Cirrus tabletki o przedłużonym uwalnianiu - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Preparat odziałaniu przeciwalergicznym izmniejszającym przekrwienie błony śluzowej nosa.

Preparat zawiera substancję cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny) + pseudoefedryna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Cirrus

tabletki o przedłużonym uwalnianiu;1 tabl. zawiera: 5 mg chlorowodorku cetyryzyny, 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny;14 tabl.

Vedim

29,90 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Cirrus - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Preparat złożony zawierający 2substancje czynne: cetyryzynę oraz pseudoefedrynę. Cetyryzyna wykazuje działanie przeciwhistaminowe, wybiórcze względem receptorów histaminowych typu 1(H1). Nie przenika lub tylko wniewielkim stopniu przenika przez barierę krew-mózg. Jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji (w odróżnieniu od leków przeciwhistaminowych Igeneracji, leki II generacji działają dłużej astosowane wzalecanych dawkach, nie wykazują lub wykazują tylko ograniczone działanie nasenne iuspokajające). Cetyryzyna blokuje obwodowe receptory H1 ihamuje obwodowe działanie histaminy. Uchorych znadwrażliwością hamuje napływ do skóry ispojówek komórek późnej fazy reakcji zapalnej (eozynofili). Łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, wyciek znosa, obrzęk iświąd błon śluzowych oraz zapobiega skurczowi oskrzeli ipowstawaniu odczynów skórnych.

Drugi ze składników preparatu, pseudoefedryna, ma działanie sympatykomimetyczne. Poprzez aktywację receptorów adrenergicznych (typu alfa) mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń izmniejszenie przekrwienia iobrzęku błony śluzowej nosa. Wten sposób wspomaga udrażnianie nosa.

Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze iszybko wchłaniają się zprzewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne cetyryzyny wosoczu występuje zwykle wciągu 60 minut po przyjęciu preparatu, apseudoefedryny wciągu 2–6 godzin (po podaniu wielokrotnym). Obie substancje czynne wydalane głównie zmoczem wpostaci niezmienionej. Przenikają przez łożysko, atakże do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Cirrus - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Preparat jest wskazany wleczeniu objawów całorocznego isezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wyciek wodnistej wydzieliny znosa (katar) oraz świąd nosa ispojówek.

Lek przeznaczony do stosowania wprzypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne cetyryzyny, jak izmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa działanie pseudoefedryny.

Kiedy nie stosować preparatu Cirrus - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na: hydroksyzynę, piperazynę, pochodne piperazyny, efedrynę.

Nie możesz także stosować preparatu, jeżeli występuje uCiebie:

• ciężkie nadciśnienie tętnicze

• ciężka postać choroby niedokrwiennej serca

• ciężka niewydolność nerek

• niewyrównana nadczynność tarczycy

• ciężkie zaburzenia rytmu serca

• guz chromochłonny nadnerczy

jaskra

• zwiększone ciśnienie śródgałkowe

zatrzymanie moczu

• lub jeżeli należysz do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu lub udar mózgu wystąpił wprzeszłości,

a także:

• jeżeli stosujesz dihydroergotaminę

• jeżeli stosujesz równolegle lub stosowałeś wciągu ostatnich 2tygodni leki zgrupy inhibitorów MAO.

Nie stosować udzieci do ukończenia 12. roku życia.

Nie należy stosować preparatu ukobiet wciąży ani ukobiet wokresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cirrus - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się zlekarzem, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano uCiebie:

• zaburzenia czynności nerek

• zaburzenia czynności wątroby

• cukrzycę

nadczynność tarczycy

nadciśnienie tętnicze

• chorobę niedokrwienną serca

• zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) lub zaburzenia rytmu serca.

We wszystkich powyższych sytuacjach, atakże jeżeli jesteś osobą wpodeszłym wieku, należy zachować ostrożność.

Należy zachować ostrożność uosób przyjmujących: inne leki sympatykomimetyczne (obkurczające naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie, psychostymulujące jak np. amfetamina), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwnadciśnieniowe, leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki nasenne, uspokajające), glikozydy naparstnicy (digoksyna).

Należy także zachować ostrożność wprzypadkach, gdy przeciwwskazane jest stosowanie leków cholinolitycznych, np. uchorych zrozrostem gruczołu krokowego lub zutrudnionym opróżnianiem pęcherza moczowego.

Szczególną ostrożność należy zachować uchorych zczynnikami ryzyka wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, takimi jak równoległe stosowanie leków zwężających naczynia krwionośne (np. bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina) lub innych leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa (np. fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna) podawanych drogą doustną lub donosową; skurcz naczyń krwionośnych izwiększenie ciśnienia tętniczego może zwiększać ryzyko krwotocznego udaru mózgu.

Ponieważ pseudoefedryna powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, należy zachować ostrożność uchorych zagrożonych wystąpieniem stanów nadkrzepliwości, np. wprzebiegu chorób zapalnych jelit.

Stosowanie pseudoefedryny może być związane zwystąpieniem niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. Jeżeli wystąpi nagły ból brzucha, krwawienie zodbytu lub inne objawy, które mogą świadczyć orozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, należy przerwać stosowanie preparatu iniezwłocznie skonsultować się zlekarzem.

Stosując równolegle niesteroidowe leki przeciwzapalne należy zachować ostrożność, ponieważ, podobnie jak pseudoefedryna, mogą one powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki iprzed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn, należy sprawdzić indywidualną reakcję na lek izachować ostrożność. Uniektórych osób może występować senność iinne działania niepożądane, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn. Osoby, uktórych wystąpią powyższe objawy, powinny powstrzymać się od prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn/urządzeń iwykonywania innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Cetyryzyna może nasilać wpływ alkoholu ileków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leków przeciwbólowych, nasennych, uspokajających) idodatkowo osłabiać sprawność psychoruchową, zdolność reagowania ikoncentracji.

Cetyryzyna wdawkach większych niż zalecane może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.

Dawkowanie preparatu Cirrus - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Preparat ma postać tabletek oprzedłużonym uwalnianiu do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Dorośli idzieci po 12. roku życia: 1tabletka 2razy na dobę (rano iwieczorem).

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać wcałości (nie rozgryzać, nie przełamywać ani nie kruszyć), popić płynem.

Nie stosować dłużej niż 2–3 tygodnie. Po zmniejszeniu nasilenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, leczenie można kontynuować preparatem zawierającym wyłącznie cetyryzynę.

U osób zumiarkowaną niewydolnością nerek i/lub umiarkowaną niewydolnością wątroby: 1tabletka 1raz na dobę.

Dzieci:

Stosowanie preparatu udzieci do ukończenia 12. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować Cirrus - tabletki o przedłużonym uwalnianiu w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią, skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie należy stosować preparatu wokresie ciąży ani wokresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Nie stwierdzono interakcji cetyryzyny zketokonazolem, itrakonazolem, erytromycyną, azytromycyną, antypiryną, pseudoefedryną lub cymetydyną.

Teofilina (lek stosowany wleczeniu astmy) wdawce 400 mg na dobę może wniewielkim stopniu zmniejszać szybkość wydalania cetyryzyny.

Cetyryzyna wskojarzeniu zalkoholem lub zlekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki nasenne, leki zwiotczające mięśnie, leki uspokajające) może nasilać ich hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy (działanie uspokajające, nasenne) izmniejszać zdolność reagowania, sprawność psychofizyczną ikoncentrację.

Rytonawir może zwiększać ekspozycję na cetyryzynę.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu równolegle zdihydroergotaminą.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu, jeżeli równolegle przyjmowane są leki zgrupy inhibitorów MAO lub leki te były przyjmowane wciągu ostatnich 2tygodni. Pseudoefedryna zawarta wpreparacie stosowana równolegle zinhibitorami MAO (a także wokresie 14 dni od zakończenia przyjmowania inhibitorów MAO) może doprowadzić do znacznego zwiększenia ciśnienia tętniczego iwystąpienia stanu zwanego przełomem nadciśnieniowym, który może stanowić zagrożenie życia.

Pseudoefedryna może osłabiać działanie leków przeciwnadciśnieniowych (blokujących receptory beta–adrenergiczne) oraz leków działających na układ współczulny np. metylodopy, guanetydyny, rezerpiny.

Linezolid (syntetyczny antybiotyk zgrupy oksazolidynonów) stosowany zpseudoefedryną może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Należy unikać równoległego stosowania zglikozydami naparstnicy (np. digoksyna); ryzyko kardiologicznych działań niepożądanych.

Leki zobojętniające sok żołądkowy oraz inhibitory pompy protonowej zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, natomiast kaolin zmniejsza ją.

Równoległe stosowanie zhalogenowymi środkami stosowanymi podczas znieczulenia ogólnego może powodować lub nasilać komorowe zaburzenia rytmu serca.

Należy zachować ostrożność uosób przyjmujących: inne leki sympatykomimetyczne (obkurczające naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie, psychostymulujące jak np. amfetamina), niesteroidowe leki przeciwzapalne (mogą zwiększać ciśnienie tętnicze), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Preparat może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych; zaleca się zaprzestanie stosowania leków przeciwhistaminowych na 3dni przed wykonaniem testów skórnych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Cirrus - tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Jak każdy lek, również Cirrus może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Często lub niezbyt często możliwe: bóle izawroty głowy, senność, nerwowość, niepokój, pobudzenie, bezsenność, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, stan wyczerpania (astenia). Rzadko lub bardzo rzadko możliwe: omamy, zaburzenia psychotyczne, drgawki, drżenia, zaburzenia smaku, zaburzenia rytmu serca, zapaść sercowo-naczyniowa, zdarzenia mózgowo-naczyniowe (udar mózgu), bladość, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności wątroby (sporadycznie zapalenie wątroby), wymioty, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, trudności woddawaniu moczu, reakcje skórne (suchość skóry, wysypka, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość), reakcje anafilaktyczne (w tym ciężkie reakcje mogące stanowić zagrożenie życia, obejmujące obrzęk naczynioruchowy gardła, krtani, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, wstrząs anafilaktyczny). Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: zaburzenia erekcji, zaburzenia akomodacji oka, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, ból oka, zaburzenia widzenia, światłowstręt, uczucie kołatania serca, duszność, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Przeczytaj też artykuły

  • Alergiczny nieżyt nosa
  • Pokrzywka

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny) + pseudoefedryna

Cirrus Duo (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 11/19/2022

Views: 6588

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.