie od alkoholu? ›

Kiedy zaczyna się alkoholizm, niestety nie ma określonego konkretnego czasu, każdy z nas jest innym człowiekiem i ma inny organizm, dlatego inaczej reaguje na używki. W żadnych badaniach nie ustalono, ile należy spożyć alkoholu, żeby stwierdzić uzależnienie.

Kiedy alkoholik zaczyna trzeźwo myśleć? ›

Trwa około dwa tygodnie od zaprzestania picia alkoholu. U osoby będącej na tym etapie może pojawić się chwiejność emocjonalna, od obniżonego nastroju do rozdrażnienia, niepokoju, braku aktywności. Wpływ na to mają dolegliwości somatyczne, ponieważ jest to intensywny czas odtruwania organizmu.

Co czuję alkoholik jak nie pije? ›

Co czuje alkoholik, kiedy nie pije? W momencie odstawienia alkoholu osoba uzależniona zaczyna odczuwać zmiany w swoim samopoczuciu oraz zachowaniu. Osoby na co dzień borykające się z chorobą alkoholową skarżą się na sutek, poczucie winy, wstyd i bezradność wobec zaistniałej sytuacji.

Czy alkoholik musi pić codziennie? ›

Wbrew powszechnym opiniom, nie trzeba pić codziennie, by stać się alkoholikiem. W zaawansowanym stadium choroby obserwuje się tzw. picie ciągami przez kilka dni, tygodni czy miesięcy, po czym następuje okres całkowitej abstynencji. Żadna dawka alkoholu nie jest bezpieczna.

Jak zmienia się twarz alkoholika? ›

Cera u osób pijących staje się matowa, bardziej wrażliwa i skłonna do podrażnień. W dłuższej perspektywie zaczyna przybierać brzydki, szaro-żółty odcień, wygląda na zmęczoną i starszą niż w rzeczywistości.

Dlaczego alkoholik nie widzi problemu? ›

Mechanizm iluzji i zaprzeczania powoduje zaburzenie procesów myślowych u osoby uzależnionej - przejawia się specyficznymi zachowaniami, a także przekonaniami. Alkoholik wierzy w to, że w każdej chwili może odstawić alkohol, a jeżeli tego nie robi - znajduje odpowiednią wymówkę.

Czy codzienne picie alkoholu to alkoholizm? ›

FAKT: Codzienne picie alkoholu nie jest objawem alkoholizmu, aczkolwiek zdarza się, że alkoholik pije przez wiele kolejnych dni (tzw. "ciąg" alkoholowy).

Ile trwa faza chroniczna alkoholizmu? ›

Trwa ona nawet kilka lat. To czas, w którym pojawia się częste myślenie o alkoholu, czasami wręcz obsesyjne, a także picie potajemne. Osoba wpadająca w nałóg również na tym etapie odczuwa silną potrzebę uzasadniania swojego działania.

Ile jest Stadiow choroby alkoholowej? ›

Fazy alkoholizmu są 4: prealkoholowa, ostrzegawcza, krytyczna i przewlekła.

Czy picie alkoholu raz w tygodniu to alkoholizm? ›

Picie alkoholu co weekend niekoniecznie wiąże się z alkoholizmem weekendowym. Warto rozróżniać picie dla rozrywki, odprężenia się, podniesienia humoru oraz natrętne myślenie o alkoholu, gdy zbliża się weekend czy święta.

Jakie myśli ma alkoholik? ›

Alkohol zdecydowanie pobudza tę drugą stronę umysłu. Rozwija myślenie magiczne i życzeniowe, w którym nasze pragnienia i zamiary mylą się nam z realnymi faktami. Coraz łatwiej jest wtedy wierzyć, że wystarczy tylko mocno chcieć, żeby coś mieć.

Czy alkoholik może przestac pić bez terapii? ›

Odpowiedź na pytanie czy można wyleczyć alkoholizm bez terapii w tym wypadku jest jedna – nie ma takiej możliwości. W takiej sytuacji samodzielne działanie może tylko pogorszyć położenie zarówno osoby uzależnionej jak i jego rodziny.

Jak zmienia się mózg alkoholika? ›

Trudności w chodzeniu, zamazany obraz, bełkotliwa mowa, zwolniony czas reakcji, nadwerężona pamięć — to jasne, alkohol wpływa na mózg. Niektóre z tych skutków pojawiają się już po jednym czy dwóch drinkach i szybko znikają po zaprzestaniu picia.

Dlaczego alkoholik płacze? ›

Potrafią nazwać uczucia i potrafią być w kontakcie ze sobą także na poziomie fizjologicznym, czyli mają świadomość tego, że się pocą, bije im serce, podnosi im się tętno, kiedy się boją. Wiedzą też, że za tym idzie jakiś ruch, działanie, np. płacz lub krzyk. Poza tym, umieją wyrażać uczucia w stosunku do innych.

Czy alkoholik przestanie pić? ›

Nie można przestać pić z dnia na dzień. Jeżeli ktoś już jest uzależniony, to musi być świadomy, że będzie musiał pracować i starać się trwać w trzeźwości przez całe życie. Nawet kilkuletnia trzeźwość oraz wszyty Esperal mogą nie zagwarantować braku nawrotu choroby.

Dlaczego alkoholik obwinia o wszystko żonę? ›

Chory cierpiący z powodu uzależnienia w sposób naturalny przerzuca swoją winę na inne osoby. Nic dziwnego, że są to jego najbliżsi. Przekłada odpowiedzialność za własny nałóg na innych, obwiniając ich za swoje zachowanie. Skutki takiego działania zwykle najdotkliwsze są dla współmałżonka i dzieci chorego.

Jak często trzeba pić żeby być alkoholikiem? ›

nie więcej niż dwie półlitrowe butelki piwa, 2 kieliszki wina o pojemności 200 ml każdy lub 120 ml wódki. Przy piciu codziennym: zachowanie co najmniej dwóch dni abstynencji (najlepiej dzień po dniu) w tygodniu, nieprzekraczanie granicy 2 porcji standardowych (tzn.

Dlaczego alkoholik kłamie? ›

Alkoholik i jego liczne fałszywe machinacje najczęściej skierowane są w stronę tych, którzy są zainteresowani tym, aby przestał pić. To oni mają wobec niego oczekiwania i warunki i to oni starają się go z tego rozliczać.

Czy 5 piw dziennie to alkoholizm? ›

Z czasem ilość piw zaczyna wzrastać, bywa, iż jest to 5 - 10 puszek/ butelek, spożywanych w ciągu doby. Osoba, pijąca tyle piw dziennie ciągle znajduje się na rauszu, nie jest pijana, ale lekko podpita. Może w miarę normalnie funkcjonować, jednak cały czas jest pod wpływem alkoholu.

Ile piw dziennie to alkoholizm? ›

O uzależnieniu od piwa może świadczyć pojawienie się charakterystycznych objawów, do których należą: wewnętrzny przymus sięgania po trunki wysokoprocentowe, zwiększenie ilości wypijanego alkoholu – z jednego piwa dziennie na 2, 3, 4, koncentrowanie się na piciu, szukaniu okazji do wypicia.

Czy codzienne picie alkoholu to alkoholizm? ›

FAKT: Codzienne picie alkoholu nie jest objawem alkoholizmu, aczkolwiek zdarza się, że alkoholik pije przez wiele kolejnych dni (tzw. "ciąg" alkoholowy).

Czy picie alkoholu w weekend to alkoholizm? ›

Picie alkoholu co weekend niekoniecznie wiąże się z alkoholizmem weekendowym. Warto rozróżniać picie dla rozrywki, odprężenia się, podniesienia humoru oraz natrętne myślenie o alkoholu, gdy zbliża się weekend czy święta. Weekendowy alkoholik nie wyobraża sobie innej formy spędzania czasu wolnego aniżeli pijąc alkohol.

Czy wypicie 2 piw dziennie jest szkodliwe? ›

Wypicie nawet dwóch piw jednego dnia nie jest dla naszego organizmu niebezpieczne, o ile dzieje się to okazjonalnie.

Videos

1. Diagnoza uzależnienia od alkoholu
(Ewa Jasik-Wardalinska)
2. UTRATA KONTROLI (objawy zespołu zależności alkoholowej)
(JAREK WASILEWSKI rozkminy pastora-terapeuty)
3. Objawy alkoholizmu – 5 etapów do uzależnienia od alkoholu
(Miesiąc Bez Alkoholu)
4. Uzależnienie od alkoholu
(Pozytywne Społeczeństwo)
5. Choroby wynikające z nadmiernego picia alkoholu
(Bez Zniewolenia)
6. Uzależnienie od alkoholu
(Wylecz.to)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 10/15/2022

Views: 6390

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.