Informacje dla podróżujących - Polska na Litwie - Portal Gov.pl (2022)

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Pamiętaj, aby przez podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemieOdyseusz!

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytuza granicą, MSZ będzie mógł się z Tobąskontaktować.

Jeśli masz uwagi bądź pytania do poniżej przedstawionych informacji, skontaktuj się z właściwą terytorialnie placówką zagraniczną RP.

Sytuacja epidemiczna na świecie stabilizuje się, wciąż jednak jest dynamiczna, a w niektórych regionach świata pozostaje niezwykle trudna. MSZ w dalszym ciągu odradza podróże, które nie są konieczne, do krajów lub regionów, w których poziom zachorowań jest znacząco wyższy niż w Polsce. W regionach o sytuacji epidemicznej zbliżonej do Polski lub z niższym poziomem zachorowań MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o podróżach zagranicznych sprawdź informacje o bieżącej sytuacji epidemiologicznej zachorowań na COVID-19. Bezwzględnie stosuj się do lokalnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Ponadto przed każdą podróżą koniecznie:

 • zapoznaj się z przepisami wjazdowymi i miejscowymi obowiązującymi w państwach, do których planujesz podróż, a także śledź je regularnie w czasie pobytu. Informacje te dostępne są na stronie MSZ oraz na stronach placówek;
 • sprawdź aktualne przepisy wjazdowe do Polski związane z pandemią COVID-19;
 • wykup ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia COVID-19;
 • zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz.

Więcej informacji o tym, jak przygotować się do podróży zagranicznej znajdziesz tutaj.

Data aktualizacji: 15.06.2022

Terminobowiązywania obostrzeń:bez oznaczonego terminu

Czego dotyczy ostatnia aktualizacja: modyfikacjaglobalnego ostrzeżenia

Zasady wjazdu z terytorium Polski

Osobyzaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Za osobę w pełni zaszczepioną uznaje się osobę, która otrzymała jedną ze szczepionek przeciwko COVID-19 (zakażenie koronawirusem), zarejestrowanych i dopuszczonych do obiegu w UE, w odpowiedniej ilości i wg zasad, ustalonych przez producenta szczepionki oraz upłynął wymagany okres karencji po szczepieniu.

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Osoby nie w pełni zaszczepione wjeżdżające na terytorium Republiki Litewskiej podlegają wymogom i restrykcjom dot. osób niezaszczepionych.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Nie są wymagane testy dla osób zaszczepionych.

Testy po przyjeździe

Nie są wymagane testy dla osób zaszczepionych.

Kwarantanna

Nie ma obowiązku kwarantanny dla osób zaszczepionych.

(Video) Wideokonferencja: System Rejestrów w Turystyce.

Formularz lokalizacyjny

Dla osób wjeżdżających z Polski nie ma obowiązku wypełniania formularzu lokalizacyjnego.

Osobyniezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Nie są wymagane testy dla osób niezaszczepionych.

Testy po przyjeździe

Nie są wymagane testy dla osób niezaszczepionych

Kwarantanna

Nie ma obowiązku kwarantanny dla osób niezaszczepionych wjeżdżających z Polski.

Formularz lokalizacyjny

Dla osób wjeżdżających z Polski nie ma obowiązku wypełniania formularzu lokalizacyjnego.

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Nie są wymagane testy dla ozdrowieńców do 180 dnia po przebytej chorobie, potwierdzonej testem PCR.​​​​​​

Testy po przyjeździe

Nie są wymagane testy dla ozdrowieńców do 180 dnia po przebytej chorobie, potwierdzonej testem PCR.

Kwarantanna

Nie ma obowiązku kwarantanny dla ozdrowieńców.

Formularz lokalizacyjny

Dla osób wjeżdżających z Polski nie ma obowiązku wypełniania formularzu lokalizacyjnego.

Dzieci

Nie ma obowiązku, przy wjeździe na Litwę, posiadania wyniku negatywnego testu dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Kierowcyzawodowi

Dla osób wjeżdżających z Polski nie ma obowiązku wypełniania formularzu lokalizacyjnego.

Tranzyt

Osób udających się przez Litwę tranzytem lądowym lub powietrznym/morskim NIE OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ POSIADANIA negatywnego wyniku TESTU na obecność Covid-19 i KWARANTANNA.

Dla osób wjeżdżających z Polski nie ma obowiązku wypełniania formularzu lokalizacyjnego.

Pozostałe informacje praktyczne

Zasadywjazduzterytoriuminnychpaństw

Od 1 maja 2022 r. wszyscy podróżni przybywający na Litwę, niezależnie od kraju przybycia i pochodzenia, są zwolnieni z jakichkolwiek ograniczeń i wymogów związanych z COVID-19, w tym: wykonywania testu, okazywania dokumentu potwierdzającego fakt zaszczepienia, wypełniania ankiety podróżnego.

Obostrzenia na miejscu

Od 1 maja 2022 r. na Litwie zniesiono obowiązujący stan sytuacji ekstremalnej wprowadzony na czas pandemii COVID-19. Tym samym zniesiony został wymóg zakrywania ust i nosa w transporcie miejskim oraz w placówkach medycznych. Obecnie noszenie maski ochronnej dla osób podróżujących środkami transportu publicznego jest rekomendowane wyłącznie w godzinach szczytu. Od 1 maja 2022 r. nie ma również wymogu odbywania kwarantanny dla osób, u których stwierdzono zakażenie COVID-19.

Przydatne linki i dane kontaktowe

Ministerstwo Zdrowia Republiki Litewskiej https://sam.lrv.lt/en/

(Video) Konferencja prasowa Prezydentów Polski, Litwy, Łotwy oraz Komisarz UE ds. Energii

Litewskie Narodowe Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad

Informacje dot. sytuacji epidemicznej, testów oraz szczepień: https://koronastop.lrv.lt/pl/

Jeśli jest to możliwe, proszę podać poniższe dane:

 1. Instytucja odpowiedzialna za wjazd:

Litewskie Narodowe Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego

 1. Instytucja odpowiedzialna za kwarantannę:

Litewskie Narodowe Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego

Bezpieczeństwo

Na Litwie obowiązuje 1 stopień zagrożenia terrorystycznego (w pięciostopniowej skali). Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest zdaniem władz miejscowych bardzo niskie. Zalecamy zachowanie zwykłej ostrożności w miejscach publicznych. Wymieniony stopień zagrożenia terrorystycznego obowiązuje nieprzerwanie od 2010 r., kiedy stworzono nowe uregulowania prawne dotyczące ustalania stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Zagrożenie przestępczością jest mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. Często zdarzają się kradzieże kieszonkowe, dlatego szczególnie uważaj podczas zwiedzania wileńskich kościołów, zwłaszcza Ostrej Bramy i katedry.

Telefony alarmowe:

 • zintegrowany system ratunkowy – 112, www.112.lt,

 • informacja telefoniczna – 118.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • paszport - TAK
 • paszport tymaczsowy- TAK
 • dowód osobisty- TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Nie ma ustawowo wskazanego minimalnego terminu ważności dokumentu podróży dla obywateli korzystających z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Nie, nie ma.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

(Video) Biznes w czasach pandemii branża turystyczna. Portal biznes.gov.pl. Tarcza Antykryzysowa w praktyce.

Wg przepisów prawa Republiki Litewskiej małoletni może przybyć na Litwę oraz podróżować do państw Schengen samodzielnie, tj. bez opieki rodzica lub jednego z rodziców. Taka osoba musi posiadać paszport lub dowód osobisty. Należy podkreślić, że poszczególni przewoźnicy (linie lotnicze, firmy autobusowe) mogą wprowadzić inne, bardziej restrykcyjne zasady w celu zabezpieczenia interesów małoletnich. Mogą, na przykład, zezwolić na samodzielne podróżowanie nieletnim w wieku 14 lub 16 lat, mogą także wymagać obecności towarzyszącej osoby dorosłej lub opiekuna. W każdym przypadku należy kontaktować się z przewoźnikami lub liniami lotniczymi.

Zasady pobytu

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obywatele RP mogą wjechać na Litwę na podstawie paszportu (bez wizy) lub dowodu osobistego i przebywać w kraju do 90 dni (niezależnie od celu). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny oraz w wystarczająco dobrym stanie technicznym, który pozwala stwierdzić tożsamość. Jeśli pobyt Twój i Twojej rodziny trwa do 90 dni, nie ma wymogu spełniania żadnych warunków czy formalności, należy jedynie mieć przy sobie ważne dowody osobiste lub paszporty.

Zdrowie

Nie musisz mieć szczepień ochronnych. Pamiętaj jednak, że na Litwie sezonowo wzrasta zagrożenie odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych. Zdarzają się także zachorowania na błonicę i gruźlicę. Jeśli ubezpieczasz się w NFZ, masz prawo korzystać na Litwie z opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia. Musisz jednak przed wyjazdem uzyskać w NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki EKUZ możesz otrzymać świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. O tym, czy świadczenie jest niezbędne, decyduje lekarz, który ocenia Twój stan zdrowia. Kartę EKUZ musisz pokazać bezpośrednio w placówce służby zdrowia – lekarzowi lub administracji szpitala. Pamiętaj jednak, że, podobnie jak w Polsce, z porady specjalisty korzystasz tylko na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. Oczywiście nie dotyczy to leczenia szpitalnego. W większych miastach możesz także korzystać z prywatnych ośrodków opieki zdrowotnej. Tych usług nie zapewnia EKUZ, musisz za nie zapłacić dodatkowo.

Podróżowanie po kraju

Infrastruktura komunikacyjna jest na dobrym poziomie.

Transport lotniczy.Na Litwie są trzy międzynarodowe lotniska pasażerskie: w Wilnie (www.vilnius-airport.lt), Kownie (www.kaunas-airport.lt) i Połądze (www.palanga-airport.lt). Wilno z innymi najważniejszymi miastami Europy Zachodniej i Wschodniej łączą regularne rejsy 11 linii lotniczych, Kowno – 3 linie lotnicze, Połągę (uzdrowisko nadmorskie w pobliżu portu w Kłajpedzie) – 5 linii lotniczych. Ogółem na Litwie jest 27 portów lotniczych i lotnisk, z których większość może przyjmować samoloty prywatne.

Transport wodny.Promy. Kłajpeda ma morskie połączenie promowe (www.scandlines.lt) na 6 trasach z portami Szwecji, Danii, Niemiec i Polski oraz połączenie wewnętrzne z Mierzeją Kurońską (Smiltyne; www.keltas.lt). W Kłajpedzie znajdują się dwie przystanie jachtowe. Jedna z nich leży w samym centrum miasta, podobnie jak terminal statków wycieczkowych (www.ports.lt, www.lbs.lt).

Transport drogowy.Sieć dróg na Litwie oraz ich infrastruktura są dobrze rozwinięte. Przy drogach jest prawie 400 parkingów i pól biwakowych, oprócz tego przydrożne punkty gastronomiczne, motele, rozbudowana sieć stacji paliwowych.

Komunikacja pasażerska.Miasta i mniejsze miejscowości są połączone trasami komunikacji pasażerskiej (adresy dworców autobusowych na stronie lub w informacji pod nr tel. 118).

Międzynarodowe drogowe przejścia graniczne:

 • na granicy z Polską: Kalvarijа, droga A5; Lazdijai, droga 135,
 • na granicy z Łotwą: Butinge, droga A13, Bukaiciai, droga A222, Kalviai, droga A12, Salociai, droga A10, Obeliai, droga A122, Smelyne, droga A6,
 • na granicy z Białorusią: Lavoriskes, droga 103, Medininkai, droga A3; Salcininkai, droga 104, Raigardas, droga A4,
 • na granicy z Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki): Nida, droga 167, Panemune, droga A12, Kybartai, droga A7.

Informacje dla kierowców

Litwa ma dobrze rozwiniętą sieć dróg. Niektóre z nich wymagają modernizacji. Wilno z większymi miastami łączy się drogami o standardzie zbliżonym do dróg szybkiego ruchu (a na kilku odcinkach również autostrad). Na prowincji często występują także drogi szutrowe, czego nie wskazują niektóre urządzenia z GPS. Pamiętaj, że nawet na głównych drogach przecinających miejscowości występują progi zwalniające.

Na Litwie kultura jazdy i bezpieczeństwo poruszania się po nich są zbliżone do polskich. Natężenie ruchu jest jednak mniejsze niż w Polsce. Mimo to, zwróć uwagę na zdarzający się niedbały styl jazdy miejscowych kierowców. Na Litwie kierowcy czasami niebezpiecznie włączają się z dróg podporządkowanych, nie respektują linii ciągłych, nie włączają kierunkowskazów, raptownie zmieniają pas ruchu, gwałtownie zawracają.

Niektóre różnice w ruchu drogowym mogą wywołać nieporozumienia. Na sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniach znajdują się na stałe zielone strzałki zezwalające na skręt w prawo. Uwaga: jeśli pali się czerwone światło i na sygnalizatorze jest zielona strzałka zezwalająca na skręt w prawo, musisz się zatrzymać. Zrób to przed linią „stop”, a jeśli takiej nie ma, przed przejściem dla pieszych. Sprawdź, czy jazda jest bezpieczna i nie spowoduje utrudnień dla innych środków transportu lub pieszych. Jeśli nie – możesz jechać dalej. Z lewego (tzw. szybkiego) pasa ruchu nawet na tzw. drogach szybkiego ruchu i wielopasmowych ulicach w miastach możesz skręcać w lewo i zawracać. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną z pasem do skrętu w lewo są specjalne strzałki na oddzielnym sygnalizatorze. Uwaga: wolno Ci jechać wyłącznie, gdy wyświetla się zielona strzałka. Jeśli się nie wyświetla, musisz czekać (nie wyświetla się strzałka w kolorze czerwonym). Zalecamy ograniczone zaufanie do znaków poziomych. Dotyczy to zwłaszcza przerywanej linii, która oddziela dwa pasy jezdni w przeciwległych kierunkach, pozwalającej na wyprzedzanie. Czasami jest używana przed wzniesieniami i na łukach dróg, czyli w miejscach, w których nie powinniśmy wyprzedzać.

Od świtu do zmierzchu należy używać świateł do jazdy dziennej albo świateł mijania. Od 10 listopada do 1 kwietnia obowiązują opony zimowe. Policja drogowa jest szczególnie wyczulona na przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy. Za to wykroczenie grozi wysoki mandat, a nawet pozbawienie prawa jazdy. Dopuszczalna maksymalna prędkość wynosi:

 • obszar zabudowany – 50 km/h,
 • drogi bez asfaltowej nawierzchni – 70 km/h
 • drogi szybkiego ruchu – 110 km/h (w okresie 1.11 - 31.03 – 100 km/h),
 • autostrady – 130 km/h (w okresie 1.11 - 31.03 – 110 km/h).

Za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h grozi grzywna od 450 do 550 EUR oraz pozbawienie prawa jazdy od 1 do 6 miesięcy. Niektórzy kierowcy mogą stracić prawo jazdy na czas od roku do półtora. Dotyczy to kierowców początkujących oraz tych, którzy kierują motocyklem lub samochodem o masie ponad 3,5 t lub więcej niż 9 miejscach siedzących. Jeśli kierujesz pojazdem bez uprawnień (nie masz prawa jazdy), grozi Ci grzywna od 450 do 700 EUR.

Pamiętaj, że w Unii Europejskiej działa system wymiany informacji o przekroczeniach prędkości. Jeśli zarejestruje Cię fotoradar, dostaniesz mandat, nawet jeśli nie mieszkasz na Litwie.

Za korzystanie z dróg zapłacisz, jeśli poruszasz się pojazdem ciężarowym, autobusem lub busem (od 8 miejsc dla pasażerów). Opłaty obowiązują również wtedy, gdy liczba miejsc dla pasażerów jest mniejsza niż 8, lecz wg dowodu rejestracyjnego auto jest pojazdem ciężarowym. Aby opłacić przejazd, kup winietę na stacji benzynowej. Właściwą część winiety naklej na szybę auta. Informacja na temat opłat drogowych znajduje się na stronie internetowej Litewskiej Dyrekcji Transportu Drogowego.

Jeśli dojdzie do kolizji, każdy z uczestniczących w niej kierowców lub inny uczestnik zdarzenia musi powiadomić policję i pozostać na miejscu wypadku, jeśli:

 • w wyniku wypadku ktoś został ranny lub zginął,
 • w wypadku drogowym uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy,
 • na miejscu wypadku nie ma właściciela mienia, które zostało uszkodzone (pojazd zaparkowany na parkingu, poboczu; słup telefoniczny, znak drogowy lub inne mienie należące do władz samorządowych, instytucji państwowych i prywatnych).

Policja zaleca, by wszyscy uczestnicy kolizji upewnili się, czy inni kierowcy mają prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu i polisę ubezpieczeniową oraz czy są trzeźwi. Jeśli któryś z kierowców nie ma chociaż jednego z wymienionych dokumentów lub podejrzewasz, że jest nietrzeźwy, wezwij policję. Nie musisz zawiadamiać policji o wypadku drogowym, jeżeli nie wystąpiły przypadki wymienione powyżej, a uczestnicy kolizji są zgodni co do okoliczności wypadku. W takim przypadku uczestnicy kolizji powinni wypełnić oświadczenie o zdarzeniu drogowym (Eismo įvykio deklaracija). Mogą też na czystej kartce nakreślić schemat wypadku, opisać okoliczności, podać dane personalne uczestników kolizji (na podstawie dokumentów), zebrać podpisy wszystkich uczestników kolizji oraz w miarę możliwości świadków.

Podczas kierowania pojazdem możesz rozmawiać przez telefon, tylko jeśli używasz urządzenia nagłaśniającego. Kierowca i wszyscy pasażerowie muszą zapinać pasy bezpieczeństwa. Dzieci do 135 cm wzrostu muszą podróżować w specjalnych fotelikach, dostosowanych do ich wzrostu i wagi (zgodnie z przepisami ruchu drogowego – art. 199.):

(Video) Wystąpienie Prezydenta RP podczas ceremonii otwarcia Gazowego Interkonektora Polska–Litwa

 • grupa 0 – dzieci ważące mniej niż 10 kg,
 • grupa 0+ – dzieci ważące mniej niż 13 kg,
 • grupa I – dzieci ważące od 9 do 18 kg,
 • grupa II – dzieci ważące od 15 do 25 kg,
 • grupa III – dzieci ważące od 22 do 36 kg.

Ogólnie, dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,4 promila. Jednak dla kierowców ze stażem mniejszym niż dwa lata, kierowców samochodów ciężarowych i autobusów oraz motocyklistów limit wynosi 0,0 promila. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu ze stężeniem we krwi od 0,4 do 1,5 promila grozi kara grzywny i pozbawienie prawa jazdy. Za prowadzenie pojazdu ze stężeniem alkoholu we krwi powyżej 1,5 promila sprawca odpowiada na podstawie kodeksu karnego. Grozi za to kara grzywny, areszt albo pozbawienie wolności do 12 miesięcy. Przepisy kodeksu karnego przewidują również pozbawienie prawa jazdy do 3 lat lub konfiskatę pojazdu.

Cło

Kiedy przekraczasz granicę litewską, możesz przewozić dowolną ilość towarów, pod warunkiem że przeznaczasz je do użytku osobistego, a nie na sprzedaż.

Według Dyrektywy UE z 2008 r., limity towarów akcyzowych przeznaczonych do własnego użytku to:

 • 800 szt. papierosów,
 • 400 szt. cygaretek,
 • 200 szt. cygar,
 • 1 kg tytoniu do palenia
 • 10 litrów mocnych napojów alkoholowych,
 • 20 litrów produktów pośrednich (np. porto, sherry),
 • 90 litrów wina (nie więcej niż 60 litrów wina musującego),
 • 110 litrów piwa.

Jeśli sprzedajesz towary lub przekraczasz unijne limity, grozi Ci konfiskata towarów oraz dodatkowe kary, np. odebranie pojazdu, którym przewoziłeś towary.

Jeśli używasz lekarstw, które zawierają substancje psychotropowe lub narkotyki i przewozisz je przez granicę litewską, powinieneś mieć przy sobie odpowiedni dokument. Jest nim imienne zaświadczenie, które wystawiła odpowiednia placówka zdrowia. Ilość takich lekarstw jest limitowana. Możesz wwieźć ich na Litwę tyle, ile potrzebujesz na 30 dni.

Jeśli przekraczasz granicę pomiędzy Litwą a innym krajem UE i masz przy sobie 10 000 EUR lub więcej, musisz zgłosić to organom celnym. Obowiązek dotyczy gotówki w podanej wysokości oraz jej odpowiednika w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, obowiązek zgłoszenia występuje w przypadku przewozu lub wywozu środków płatniczych przez granicę zewnętrzną UE. Zgodnie z nowymi przepisami, organy celne wszystkich państw mogą zatrzymać niezgłoszone środki pieniężne w podanej wysokości. Mają także prawo podjąć działania przeciwko osobom, które nie zgłosiły tych środków.

Na Litwę możesz przywieźć zwierzę domowe, z Polski lub innego kraju UE. Dla psa, kota, fretki lub tchórza musisz mieć tzw. europejski paszport. Dokument musi zawierać adnotację o wykonanych szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Przez granicę litewską możesz przewieźć broń, która służy do celów łowieckich lub sportowych. Musisz mieć Europejską Kartę Broni Palnej, która zawiera stosowne wpisy dotyczące broni. Ponadto weź ze sobą dokument, który uwiarygadnia powód podróży z bronią, np. zaproszenie na polowanie lub zawody strzeleckie. Europejską Kartę Broni Palnej może zastąpić zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

Przepisy prawne

Za przestępstwa narkotykowe grożą surowe kary, zwłaszcza za sprzedaż narkotyków nieletnim.

Nie wolno palić tytoniu w restauracjach, kawiarniach, barach itp. oraz w większości miejsc publicznych. Za spożywanie alkoholu lub poruszanie się w stanie nietrzeźwym w miejscach publicznych grozi grzywna.

Jeśli poruszasz się pojazdem zarejestrowanym za granicą i popełnisz wykroczenie, które musi rozpatrzyć Litewska Inspekcja Transportu Drogowego, służby zatrzymają dokumenty rejestracyjne samochodu i prawo jazdy. Dokumenty będziesz mógł odebrać, gdy zapłacisz kaucję lub grzywnę. Zatrzymane dokumenty obywateli polskich władze litewskie przesyłają za pośrednictwem urzędu konsularnego do urzędów, które wydały je na terenie Polski.

Przydatne informacje

W większych miastach istnieje sieć punktów wymiany walut. W związku z tym bez problemu wymienisz pieniądze. Nie wszystkie punkty przyjmują jednak bilon. Powszechne w użyciu są karty kredytowe i bankomatowe.

W dni powszednie urzędy pracują w godzinach 8.00-17.00, z przerwą obiadową od 12.00 do 12.45. W dni poprzedzające święta urzędy zamykają się godzinę wcześniej.

Różnicy czasu między Polską a Litwą wynosi -1 godzina. Jeśli np. w Wilnie jest godzina 8.00, to w Warszawie – 7.00.

Informacja miejscowa: tel. 118.

W sklepach na terenie całego kraju alkohol możesz kupić: od poniedziałku do soboty od 10.00 do 20.00, w niedziele – od10.00 do 15.00. Poza tymi godzinami obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu. Ponadto alkoholu nie mogą kupować osoby do 20. roku życia oraz nietrzeźwe.

Na portaluwww.epolicija.ltmożesz zostawić zawiadomienie również w języku polskim.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżującychpublikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

(Video) Rezygnacja Borisa Johnsona, niemiecka presja na Litwę i morderstwo Shinzo Abe

FAQs

Czy są kontrole na granicy polsko litewskiej? ›

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Od tego momentu służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole wyrywkowo. Dokładnie tak, jak to się odbywało przed pandemią koronawirusa i wprowadzeniem obostrzeń granicznych w Polsce.

Czy można teraz jechać na Litwę? ›

Od 1 maja 2022 r. wszyscy podróżni przybywający na Litwę, niezależnie od kraju przybycia i pochodzenia, są zwolnieni z jakichkolwiek ograniczeń i wymogów związanych z COVID-19, w tym: wykonywania testu, okazywania dokumentu potwierdzającego fakt zaszczepienia, wypełniania ankiety podróżnego.

Czy na Litwie jest drogo? ›

Walutą Litwy jest euro (EUR). Czy Wilno to drogie miasto? Średnie ceny w Wilnie są wyższe niż w Polsce. Jeśli zrobisz zakupy w Wilnie będziesz musiał zapłacić 1.29 razy więcej za to niż w Polsce.

Co warto wiedzieć przed wyjazdem na Litwę? ›

Litwa należy do strefy Schengen i Unii Europejskiej, więc przepisy dotyczące poruszania się samochodem po kraju są podobne, jak w Polsce, a w niektórych kwestiach wręcz mniej restrykcyjne.
...
Żeby wjechać na terytorium kraju, trzeba posiadać:
 • dowód osobisty lub paszport,
 • polskie prawo jazdy,
 • ubezpieczenie OC samochodu.
Jul 7, 2022

Czy można jechać do Druskiennik? ›

Druskienniki są otwarte na spacery

Wsród lasu, ogrodu – nieduży stawik i strumyk. W parku Grutas, tegoroczna wiosna – czas znaków: park obejmuje 20 hektarów, został odkryty 1 Kwietnia równo 20 lat temu.

Z kim Polską ma granice? ›

Obecnie Polska graniczy z 7 krajami - Rosją na północy, Litwą na północnym wschodzie, Białorusią i Ukrainą na wschodzie, Słowacją i Czechami na południu oraz Niemcami na zachodzie. Na północy granica państwa przebiega wzdłuż linii wód terytorialnych Morza Bałtyckiego.

Czy potrzebny test do Litwy? ›

Od 15.02.2022. wszyscy podróżni przybywający na Litwę z Polski są zwolnieni z wymogu wykonywania testu, samoizolacji oraz wypełniania formularza lokalizującego pasażera.

Czy Litwini lubią Polaków? ›

Pomiędzy środowiskami litewskich Polaków a Litwinami od dawna trwa zimna wojna, która ostatnimi czasy przełożyła się na najgorsze w Unii Europejskiej stosunki międzypaństwowe. Badania opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie Delfi.lt wskazują, że Polacy są najmniej lubianymi sąsiadami Litwy.

W jakich latach Wilno należało do Polski? ›

9 października 1920 oddziały Żeligowskiego weszły do miasta. Proklamowano utworzenie państwa, tzw. Litwy Środkowej. 20 lutego 1922 jej parlament (Sejm Wileński) przyjął uchwałę o włączeniu Litwy Środkowej do Polski.

Czy na Litwę trzeba mieć zieloną kartę? ›

Dokumenty niezbędne w podróży na Litwę

Jeśli wybierasz się pożyczonym lub służbowym samochodem, nie musisz mieć przy sobie pisemnego upoważnienia. Litwa nie należy również do krajów wymagających od zagranicznych kierowców Zielonej Karty.

Czy jadąc na Litwę trzeba mieć zieloną kartę? ›

Tak! Jeśli jedziemy własnym samochodem na Litwę to nie potrzebujemy wyrabiać wcześniej Zielonej Karty w naszym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jadąc na Litwę autem wystarczy tylko posiadać dokumenty potwierdzające zawarcie polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia OC na nasz samochód w Polsce.

Czym się płaci na Litwie? ›

Waluta na Litwie jest Euro. 4. Karta mozna placic jedynie w duzych hotelach, restauracjach i niektórych sklepach.

Z kim mamy najkrótszą granicę? ›

z Litwą – 104 km.

Jaka jest najdłuższa granicą? ›

Granica amerykańsko-kanadyjska jest najdłuższą na świecie granicą międzypaństwową, bez Alaski ma 6414 kilometrów.

Czy wszystkie granice Polski są granicami naturalnymi? ›

Odpowiedź Poniżej znajdują się granice naturalne Polski z jej sąsiadami: Niemcami, Czechami, Słowakami, Białorusinami, Litwinami, Ukraińcami i Rosjanami. Z jakim krajem Polska ma najdłuższą granicę naturalną? Krajem, z który Polska ma najdłuższą granicę naturalną, są Czechy - 796 km.

W jakim języku mówi się na Litwie? ›

Językiem urzędowym jest język litewski. Pewna część ludności litewskiej posługuje się również językiem rosyjskim, białoruskim i polskim. Każdy cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią, może wziąć udział w kursach języka litewskiego organizowanych przez Wydział Studiów Litewskich na Uniwersytecie Wileńskim.

Ile zarabia się na Litwie? ›

W 2019 roku na Litwie średnie zarobki przekraczały 800 euro, a z początkiem roku 2020 wynosiły już nawet 900 euro. Kwota ta dotyczy głównie większych miast. Różnice płac między Litwą a Polską nie duże, jednakże Litwa pod tym względem z Polską przegrywa.

Ile promili można mieć na Litwie? ›

0,4 promila obowiązuje na Litwie, a 0,2 promila w Polsce, w Estonii i w Szwecji. W pozostałych krajach Europy limit wynosi 0,5 promila.

Czy na Litwie rozumieją po polsku? ›

Chyba każdy Litwin zna lub rozumie po polsku.

Dlaczego Litwa nie należy do Polski? ›

Od XIV wieku była w Unii Personalnej z Polską a od XVI do XVIII wieku wchodziła w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Utraciła suwerenność na skutek zaborów i znalazła się pod panowaniem Rosyjskim. W początkach XX wieku Litwa odzyskała niepodległość, którą utraciła na skutek II wojny światowej.

Czy Litwini to Żmudzini? ›

Etymologia nazwy

grupy etnicznej używającej języka żmudzkiego (opisywanego także jako dialekt języka litewskiego) i do pewnego stopnia odrębnej kulturowo od Litwinów. mieszkańców Żmudzi, niezależnie od ich identyfikacji narodowej, kulturowej i językowej. szlachty zamieszkującej Żmudź.

Do kogo należało Wilno przed II wojną światową? ›

Wilno znalazło się w zaborze rosyjskim jako stolica guberni. Na początku XIX w. w Wilnie powstało wiele patriotycznych organizacji, takich jak Filareci, Filomaci, Związek Patriotyczny. Głosiły one hasła niepodległościowe, co w 1823 r.

Dlaczego Wilno nie należy do Polski? ›

Rada Regencyjna zignorowała istnienie państwa litewskiego. Zależało im na Polsce sprzed 1772 roku, gdzie Litwa miała być jedynie prowincją. Zagarniając Wilno Piłsudski wszystko zepsuł. Skorzystała na tym tylko Rosja Sowiecka.

Kiedy zabrano Polsce Wilno? ›

Polskość miasta zwalczano „ustawowo i pałką” 28 października 1939 roku do Wilna, przekazanego rządowi w Kownie przez Związek Sowiecki, wkroczyła armia litewska. Serdecznie powitali ją nieliczni miejscowi Litwini oraz ludność dowieziona na tę okazję z Kowna i terenów przygranicznych.

Co grozi za brak Zielonej Karty? ›

Wysokość grzywny zależy od rodzaju pojazdu, wpływa na nią także czas poruszania się po polskich drogach bez polisy. Maksymalna kwota grzywny dla pojazdu osobowego, jaką możemy otrzymać, wynosi ponad 6 000 złotych, natomiast w przypadku pojazdów ciężarowych mandat może obciążyć portfel o nawet 9 000 złotych.

Jak się jeździ na Litwie? ›

Przepisy drogowe na Litwie

Od początku listopada do końca marca podróżując po Litwie autostradami możemy poruszać się z maksymalną prędkością 110 km/h, drogami szybkiego ruchu zaś 100 km/h. W okresie letnim dozwolona prędkość na autostradzie wynosi 130 km/h, na drodze szybkiego ruchu zaś 110 km/h.

Gdzie nie potrzeba Zielonej Karty? ›

W których krajach nie trzeba mieć Zielonej Karty?
 • Andorze,
 • Bośni i Hercegowinie,
 • Czarnogórze,
 • Gibraltarze,
 • Islandii,
 • Liechtensteinie,
 • Monako,
 • Norwegii,
Mar 14, 2022

Czy na Litwie potrzebny jest dowod rejestracyjny? ›

W Polsce (jeszcze) nie. Od lipca 2018 roku na Litwie zlikwidowany zostanie obowiązek posiadania przy sobie przez kierowców prawa jazdy i innych dokumentów samochodu. W przypadku kontroli wystarczy dokument potwierdzający tożsamość.

Czy drogi na Litwie są płatne? ›

Płatne odcinki na terenie Litwy to drogi A1 do A18. Obowiązkiem opłat objęte są wszystkie samochody ciężarowe od 3,5 t i autobusy mające 8 lub więcej miejsc siedzących. Na terenie Łotwy opłaty za korzystanie z autostrad pobierane są od wszystkich pojazdów o dopuszczalnym ciężarze łącznym powyżej 3t.

Czy Litwa to bezpieczny kraj? ›

Litwa to kraj przyjazny turystom, ale we wlasnym interesie nalezy zachowac zwykle srodki ostroznosci, dlatego nie pozostawiajmy bagazu bez opieki. Nie nalezy równiez nosic przy sobie wiekszej ilosci pieniedzy, czy czeków podróznych, a jesli mamy wiecej niz jedna karte kredytowa - nie trzymajmy ich w tym samym miejscu.

Ile kosztuje obiad w Wilnie? ›

Ceny jedzenia w kawiarniach i restauracjach w Wilnie

Za obiad w naprawdę dobrej restauracji takiej jak chociażby Nineteen18 czy Amadeus płacimy w Wilnie w granicach od 6 do 10 EUR za przystawki i w granicach 20 EUR za dania główne, od 5 do 10 EUR za desery.

Ile kosztuje chleb na Litwie? ›

Średnia cena chleba * (sztuka) na Litwie wynosi 0.81 EUR (w przeliczeniu 3.85 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 EUR (euro) = 4.7578 PLN (2022-07-21) .

Czy na Litwie jest euro? ›

1 stycznia 2015 r. do strefy euro przystąpiła Litwa, stając się jej 19. członkiem. Tego samego dnia weszły w tym kraju do obiegu monety i banknoty euro.

Czy na Litwę trzeba testy? ›

Od 15.02.2022. wszyscy podróżni przybywający na Litwę z Polski są zwolnieni z wymogu wykonywania testu, samoizolacji oraz wypełniania formularza lokalizującego pasażera.

Czy Litwa jest w Unii Europejskiej? ›

W UE: od 1 maja 2004 r.

Co ciekawego można zobaczyć na Litwie? ›

Litwa - zabytki, atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca
 • Barokowy kościół i klasztor w Pożajściu.
 • Góra Krzyży w Szawlach.
 • Grodzisko w Kiernowie.
 • Kościół świętego Piotra i Pawła w Wilnie.
 • Muzeum Bursztynu w Połądze (Palangos gintaro muziejus)
 • Ostra Brama.
 • Pałac Tyszkiewiczów w Kretyndze.

Czy Litwini lubią Polaków? ›

Pomiędzy środowiskami litewskich Polaków a Litwinami od dawna trwa zimna wojna, która ostatnimi czasy przełożyła się na najgorsze w Unii Europejskiej stosunki międzypaństwowe. Badania opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie Delfi.lt wskazują, że Polacy są najmniej lubianymi sąsiadami Litwy.

Ile zarabia się na Litwie? ›

W 2019 roku na Litwie średnie zarobki przekraczały 800 euro, a z początkiem roku 2020 wynosiły już nawet 900 euro. Kwota ta dotyczy głównie większych miast. Różnice płac między Litwą a Polską nie duże, jednakże Litwa pod tym względem z Polską przegrywa.

W jakich latach Wilno należało do Polski? ›

9 października 1920 oddziały Żeligowskiego weszły do miasta. Proklamowano utworzenie państwa, tzw. Litwy Środkowej. 20 lutego 1922 jej parlament (Sejm Wileński) przyjął uchwałę o włączeniu Litwy Środkowej do Polski.

Czy na Litwie można płacić złotówkami? ›

Od stycznia 2015 Litwa znajduje się w strefie euro. Złotówki możecie wymienić przed granicą lub w bankach na Litwie. Przed wymianą pieniędzy na granicy koniecznie sprawdźcie w internecie aktualny kurs wymiany.

Ile kosztuje obiad na Litwie? ›

– Cena obiadu w taniej restauracji – 30.00 PLN (7.80 USD; 7.00 EUR). – Cena obiadu dla dwóch osób w restauracji klasy średniej (liczba dań: trzy dania) – 128.00 PLN (34 USD; 30 EUR). – Cena zestawu obiadowego w fast-foodzie (McZestaw w restauracji McDonald's) – 21.00 PLN (5.60 USD; 5.00 EUR).

Ile kosztuje obiad w Wilnie? ›

Ceny jedzenia w kawiarniach i restauracjach w Wilnie

Za obiad w naprawdę dobrej restauracji takiej jak chociażby Nineteen18 czy Amadeus płacimy w Wilnie w granicach od 6 do 10 EUR za przystawki i w granicach 20 EUR za dania główne, od 5 do 10 EUR za desery.

W jakim języku mówi się na Litwie? ›

Językiem urzędowym jest język litewski. Pewna część ludności litewskiej posługuje się również językiem rosyjskim, białoruskim i polskim. Każdy cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią, może wziąć udział w kursach języka litewskiego organizowanych przez Wydział Studiów Litewskich na Uniwersytecie Wileńskim.

Czy na Litwie trzeba mieć paszport? ›

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Litewskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru).

Ile jest osób na Litwie? ›

Według wstępnych wyników tegorocznego spisu ludności, 1 stycznia 2021 r. na Litwie mieszkało 2,81 mln osób. Jest to spadek w porównaniu z rokiem 2011 – 3,043 mln, 2001 – 3,48 mln i 1989 – 3,67 mln. Według ostatniego spisu liczba kobiet nadal przewyższa liczbę mężczyzn, odpowiednio o 1,5 mln i 1,3 mln.

Ile Litwa ma wojska? ›

Zgodnie z zatwierdzonym planem liczba żołnierzy zawodowych pozostających w służbie ma w ciągu kolejnej dekady wzrosnąć z 10 900 do 14 500. Liczba ochotników służących w ochotniczych siłach obronnych ma wzrosnąć z 5400 do 6300, planowane jest też coraz częstsze powoływanie na ćwiczenia żołnierzy rezerwy.

Z czego znana jest Litwa? ›

Obudź największe litewskie skarby- zielone bory i mnóstwo przezroczystych jezior. Nie wszyscy wiedzą, że w naszym kraju istnieje prawie 3000 jezior i jeziorek. Gospodarze posiadłości dysponują łodziami i wędkami; doradzą, gdzie zbierać jagody czy szukać borowików.

LITWA

625 33 68, 625 34 10. fax 625 34 40. e-mail: ambasada@lietuva.pl. Obywatele polscy mogą przebywać na terytorium Litwy nie dłużej niż 3 miesiące w. ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, bez obowiązku legalizowania. pobytu.. Zezwolenie na pobyt stały wydaje się, jeżeli obywatel RP mieszkał na Litwie. legalnie w ciągu ostatnich pięciu lat.. Informacje dla kierowców Na Litwie nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy.. (w okresie od 1. listopada do 1 kwietnia – 110 km/godz.).

Pierwszy na Litwie polski portal multimedialny WILNOTEKA.LT! Wirtualne miejsce spotkań nie tylko Polaków i nie tylko z Wileńszczyzny...

Samorząd Wilna w tym roku przeznaczył już prawie 900 tys.. Pogrzeb Edwarda Piórki odbędzie się we wtorek, 2 sierpnia, o godz.. Edward Piórko, Fot.. Janów, a jej organizatorem był Samorząd m. Wilna.. Aleksander Sokołowski, fot.. Logo Festiwalu Piosenki Polskiej, fot.. Koncert finałowy oraz ogłoszenie zwycięzców odbędą się na żywo w wileńskim DKP, a na portalu WILNOTEKA.LT, tak jak i przed rokiem, odbywa się internetowe głosowanie, które zadecyduje o tym, kto wygra w kategorii Nagroda Publiczności.. Na zdjęciu: Daniel Romanowski, fot.. Polska kwatera na Antokolu / Fot.. Minister Ewelina Dobrowolska / Fot.. Sławomir Cenckiewicz wygłosi wykład poświęcony przypadającej w tym roku 120. rocznicy urodzin pisarza, a w Mackiewiczówce odbędą się warsztaty, które poprowadzi historyczka i dziennikarka Ilona Lewandowska.. Sprzątanie Rossy - wycinanie niepotrzebnych krzewów, chwastów, samosiejek – odbędzie się w zbliżającą się sobotę, 21 maja, oraz w kolejną sobotę, 28 maja.. 11.00 na parkingu przy Nowej Rossie.. Po wejściu w życie na Litwie od początku maja ustawy o pisowni nazwisk nielitewskich, w tym polskich, w dokumentach tożsamości, są już pierwsze wnioski z prośbą o zmianę zapisu swego nazwiska z formy zlituanizowanej na polską.

Serwis zarządzany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Fundusze Europejskie 2014-2020. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.

IV kwartał 2017 r. Wspólny Sekretariat programu Litwa-PolskaKonstitucijos 7, LT-09308 Wilno, Litwa. W ramach Priorytetu 2, cel 2.1:. współpraca między organizacjami otoczenia biznesu (np.. ); transfer dobrych praktyk, wspólne szkolenia oraz wymiany pracowników pomiędzy beneficjentami w celu zwiększenia zdolności świadczenia wsparcia biznesu w zakresie zarządzania oraz organizacji, a także w celu rozwoju lub uaktualniania wspólnych usług (lub) promowania współpracy dla biznesu; wspólne szkolenia, seminaria i inne działania edukacyjne dla młodzieży, przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników w zakresie rozwoju biznesu.. W ramach Priorytetu 2, cel 2.2:. informowanie i doradztwo na rynku pracy w celu zwiększenia mobilności transgranicznej; wspólne tworzenie i wdrażanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólne szkolenia; wspólne opracowanie i wdrażanie inicjatyw na rzecz zatrudnienia dla młodzieży i ludzi starszych oraz realizacja programów wymiany; tworzenie sieci instytucji edukacyjnych w zakresie lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy w regionie; realizacja wspólnych programów studiów i szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy; transfer dobrych praktyk dla beneficjentów mających na celu zwiększenie zdolności do realizacji transgranicznej mobilności, lokalne zatrudnienie oraz inne inicjatywy na rzecz zatrudnienia; wymiana doświadczeń i wspólne szkolenia dla beneficjentów, osób bezrobotnych, a także ludzi szukających zmiany kariery.. prawna i administracyjna współpraca między instytucjami a dostawcami usług publicznych; wspólne operacje i działania administracyjne w zakresie dostosowania do zmiany klimatu; transfer dobrych praktyk i wspólne szkolenia, wymiana personelu beneficjentów.. Czy projekt odpowiada na transgraniczne wyzwania i potrzeby?. Czy projekt przyczyni się do realizacji strategii Unii Europejskiej, strategii krajowych i regionalnych?. Czy projekt ma znaczenie dla współpracy transgranicznej Czy projekt może stanowić podstawę dla przyszłej współpracy. Czy działania projektowe zapewnią zrównoważony rozwój w osiągnięciu rezultatów i wskaźników produktu. Czy budżet jest spójny w odniesieniu do planowanych działań, rezultatów i wskaźników produktu oraz zaangażowania partnerów Czy zasady pomocy publicznej są przestrzegane Czy struktura zarządzania ma właściwy potencjał i zapewnia merytoryczne i finansowe zarządzanie projektem Czy Partner Wiodący i pozostali Partnerzy posiadają zasoby ludzkie do właściwego zarządzania projektem i jego realizacji Czy plan projektu jest logiczny. Czy projekt spelnia kluczowe kryteria dla priorytetu?

The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. Welche Arten von Motorradhelmen gibt es?Es gibt viele verschiedene Arten von Motorradhelmen. Der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Helms ist seine Fähigkeit, Ihren Kopf im Falle eines Sturzes zu schützen. Verschiedene Mo...

Der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Helms ist seine Fähigkeit, Ihren Kopf im Falle eines Sturzes zu schützen.. Bei der Auswahl eines Motorradhelms ist es wichtig, die Art des Fahrens zu berücksichtigen.. Klapphelme sind so konzipiert, dass sie sich leicht öffnen lassen, sodass der Fahrer mit Menschen sprechen oder essen kann, ohne den Helm abnehmen zu müssen.. Wenn der Helm zu groß ist, bewegt er sich auf Ihrem Kopf und bietet im Falle eines Sturzes nicht ausreichend viel Schutz.. Die meisten Motorradhelme werden mit einer Größentabelle geliefert, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe hilft.. Andere haben eine spezielle Polsterung, die so konzipiert ist, dass sie sich eng und bequem an den Kopf einer Frau anpasst.. Wenn Sie nach einem Motorradhelm für Damen suchen, sollten Sie sich umsehen und die Preise vergleichen.. Ein guter Motorradhelm für Brillenträger hat einen festen Sitz, damit die Brille im Falle eines Unfalls nicht verrutscht.. Es ist auch wichtig, dass der Helm einen Gesichtsschutz hat, der leicht angehoben und abgesenkt werden kann.. Darüber hinaus sollte der Helm über ein gutes Belüftungssystem verfügen, um ein Beschlagen der Brille zu verhindern.. Darüber hinaus sollte der Helm über ein Visier verfügen, das die Augen des Kindes vor der Sonne und herumfliegenden Steinen und ähnlichem schützt.. Ein zertifizierter Motorradhelm für Kinder muss aus strapazierfähigem Material bestehen, das den Kopf des Kindes im Falle eines Sturzes oder Zusammenstoßes schützen kann.. Der wichtigste Faktor für die Sicherheit von Helmen ist die Art des Materials, aus dem die Schale hergestellt wird.. Kohlefaserhelme bieten einen besseren Schutz vor Kopfverletzungen und sind die beste Option für Motorradfahrer, die einen möglichst sicheren Helm wünschen.. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tragen eines Motorradhelms der beste Weg ist, sich im Falle eines Unfalls vor schweren Verletzungen oder dem Tod zu schützen.

Aktualizacja na dzień 20 października 2021 r. UWAGA – Oprócz oświadczeń/formularzy wymaganych w poszczególnych krajach, kierowca powinien mieć przy sobie druk opublikowany w załączniku nr 3 do wytycznych Komisji Europejskiej – nie dotyczy Wlk. Brytanii. Do pobrania w różnych językach na stronie Komisji Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01) (należy kliknąć w ikonę pdf. pod wybranym językiem – formularz …

Pracownicy sektora transportowego lub dostawcy usług transportowych, w tym kierowcy podróżujący w ramach transportu międzynarodowego oraz tranzytu, są zwolnieni z przedstawiania formularzy lokalizacji (https://www.info-coronavirus.be/fr/faq). Osoby przewożące zawodowo osoby lub towary muszą posiadać negatywny wynik testu i nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji nie przekracza 72h.. (kierowcy – bez testu i rejestracji). Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w tym Wyspa Man oraz wszystkie Wyspy Normandzkie i wszystkie brytyjskie terytoria zamorskie (obszar wysokiego ryzyka od 7 lipca 2021 r.). Po przyjeździe do Anglii należy:. Jeśli było się w kraju z czerwonej listy w ciągu ostatnich 10 dni, można wjechać do UK tylko jeśli:. Przed przyjazdem do Anglii należy:. : kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym (…) Pełna lista osób zwolnionych z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii znajduje się na stronie internetowej brytyjskiego rządu.. kwarantanny.

Serwis zarządzany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Fundusze Europejskie 2014-2020. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.

szkoły podstawowe, gimnazja, publiczne szkoły zawodowe itp.. ), powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, ośrodki kultury, ośrodki sportowe, centra informacji turystycznej regionalne oddziały lasów państwowych, muzea i inne instytucje promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe, szpitale publiczne i instytucje medyczne stowarzyszenia gmin, Euroregiony, stowarzyszenia promocji dziedzictwa (tworzone przez muzea), stowarzyszenia ochrony środowiska (tworzone przez organizacje pożytku publicznego) itp., kościoły, związki wyznaniowe, posiadające osobowość prawną i ustanowione zgodnie z prawem krajowym itd.. ), przekazywanie dobrych praktyk, wspólne szkolenia i wymiana personelu między beneficjentami w celu zwiększenia zdolności organizacji wspierających działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i świadczenia usług, jak również w celu rozwoju, modernizacji i promocji wspólnych usług dla przedsiębiorstw, wspólne szkolenia, seminaria i inne wydarzenia dla młodzieży, przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich personelu na rzecz rozwoju działalności gospodarczej i powiązanych zagadnień, udzielanie informacji i doradztwo na rynku pracy na obszarze programu w celu zwiększenia mobilności transgranicznej, rozwój i wdrażanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń, rozwój i wdrażanie wspólnych inicjatyw w zakresie zatrudnienia dla młodzieży i osób starszych oraz wdrażanie programów wymiany, tworzenie sieci instytucji edukacyjnych na rynku pracy w celu lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy w regionie, wdrażanie wspólnych programów studiów i szkoleń zgodnych z potrzebami rynku pracy, przekazywanie dobrych praktyk beneficjentom mających na celu zwiększenie zdolności do realizacji mobilności transgranicznej, lokalnego zatrudnienia i innych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, wymiana doświadczeń i wspólne szkolenia dla beneficjentów, bezrobotnych, a także osób poszukujących zmian w karierze, młodzieży i społecznościach.. współpraca prawna i administracyjna między organami i dostawcami usług publicznych przez granicę w celu świadczenia transgranicznych usług publicznych w obszarze programu, wspólne operacje administracyjne i działania związane z adaptacją do zmian klimatu, transfer dobrych praktyk i działań w zakresie współpracy (np.. Proszę kierować do Wspólnego Sekretariatu w Wilnie, Konstitucijos 7, LT-09308 Wilno, Litwa, tel.. : +370 5 2610477; fax: +370 5 2610498; e-mail: info@vilniusjts.eu.

Videos

1. Nad Wodą – Żegluga śródlądowa (Odc. 3)
(Wody Polskie)
2. A jednak się kręci! KRONIK@ - co to takiego?
(CYFRYZACJA KPRM)
3. JAKI TO MA WPŁYW NA NAS? 🤷🏼‍♀️
(TheKretka1)
4. Czy warto czekać na Last Minute? Kiedy jest najtaniej? Magia Podróży radzi :)
(Magia Podróży)
5. "Z kulturą przez Dzieje" odcinek #5 Od Wielkiej Wojny do II Rzeczpospolitej pokolenie niepodległości
(Opowieści Historyczne)
6. LITWA - CAŁA PRAWDA
(PRO100 zmoSTU)

Latest Posts

Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 06/17/2022

Views: 6141

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.