Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy - PDF Free Download (2022)

1 Cochise w Kętrzynie Promocja Kultury Troche... oraz kętrzyński City Club nie tracą zapału. Powakacyjne koncerty nabierają nie tylko tempa, ale i coraz większego splendoru. 8 listopada w Kętrzynie zagra zespół Cochise, w którym wokalistą jest znany aktor Paweł Małaszyński.. s. 15 W ŚRODKU TVprogram ORAZ KONKURSY, patrz s. 14,15,16 ISSN X CZWARTEK, 31 października 2013, Nr 16 (16) Dzień 11 listopada jest uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości, ustanowionym dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość. Zanim jednak 123-letnia niewola skończyła się wreszcie w 1918 r., przez ponad stulecie Polacy wznosili błagania wyrażone w Litanii pielgrzymskiej Mickiewicza: Od niewoli moskiewskiej, austriackiej i pruskiej, wybaw nas Panie. ( ) O wojnę powszechną za wolność ludów ( ). O broń i orły narodowe, Prosimy Cię, Panie. Szymon Jan Parda Gdy nastąpiła Wielka Wojna, zakończona klęską państw zaborczych, Polska skutecznie wykorzystała szansę wybicia się na niepodległość. Odzyskana wolność nie przyszła wcale nagle konkretnego dnia i była zasługą nie jednostki, nawet nie jednego środowiska czy orientacji politycznej, ale zbiorowym osiągnięciem połączonego wspólnym pragnieniem Narodu. Przyjęło się świętować rocznicę odzyskania niepodległości właśnie 11 XI, choć wybór tej daty jest nieco arbitralny. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała jedynie władzę nad wojskiem przybywającemu do stolicy Józefowi Piłsudskiemu, niegdyś dowódcy I brygady legionowej. Popularność współorganizatora polskich formacji posiłkujących państwa centralne wzrosła po osadzeniu go w Magdeburgu, gdzie trafił (przez Gdańsk, Spandau i Wesel) po kryzysie przysięgowym. Rada Regencyjna, organ władzy zwierzchniej Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy Królestwa Polskiego, powołana jeszcze przez okupacyjne władze niemieckie i austriackie, już 7 października 1918 r. ogłosiła utworzenie niepodległego państwa obejmującego wszystkie ziemie polskie, z dostępem do morza, z polityczną i gospodarczą niezawisłością, jako też terytorialną nienaruszalnością, co przez traktaty międzynarodowe zagwarantowanem będzie. Rada rozwiązała się 14 listopada, przekazując zwierzchnią władzę państwową Piłsudskiemu, który jako głowa państwa 15 listopada zastąpił nazwę Królestwa Polskiego nową: Republika Polska. Po pertraktacjach z Piłsudskim (11 XI) wojska niemieckie wycofywały się z Republiki Polskiej do 15 XI 1918 r. Już od końca października 1918 r. działał tymczasowy organ władzy polskiej dla zaboru austriackiego Polska Komisja Likwidacyjna z przewodniczącym Wincentym Witosem oraz Ignacym Daszyńskim, który 6 listopada w Lublinie proklamował jako premier tymczasowy rząd polski. Oba organy podporządkowały się z czasem Naczelnikowi Państwa J. Piłsudskiemu. Ale 11 listopada 1918 r. był datą przełomową z innego względu. Tego dnia Niemcy podpisały akt kapitulacji, co zakończyło I wojnę światową. 27 zwycięskich państw sprzymierzonych miało zadecydować o losie Niemiec i ich sojuszników na konferencji pokojowej w Wersalu. Pokonani nie zostali na nią dopuszczeni (podobnie nieuznawana przez mocarstwa bolszewicka Rosja), zobowiązani byli podpisać dopiero gotowy już traktat pokojowy. Polska zapewniła sobie udział w konferencji jako jedno z państw zwycięskich dzięki działalności kierowanego przez Romana Dmowskiego Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. C.D. s. 4 DWUTYGODNIK Nowa ustawa ma zrewolucjonizować rynek pracy Sytuacja osób bezrobotnych na terenie Miasta i powiatu kętrzyńskiego nie przedstawia się najlepiej w skali regionu. Zjawisko bezrobocia ma tendencję rosnącą. Jednak aktywne działania kętrzyńskiego urzędu pracy mają na celu jak największe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia. s. 4 Sympozjum Historyczno-Literackie Arno Holz i Jego Dzieło Podczas sobotniego spotkania: prelegenci i publiczność jeszcze raz spojrzeli na świat tym razem na świat kultury, której obce są wszelkie podziały, która nie zna granic, integruje i łączy. s. 5 Felieton sportowy - BEZ SPORTU NASZE CIAŁO ZAMIERA W dzisiejszym świecie uprawianie sportu okazuje się być dla wielu bardzo trudnym zadaniem. Pojawia się pytanie, jak rozpocząć uprawianie ćwiczeń fizycznych, jeśli prowadzimy siedzący tryb życia i jak później nie przesadzić z ich intensywnością? s. 9

2 Funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo podczas Dnia Wszystkich Świętych Akcja Znicz ma ułatwić dojazd i powrót z cmentarzy Fot. Internet Przy cmentarzach ruchem będą kierowali policjanci. Jak co roku z końcem października policja w całym kraju przygotowuje się do akcji Znicz, która ma ułatwić dojazd i powrót z nekropolii. Funkcjonariusze czuwać będą nad bezpieczeństwem osób odwiedzających cmentarze. W tych dniach będą miały miejsce wzmożone kontrole drogowe, a na ulicach miast o sprawny ruch zadba sztab policjantów. Ewa Brzostek Jak pokazują statystyki dla wielu osób niestety obchody Dnia Wszystkich Świętych kończą się na cmentarzu. Dla porównania w 2011 r. w tym okresie na drogach zginęło 51 osób, a ranne zostały 592. Doszło wtedy do 464 wypadków, a policjanci zatrzymali 2128 nietrzeźwych kierowców. Bilans z 2012 roku wygląda trochę lepiej, ponieważ na polskich drogach doszło do 428 wypadków, w których zginęło 36 osób, a 557 zostało rannych. Funkcjonariusze, podczas kontroli drogowych, ujawnili 1837 nietrzeźwych kierujących. Jak będzie w tym roku? Czy bezpiecznie dojedziemy i wrócimy z cmentarzy? To w dużej mierze zależy od nas samych. Policyjna akcja Znicz ma na celu zminimalizowanie ryzyka wypadków i kolizji w tych dniach, kiedy masowo udajemy się na groby bliskich oraz usprawnienie poruszania się kierujących w ruchu drogowym. Również w Kętrzynie w dniach r r. o nasze bezpieczeństwo, szczególnie w okolicy cmentarza miejskiego oraz nekropolii na Nowej Wsi zadba 45 funkcjonariuszy. Na terenie miasta będzie obowiązywała zmiana organizacji ruchu, a część parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Kętrzynie będzie wyłączona z ruchu pojazdów ze względu na odbywający się tam handel. - Apelujemy, aby zachować szczególną ostrożność poruszając się samochodami. Na drogach w tym dniu jest więcej pojazdów, niż w inne dni oraz duże nasilenie ruchu pieszych. Jadąc na cmentarz zapoznaj się z obowiązującym oznakowaniem dróg i ulic, ponieważ wystąpią przypadki znacznych zmian w organizacji ruchu. Tak zwana jazda na pamięć może być przyczyną wypadku lub kolizji. Należy stosować się ściśle do zaleceń funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę w okolicach cmentarzy i parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych w sposób umożliwiający swobodny ruch pieszych i innych pojazdów informuje sierż. sztab. Ewelina Piaścik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Jak się okazuje w okresie od r. do r. problemem są nie tylko kierowcy. To czas, który wykorzystują poszukiwacze łatwego zarobku. Mieszkańcy udający się na cmentarze, w zadumie, ogarnięci wspomnieniami, roztargnieni zapominają o sprawowaniu pieczy nad swoim mieniem. To jest dobra okazja, która czyni złodzieja. - Niejednokrotnie zdarzyło się, że okradane były osoby porządkujące miejsca spoczynku swoich bliskich. Przestępcy wykorzystywali moment ich nieuwagi i kradli pozostawione na ławkach czy na pomnikach torebki i reklamówki. Stosujmy się do zasady, aby nie zabierać na cmentarz większych kwot pieniędzy, dokumentów czy kart bankomatowych. Nie zostawiajmy naszych rzeczy bez nadzoru. Zwłaszcza osoby starsze i samotne powinny zapewnić sobie na ten czas towarzystwo krewnych lub znajomych. Drogie ozdoby, znicze i kwiaty połóżmy na grobach tuż przed świętem, tak aby zminimalizować ryzyko kradzieży apeluje sierż. sztab. Ewelina Piaścik. Podobnie pozostawiając samochody w okolicach cmentarzy, nie zostawiajcie w nich przedmiotów wartościowych. Zabezpieczcie je przed kradzieżą i włamaniem. Pamiętajcie, aby sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte, a jeżeli macie dodatkowe zabezpieczenia, upewnijcie się czy zostały włączone ostrzega rzeczniczka. Wizyta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Spotkanie w sprawie deszczówek Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn Andrzej Degórski oraz Prezes Miejskich Wodociągów Tadeusz Taraszkiewicz 24 października odbyli spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Temat dotyczył kwestii finansowania deszczówek w Kętrzynie. Inwestycja ta jest zaplanowana na przyszły rok. Przypomnijmy. W związku z podtopieniami jakie miały miejsce podczas lipcowych opadów Miasto wspólnie z miejskimi wodociągami przystąpiło do analizy stanu deszczówki i opracowania oceny technicznej sieci deszczowej w mieście. Po opracowaniu programu poprawy odprowadzania wód deszczowych okazało się, że będzie to duża i kosztowna inwestycja. Stąd też wizyta Burmistrza w WFOŚiGW w Olsztynie. - Chcieliśmy zebrać informacje jakie są możliwości finansowania tej inwestycji. Wszystkie dane przedstawimy Radzie Miejskiej, ponieważ chcemy kwestię deszczówek włączyć do budżetu na 2014 rok informuje Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn. Na razie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie zna szczegółowych uwarunkowań programów dotacyjnych przewidzianych na nowy okres programowania w latach W chwili obecnej na stronach internetowych odpowiedzialnych za wdrażanie zadań ministerstw, są podane jedynie wstępne informacje dotyczące przyszłych programów dotacyjnych i trudno jest przewidzieć czy będzie można finansować z nich budowę sieci deszczowych. W chwili obecnej dostępne są w WFOŚiGW w Olsztynie pożyczki preferencyjne (oprocentowane ok. 3%) i pożyczki częściowo umarzalne. - Chcę podkreślić, że temat deszczówek nie został odłożony na półkę. Cały czas pracujemy nad tym tematem, jeździmy, pytamy, zbieramy informacje, analizujemy, która opcja jest dostępna i najbardziej opłacalna mówi Andrzej Degórski. Po zebraniu wszelkich wytycznych będą organizowane spotkania Burmistrzów, radnych i skarbnika, aby wspólnie opracować koncepcję finansowania inwestycji, którą planuje się realizować w przyszłym roku. Ewa Brzostek Porady: Obowiązek podatkowy i odpowiedzialność współwłaścicieli Odpowiada: Tomasz Kopko Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego od nieruchomości Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Odpowiedzialność solidarna współwłaścicieli nieruchomości Odpowiedzialność solidarna oznacza, że zobowiązanie podatkowe może być skutecznie wykonane przez któregokolwiek ze współwłaścicieli. Wierzyciel czyli organ podatkowy może żądać całości lub części należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Dla organu podatkowego nie ma znaczenia, który z dłużników wykona zobowiązanie. Nie płaczcie nad moją nieobecnością, Czujcie się blisko mnie i mówcie do mnie jeszcze, Jan Paweł II Pani Izabeli Dadoś Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci TATY składają Burmistrz Miasta - Krzysztof Hećman, koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta Kętrzyn oraz Rada Miejska w Kętrzynie Z żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do Domu Ojca Śp. Ks. Infułata Dr Juliana Żołnierkiewicza Kapłana Archidiecezji Warmińskiej. Wieloletniego Proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Kapelana NSZZ Solidarność, Rodziny Katyńskiej, Światowego Związku AK i założyciela Stowarzyszenia Pomoc dzieciom i rodzinie Arka w Olsztynie. Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego Przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia oraz zapewnienia o wdzięcznej pamięci w naszych sercach i modlitwie. W imieniu władz samorządowych i mieszkańców miasta Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman wraz z pracownikami Urzędu Miasta i radnymi Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3 Mieszkańcy bloków przy ul. Reymonta spotkali się z burmistrzem Nie chcemy śmierdziela pod oknem Mieszkańcy ulicy Reymonta spotkali się z Burmistrzem, aby podyskutować o planowanej inwestycji przy ich blokach. Szczególnie zaniepokoiło ich to, gdzie będą stały śmietniki. Z minuty na minutę okazało się także, że przydałyby się parkingi, ławeczki, plac zabaw, a także fontanna i basen. Ewa Brzostek Ulica Reymonta od lat zaniedbana w następnym roku ma być remontowana. Przy tej okazji, kompleksowej inwestycji ma się doczekać droga dojazdowa do stojących tam trzech bloków. To właśnie ich mieszkańcy poprosili zastępcę Burmistrza o spotkanie, bo zaniepokoił ich fakt, gdzie staną ich śmietniki. W tej chwili pojemniki na odpady znajdują się na skarpie we wnęce przy garażach. Jednak ktoś wprowadził ich w błąd twierdząc, że wnęka ma być zaadoptowana na garaż, a kubły mają stanąć bliżej ich bloków. - Nie zgadzamy się na śmietniki pod oknem. Po to prosiłem, aby pan tu przyszedł, wysłuchał mieszkańców i ten temat uwzględnił. Śmietnik niech stoi tam gdzie stoi. A gdy go postawicie bliżej bloków to śmierdziel będzie śmierdział w dzień i w nocy zażądał pan Marcin. Fot. Ewa Brzostek Burmistrz rozmawia z mieszkańcami o planach inwestycejnych na 2014 rok. Obecni na spotkaniu Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn, Eryk Berchard z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta oraz Arkadiusz Książek, prezes Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego cierpliwie wysłuchali uwag, propozycji i wątpliwości mieszkańców ulicy Reymonta. - Chciałem poinformować, że na tym etapie przygotowujemy materiały do przetargu na wyłonienie projektanta, który zaprojektuje zagospodarowanie tego terenu. Chciałbym, aby śmieciarka mogła wygodnie przejechać, a nie zakręcać po podwórku, aby było więcej miejsc parkingowych, chodniki, dojścia do ulicy. Chcemy to zrobić kompleksowo informuje Andrzej Degórski. Założyliśmy, że odbędą się dwie konsultacje społeczne z obecnością projektanta. Będziemy wam pokazywać koncepcje i rozwiązania, a wy będziecie mogli wnosić swoje uwagi i propozycje. My mniej więcej czujemy już klimat i intencje państwa dodaje Burmistrz. - Najważniejsze czy pan czuje klimat, by nam nie śmierdziało pod oknem. My nie walczymy o parkingi tylko, aby śmierdziel nie śmierdział pod nosem nie odpuszczali mieszkańcy bloków przy ul. Reymonta. Gdzie zatem mieszkańcy chcieli parkować swoje samochody? Zastanawiał się głośno Andrzej Degórski. - Nie, no parking musi być. Ale przede wszystkim proszę przemyśleć kwestię śmietnika zreflektował się pan Marcin. - A plac zabaw? Przecież tu nie tylko są starsi, ale i rodziny z dziećmi poddała kolejny pomysł pani Halina. Raptem okazało się, że potrzebne jest wszystko : ławeczki, proste chodniki, a nawet fontanna i basen. - Na razie spokojnie. Będzie konsultacja, będziemy rozmawiali o rozwiązaniach po wyłonieniu projektanta. Będziecie o wszystkim informowani. Po to się trudzimy, abyście mogli normalnie i mądrze żyć uciął zmierzającą donikąd dyskusję Andrzej Degórski. W tej chwili Miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pt. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej za budynkami nr 11, 13, 15 na ul. Reymonta. W budżecie na ten cel jest przeznaczona kwota 37 tysięcy złotych. Gdy zostanie wyłoniony projektant, KTBS będzie informował mieszkańców o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Konserwator ustali jak będzie wyglądał kętrzyński dworzec Włodarze naszego miasta 24 października złożyli wizytę Barbarze Zalewskiej, Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków w Olsztynie. Wspólnie omawiano kwestie co do ostatecznego wyglądu kętrzyńskiego dworca. To kolejny etap prac przygotowawczych do renowacji i przywrócenia dawnej świetności temu zabytkowi. Ewa Brzostek Spotkanie w olsztyńskim urzędzie odbyło się w obecności Krzysztofa Hećmana, Burmistrza Miasta Kętrzyn, Andrzeja Degórskiego, jego Zastępcy, Barbary Zalewskiej, Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków oraz projektanta. - Poruszyliśmy sprawę wytycznych konserwatorskich. Głównie chodziło o wymogi co do zachowania oryginalnej żółtej cegły klinkierowej oraz pokrycia dachu łupkiem ka- KLIMATYZACJA REKUPERACJA CHŁODNICTWO MONTAZ,. SERWIS, NAPRAWA, PROJEKTOWANIE tel Ketrzyn, Fot. DŻUS GK Architekci Burmistrzowie rozmawiali z konserwatorem zabytków o wyglądzie elewacji dworca i materiale, którym ma być pokryty dach. miennym informuje Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn. Biorąc pod uwagę, że elewacja oryginalna jest mocno zniszczona Burmistrzowie zaproponowali, aby konserwator rozważyła jej renowację tylko w części ryzalitowej. - Podobnie wygląda kwestia dachu. Tu zaprezentowaliśmy pomysł, aby łupek kamienny zastąpić łupkiem sztucznym, który jest trzykrotnie lżejszy i właściwie wyglądem nie różni się od kamiennego. Biorąc pod uwagę, że konstrukcja dachu ma już swoje lata uznaliśmy, że lepiej nie obciążać więźby dachowej stwierdza Degórski. Konserwator po przesłaniu próbek materiału łupka sztucznego oraz zbadaniu stanu technicznego cegły ma w najbliższym czasie podjąć stanowisko w tej sprawie. O dalszych etapach pracy przy inwestycji modernizacji zabytkowego dworca będziemy informowali naszych Czytelników na bieżąco.

(Video) HYMN POLSKI - NATIONAL ANTHEM OF POLAND (lyrics)

4 Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy c.d. ze str. 1 Uznanego od listopada 1917 r. przez Francję, Brytanię, Włochy i USA jako oficjalne przedstawicielstwo Polski na arenie międzynarodowej, dysponujące armią polską pod dowództwem gen. J. Hallera u boku państw sprzymierzonych. Inaczej Polska pisał Dmowski ze swymi legionami walczącymi po stronie państw centralnych, ze swym Królestwem listopadowym, ze swą Radą Regencyjną, z rządem warszawskim i z jego ciągle ponawianymi deklaracjami musiałaby być przez państwa zachodnie uznana za sprzymierzeńca państw centralnych i w końcu znalazłaby się wśród zwyciężonych, jak wezwani do podpisania traktatu Niemcy, Austriacy, Węgrzy, Turcy i Bułgarzy. Dmowski i premier Ignacy Paderewski jako przedstawiciele Polski w Wersalu zapewnili jej odzyskanie niemal całości ziem zaboru pruskiego oraz części Śląska. 28 czerwca 1919 r. obaj podpisali w imieniu Polski traktat wersalski, który to dokument uznawał znów Polskę jako państwo w formie prawno-międzynarodowej. O swoje granice Polacy musieli także walczyć zbrojnie z sąsiadującymi narodami: z Niemcami (powstania wielkopolskie i trzy śląskie), z Czechosłowacją, z Litwinami i Ukraińcami. Wielkie zasługi w odparciu agresji bolszewickiej Rosji miał z pewnością marszałek J. Piłsudski, jeden z głównych twórców niepodległości. Odzyskanie i zachowanie niezawisłości odradzającej się Polski było jednakże wspólną zasługą Narodu, Polaków wielu środowisk, ze wszystkich trzech zaborów. Obecnie winni jesteśmy im wszyscy, jako przedstawiciele wielkiej ponadpokoleniowej wspólnoty, wdzięczną pamięć o zbiorowym wysiłku i sukcesie Narodu, czym było po latach zaborów odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uroczystości upamiętniające 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 656. rocznicę nadania praw miejskich. 11 listopada 2013 r. Program: podniesienie flag (Pl. Piłsudskiego) msza św. (Bazylika św. Jerzego) przemarsz spod Bazyliki św. Jerzego na Plac Armii Krajowej uroczyste obchody pod pomnikiem W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom Obrońcom Ojczyzny Imprezy towarzyszące: Pejzaż Polski rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej (Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury) koncert pieśni patriotycznych (Bazylika św. Jerzego) pokaz sztucznych ogni Grupa ludzi borykających się z problemem bezrobocia postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć próbę zmiany swojej sytuacji. Dzięki wsparciu Inkubatora Ekonomii Społecznej założyli pierwszą w powiecie kętrzyńskim spółdzielnię socjalną Lider. Jak wygląda zjawisko bezrobocia w powiecie kętrzyńskim Nowa ustawa ma zrewolucjonizować rynek pracy Sytuacja osób bezrobotnych na terenie Miasta i powiatu kętrzyńskiego nie przedstawia się najlepiej w skali regionu. Zjawisko bezrobocia ma tendencję rosnącą. Jednak aktywne działania kętrzyńskiego urzędu pracy mają na celu jak największe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia. Wojciech Caruk Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na terenie powiatu kętrzyńskiego z problemem bezrobocia boryka się ok. 6 tysięcy osób. Najkorzystniej sytuacja wygląda w Mieście Kętrzyn i gminie Reszel. Gorzej prezentują się gminy Korsze i Kętrzyn. Wiąże się to z ilością pozostałości po dawnych PGR-ach i związanych z nimi skupiskach ludności. Ilość bezrobotnych niestety ma tendencję rosnącą. Szczególnie uwidacznia się to w okresie zakończenia prac interwencyjnych, robót publicznych czy programów stażowych. Większość osób objętych tymi formami powraca ponownie do statusu osoby bezrobotnej. Statystycznie na 3 tysiące osób podejmujących pracę, tysiąc jest dofinansowanych z funduszu pracy. Jednak kętrzyński urząd nie ogranicza się tylko do takich form wspierania bezrobotnych. - Prowadzimy szkolenia indywidualne i grupowe, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców informuje Zygmunt Dorf, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. - Jeśli ktoś przyniesie potwierdzenie, że przeszkolenie zapewni mu konkretne stanowisko, to takie działania podejmujemy. W 2013 roku dzięki działaniom urzędu aktywizowano zawodowo ok. 3 tysiące Spotkanie założycielskie odbyło się 18 października w siedzibie IES w kętrzyńskim ratuszu. Oprócz samych inicjatorów udział w nim wzięli m.in. zastępca Burmistrza Kętrzyna Andrzej Degórski, sekretarz Gminy Wiejskiej Kętrzyn Marek Olszewski oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA COOP w Olsztynie Dariusz Węgierski. - Trzy lata temu uczestniczyłam w projekcie Klubu Integracji Społecznej mówi Mariola Kołowiecka, prezes spółdzielni. - Dowiedziałam się wtedy sporo o spółdzielniach socjalnych. Wspólnie z rodziną i znajomymi postanowiliśmy taką inicjatywę podjąć. Udało się to teraz dzięki wsparciu kętrzyńskiego biura Inkubatora Ekonomii Społecznej. Spółdzielcy swoim działaniem postanowili objąć teren powiatu kętrzyńskiego i świadczyć szereg usług o różnorodnym charakterze. - Będziemy zajmować się całoroczną opieką nad grobami, opieką nad osobami starszymi, sprzątaniem obiektów, pielęgnacją terenów zielonych dodaje pani prezes. Inicjatywa w ich opinii jest najlepszą formą przeciwdziałania bezrobociu, jaką mogli w tym czasie podjąć. Działalność spółdzielni jest wspierana przez Inkubator Ekonomii Społecznej w Kętrzynie. Idea IES jest realizowana na terenie woj. warmińsko mazurskiego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA COOP w Olsztynie. - Wspieramy działaniami szkoleniowymi, doradczymi osoby, które chcą podjąć działalność w charakterze spółdzielni socjalnej, bądź organizacji pozarządowej mówi Dariusz Węgierski, prezes olsztyńskiej organizacji. - Myślimy, że taki sposób organizowania pracy jest doskonałym połączeniem pasji i tworzeniem nowych miejsc pracy. Działalność IES jest skierowana do wszystkich osób, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych, członków Lider pierwszą spółdzielnią socjalną w powiecie kętrzyńskim Podjęli walkę z bezrobociem Fot. Wojciech Caruk Reprezentanci Spółdzielni Lider osób. Na ten cel przeznaczono ok. 10 milionów złotych. Nakłady w ramach funduszu pracy przeznaczane są m.in. na szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, wsparcie w podjęciu działalności gospodarczej, refundacje wyposażenia stanowisk pracy i prace społecznie użyteczne. - Działania te najczęściej podejmowane są przez wszystkie samorządy z terenu powiatu informuje Dorf. - Jest to najtańsza forma wsparcia. My refundujemy 60 % kosztów. Jest to pomoc kierowana do najbardziej potrzebujących, korzystających z pomocy społecznej. Z form tych korzystają również prywatne firmy i przedsiębiorcy. - Dużym zainteresowaniem cieszą się staże dodaje dyrektor PUP. - Jest to opłacalne dla pracodawców, ponieważ w tym przypadku nie ponoszą oni żadnych kosztów. Refundacja wyposażenia stanowisk pracy wiąże się z faktem, że stanowisko to musi być utrzymane przez minimum 24 miesiące, a przez 6 miesięcy przed złożeniem wniosku pracodawca nie może zwolnić pracownika, z wyjątkiem oczywiście zwolnienia dyscyplinarnego. Dzięki szkoleniom przedsiębiorcy mogą zgłaszać zainteresowanie osobami przeszkolonymi w odpowiednim zawodzie. Są zawody, które cieszą się dużą popularnością i można w nich znaleźć angaż. Są to kierowcy, zwody robotnicze, budowlane, rolnicze. - Często też jednak ze względu na swoją specyfikę są to prace sezonowe dodaje Dorf. Urząd korzysta też z dofinansowania w ramach tzw. środków zewnętrznych. Obecnie realizowany jest projekt systemowy Aktywni współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jest on skierowany do bezrobotnych z terenu naszego powiatu, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. - Dotyczy on głównie m.in. młodzieży, osób powyżej 50. roku życia, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, zamieszkujących tereny wiejskie informuje Zygmunt Dorf. - W tym roku mamy do dyspozycji kwotę zł, przy wartości całego projektu ,80 zł. Dzięki temu ponad 3400 osób mogło skorzystać ze staży zawodowych, szkoleń, prac interwencyjnych czy podjąć działalność gospodarczą. W 2014 roku możemy spodziewać się kolejnych działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. - Dojdą bony zatrudnieniowe, szkoleniowe, pożyczki mówi Dorf. - Będzie też szereg form o charakterze beznakładowym. Praca z bezrobotnymi będzie ukierunkowana na dostosowanie się do ich indywidualnych potrzeb. Będą w to zaangażowane agencje pracy i zatrudnienia, a także inne podmioty zewnętrzne. Nowa ustawa, której konkrety zapewne będą znane w listopadzie, zrewolucjonizuje rynek pracy i sposób naszego funkcjonowania. O charakterze tych zmian i innych istotnych rzeczach urząd będzie informował poprzez bezpośrednie kontakty, jak i za pośrednictwem strony internetowej. Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy obecnie mieści się w świeżo wyremontowanym budynku przy ul. Pocztowej. - Mamy lepsze warunki, dlatego możemy tak zorganizować pracę, że ludzie nie cisną się już w kolejkach. Jest możliwość organizacji giełd pracy i spotkań z pracodawcami - mówi dyrektor. i pracowników stowarzyszeń i organizacji, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Wojciech Caruk

5 Sympozjum Historyczno-Literackie Arno Holz i Jego Dzieło Była to intelektualna uczta W 84. rocznicę śmierci wybitnego poety Arno Holza tj. 26 października br. Burmistrz Krzysztof Hećman, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie po raz kolejny zaprosili mieszkańców Kętrzyna i wszystkich zainteresowanych twórczością Holza na intelektualną ucztę, podczas której Holz wystąpił jako gość honorowy i jako danie główne. Sympozjum Historyczno-Literackie ARNO HOLZ I JEGO DZIEŁO - w 84. rocznicę śmierci poety, bo o nim mówimy, skłoniło do przyjazdu do Kętrzyna znawców i miłośników twórczości Rastenburczyka z Niemiec i Polski. Witold Gagacki Arno Holz dla mieszkańców Kętrzyna, poprzez uczynienie go patronem Stowarzyszenia dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, stał się symbolem pojednania i współpracy w duchu zgody. Podczas sobotniego spotkania: prelegenci i publiczność jeszcze raz spojrzeli na świat tym razem na świat kultury, której obce są wszelkie podziały, która nie zna granic, integruje i łączy. Fot. Wojciech Caruk Krzysztof Hećman otworzył Międzynarodowe Sympozjum Historyczno - Literackie Arno Holz i jego dzieło Sympozjum uroczyście otworzył jeden z głównych pomysłodawców obwołania roku 2013 rokiem Arno Holza, znawca i miłośnik twórczości Phantasusa - Burmistrz Miasta Kętrzyn - Krzysztof Hećman. Podczas swego wystąpienia mówca odniósł się w formie multimedialnej prezentacji do kulturalnych wydarzeń związanych z obchodami mijającego roku Arno Holza w Kętrzynie. Mówił o uchwale, konferencji prasowej zapowiadającej uroczystości obchodów. Wiele ciepłych słów poświęcił pierwszemu seminarium z kwietnia br. Nie zabrakło w wypowiedzi Burmistrza informacji o nadaniu imienia Arno Holza poddanej remontowi i nowocześnie wyposażonej czytelni dla dorosłych MBP w Kętrzynie. Mówiąc o publikacjach: Phantasusie, Śmierci czy wydanych drukiem referatach ze wspomnianego kwietniowego sympozjum zwrócił się bezpośrednio do obecnych na sali panów: dr. Krzysztofa Sztrawskiego (znakomitego znawcy twórczości A. Holza i autora najnowszego tłumaczenia Phantasusa) oraz Eugeniusza Tokarzewskiego (znakomitego historyka pełnomocnika Burmistrza ds. organizacji obchodów roku Arno Holza w Kętrzynie) dziękując, pierwszemu za wrażliwość i ponadprzeciętne znawstwo w dziedzinie analiz literackich, drugiemu zaś za osobisty wkład i zaangażowanie w przygotowanie wielu wspaniałych, stojących na wysokim poziomie wydarzeń kulturalnych. Po Burmistrzu o zabranie głosu poproszona została przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pani Joanna Wańkowska- Sobiesiak. W imieniu Wojewody podziękowała władzom samorządowym Kętrzyna, a w szczególności Burmistrzowi za umiejętne budowanie tożsamości miasta z wykorzystaniem historii tych ziem jako spoiwa w relacjach pomiędzy poszczególnymi ludźmi, jak i narodami. Słowa te zostały przez zgromadzonych licznie na sali mieszkańców Kętrzyna przyjęte gromkimi oklaskami. Na tym zakończyła się część uroczystości, w której Arno Holz wystąpił jako ambasador wzajemnych relacji. Część naukową seminarium Arno Holz i Jego Dzieło w 84 rocznicę śmierci poety rozpoczął wykład, owacyjnie przyjętego przez publiczność kętrzynianina, pracownika naukowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego dr. Krzysztofa Szatrawskiego pt.: Wokół biografii twórcy Phantasusa. Kolejny głos w naukowej dyskusji zabrał przedstawiciel młodego pokolenia naukowców z Niemiec dr Dawid Weller, który nawiązał w swym referacie: Co jeszcze można powiedzieć o Holzu do wczesnej twórczości poety. Niejako na koniec naukowego dyskursu głos zabrała prof. dr hab. Gesine Schiewer z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana z Monachium. Wykład bazował na pracy habilitacyjnej profesor Schiewer odnoszącej się do języka i struktury frazy w twórczości Arno Holza jako inspiratora modernistycznej literatury początku 20 wieku. Publiczność z należytą uwagą i zrozumieniem wysłuchała naukowych wywodów. Prowadzący uroczystość dyrektor MBP w Kętrzynie Witold Gagacki dziękując prelegentom pogratulował im olbrzymiej wiedzy i wrażliwości na piękno, które zawarte jest w strofach kętrzyńskiego/rastemburskiego poety. Sympozjum Historyczno-Literackie Arno Holz i Jego Dzieło w 84. rocznicę śmierci poety uroczyście zakończył Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman. Na ręce prelegentów wraz z podziękowaniami i gratulacjami przekazał specjalnie przygotowane akty lokacyjne, okolicznościowe monety oraz wydane w tym roku staraniem Miasta Kętrzyn dzieła Arno Holza: Phantasus, Śmierć oraz dodatkowo zbiór referatów z poprzedniego sympozjum. Żegnając się i dziękując publiczności za przybycie na sympozjum zaprosił wszystkich obecnych na recital autorski Wojtka Gęsickiego w ramach Sceny Zaułek z udziałem akordeonisty Rafała Grząka oraz Tomasza Saleja i Zbyszka Bąkowskiego. EKSLIBRIS ARNO HOLZA Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Arno Holza, bo właśnie w nim przypadła 150 rocznica urodzin pisarza w Kętrzynie (26 IV 1863). W październiku wypadła oto kolejna rocznica śmierci Holza w Berlinie (26 X 1929). Zaprezentuję z tej okazji czytelnikom ciekawy obiekt związany z kętrzyńskim poetą. Holz utrzymywał kontakty z wieloma artystami swojej epoki. Jednym z nich był Erich Büttner ( ), malarz, grafik i twórca ekslibrisów dla wybitnych osobistości, np. Alberta Einsteina i właśnie Arno Holza. Oryginalna litografia z mojego zbioru została oznaczona na prywatnej liście Büttnera jako opus 30. Ekslibris Holza powstał w 1917 roku, jest ręcznie kolorowany przez artystę oraz sygnowany monogramem i charakterystyczną kotwicą. Przedstawia inicjały AH oraz Feniksa wznoszącego się z popiołów. W jednym z wierszy z II tomu Fantazusa (1898) odnajdujemy fragment: Z zielonych jezior,/ z trzciną we włosach,/ wynurzają się smukłe, obnażone panny./ Jadę - niczym z brązu./ Zawsze/ tuż przede mną/ unosi się ptak Feniks/ ze śpiewem. (Cytowany wiersz i inne utwory Holza po polsku dostępne są w publikacji: A. Holz, Narodziny i chrzest, red. Sz. J. Parda, tłum. J. Sabelwon, Kętrzyn 2012). Szymon Jan Parda INFORMACJA Burmistrz Miasta Kętrzyna informuje, że w dniu 21 października 2013 r. podał do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 wykazy nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oznaczonej jako działka nr 6-345/2, położonej w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego, częściowo zabudowanej garażami. Wobec powyższego, osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości z mocy przysługującego im pierwszeństwa, w terminie 6. tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia i wydzierżawienia udzielane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11 (pokój nr 202, tel ). KANCELARIA PRAWNA Prawo komornicze: - zwalnianie od zajęć komorniczych i egzekucji Prawo windykacyjne: - odstąpienie od windykacji (zwalnianie z kosztów) Prawo cywilne: - sprawy spadkowe, odszkodowawcze, pozwy o zapłatę w postępowaniu upominawczym, - zażalenia, apelacje, - umowy cywilno - prawne Prawo pracy: - pozwy emerytalno - rentowe Prawo rodzinne: - pozwy o alimenty, rozwód, podział majątku, - wnioski o zabezpieczenie z tytułu roszczeń alimentacyjnych, sposobu użytkowania mieszkania, eksmisje, - ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa Prawo karne: - wnioski w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym, - odroczenia, zamiana, zawieszenie kar pozbawienia i ograniczenia wolności oraz grzywny Prawo administracyjne: - wnioski, zażalenia, odwołania od decyzji administracyjnych PRZYJMUJEMY TEŻ ZLECENIA W ZAKRESIE USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH Kętrzyn, ul. Traugutta 7/12, tel ,

6 Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim zakończone Prawie dwa tysiące osób zdecydowało o rozdysponowaniu 600 tysięcy złotych Od 14 do 25 października 2013 r. mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość zagłosowania za pomocą ankiety na wybrane przez siebie zadanie, zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. O wydatkowaniu 600 złotych zadecydowało prawie dwa tysiące Kętrzynian. Baza dawców szpiku wzbogaciła się o kolejne 648 osób Kętrzynianie stanęli na wysokości zadania by pomóc chorej Kamili Akcja pomocy chorującej na białaczkę Kamili przeszła najśmielsze oczekiwania jej organizatorów. Podczas sobotniej akcji, która odbyła się 20 października w ciągu sześciu godzin zarejestrowało się 648 osób. Koniec października. To ostatni dzwonek, aby zadbać o swoje i bliskich bezpieczeństwo. Kto jeszcze nie zadbał o kominy i wentylacje powinien to uczynić. Dlaczego? Ponieważ może wpaść w ręce cichego zabójcy. Tlenek węgla (CO) zwany też czadem lub cichym zabójcą jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania węgla i substancji, które posiadają w swoim składzie węgiel. Jest tym groźniejszy, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie dusi w gardle. Kiedy tlenek węgla dostanie się już do naszych płuc, wiąże się z hemoglobiną i tworzy tzw. karboksyhemoglobinę. Ta nie może przenosić tlenu i zakłócony jest transport tlenu w organizmie. Przez to z kolei komórki naszego ciała, jak i cały organizm jest mocno niedotleniony. Konsekwencją tego jest najpierw senność, potem brak kontroli nad ciałem i człowiek zasypia, nie może się już ruszyć o własnych siłach. Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? Należy zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie, wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym, wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP), jak najszybciej podać tlen. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca. Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? W jedenastu punktach na terenie naszego miasta umieszczono urny, do których mieszkańcy mogli wrzucać wypełnione ankiety. Udostępniono również adres poczty elektronicznej, celem przysłania wypełnionych i zeskanowanych ankiet. Urząd Miasta przygotował łącznie ok ankiet, z czego 2 tysiące umieszczono jako insert w gazecie Nasze Miasto Kętrzyn.pl. 28 października br. dokonano przeliczenia ilości ankiet do głosowania. Okazało się, że tym na jakie cele przeznaczyć 600 tysięcy zainteresowało się 1981 mieszkańców. Jakie inwestycje będą realizowane w czterech okręgach? Na te informacje musimy jeszcze poczekać. Wyniki głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Budżet Obywatelski po zakończeniu prac mających na celu ustalenie ważności złożonych ankiet i oddanych głosów, jak również przeliczeniu głosów na poszczególne zadania w ramach okręgów wyborczych. Uśmiechnięta twarz 30-letniej kobiety była widoczna na wielu witrynach sklepowych, słupach i portalach internetowych. To Kamila, mama malutkiego Antosia, która w tym roku dowiedziała się o chorobie, białaczce. Na to nieme wołanie o pomoc odpowiedziało ponad sześciuset Kętrzynian, którzy mimo brzydkiej pogody pojawili się w auli gimnazjum, aby zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. - Jesteśmy zadowoleni z wyniku. Kętrzyn spisał się na medal. Otrzymaliśmy wielkie wsparcie, taką bezinteresowną i spontaniczną pomoc ludzi cieszy się Katarzyna Tarasewicz, starsza siostra, która poruszyła niebo i ziemię, aby ratować życie Kamili. Do jej akcji włączyli się znajomi i nieznajomi, których przejął los chorej dziewczyny. - To była taka lawina działań. Myślę, że taki wynik był możliwy przez to, że Kasia była w to emocjonalnie zaangażowana, gdy stawała i prosiła o pomoc. Ja i wiele innych osób zaangażowaliśmy się w promowanie akcji oddawania szpiku bez większego namysłu opowiada Aneta Pyrzak, koleżanka z pracy. Dzięki naszym nagraniom w Kętrzyńskiej Telewizji Internetowej ten wspaniały zryw serca mogła zobaczyć sama Kamila. Przygotowania do sezonu grzewczego w Kętrzynie Przede wszystkim przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza, użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta, stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia, nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych. Należy też systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki. Niezbędne jest częste wietrzenie pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej lekko rozszczelniać okna. Co robić, aby uniknąć zagrożenia? Przede wszystkim nie można zasłaniać kratek wentylacji grawitacyjnej, nie można zasłaniać kratek w drzwiach, a kupując drzwi do łazienek zwracać uwagę na to, czy mają otwory wentylacyjne. Nie można również utrudniać wymiany i krążenia powietrza w pomieszczeniach, gdzie zachodzi spalanie i wentylacja, np. poprzez wieszanie prania. Należy kontrolować czy kratka wentylacyjna ma tzw. ciąg, czyli. czy wyciąga powietrze z pomieszczenia. Czasami - Serdecznie dziękuję państwu za udział w głosowaniu i zapraszam do odwiedzania strony internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie, na której będą podawane dalsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego mówi Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn Ewa Brzostek - Przez klika dni moja siostra była w domu na przepustce. W internecie widziała nagranie z marszu dzieci trzymających baloniki z hasłem zostań dawcą i potem materiał z rejestracji i była bardzo wzruszona. Myślę, że nawet nie przypuszczała, że tak wielu ludzi zainteresuje jej los mówi Katarzyna Tarasewicz. Rodzina Kamili bardzo dziękuje pielęgniarkom, lekarzowi, fundacji DKMS, wolontariuszom, nauczycielom, uczniom, przedszkolakom, mediom, władzom samorządowym, przedsiębiorcom, którzy udostępnili witryny sklepowe i pomogli w dodrukowywaniu ulotek, harcerzom, Kętrzyńskiemu Centrum Kultury, policjantom, Towarzystwu Amazonki, PCK, kościołom różnych denominacji, wszystkim, którzy zarejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku, każdej życzliwej osobie, która wspierała dobrym słowem i służyła pomocą. Zachęcamy, aby rejestrować się na stronie w zakładce rejestracja jako potencjalny dawca szpiku. Kto wie, może ktoś z nas będzie tym, który podaruje drugiemu człowiekowi życie. Ewa Brzostek gniazdo ptaka, nieprofesjonalnie wykonany remont i cegły w przewodach wentylacyjnych mogą utrudniać taki ciąg. Zwykłe wietrzenie mieszkania, nawet w okresie zimowym ma sens, mimo, że wpuszczamy chłód. Nie wolno uszczelniać za wszelką cenę pomieszczeń, w których pracują urządzenia takie jak piecyki gazowe, piece kaflowe, kominki itp. Kup czujkę Warto w domu lub mieszkaniu zainstalować czujkę dymu oraz czujkę tlenku węgla. Podstawową funkcją czujki tlenku węgla jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Tego typu czujki powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Nawet śpiącego sygnał ten potrafi obudzić i postawić na nogi. Mamy wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego obszaru. Nie należy montować czujek przy oknie, kratkach, przewodach wentylacyjnych czy w miejscach zbyt zawilgoconych. Niewłaściwie dobrane ustawienie czujki może negatywnie wpłynąć na jej pracę i skuteczność. Zalecane umiejscowienie czujek, jak również lokalizacje, których należy unikać, znajdują się w instrukcjach dołączonych do tych urządzeń. Szymon Sapieha

(Video) Hymn Polski-Mazurek Dąbrowskiego(caly)+tekst

7 Oni byli tu przed nami Historia rodziny Ingo Hilmara Skrzetzka, cz.1 Jeziorko to niewielka wieś w gminie Ryn, powiecie giżyckim. Mieszkają tutaj przede wszystkim rolnicy około 50 gospodarstw. Na miejscu jest szkoła siedmioklasowa, urzęduje sołtys. Około 2,5 km od wsi, na tzw. kolonii prowadzi niewielkie gospodarstwo Herman Skrzetzka. Pochodził ze wsi Słabowo, z zawodu był cieślą, a z zamiłowania koniarzem. W Preussenburg, tak nazywała się wieś przed wojną, kilka lat wstecz ożenił się z tamtejszą dziewczyną. Młodzi żyją spokojne, są szczęśliwi. Mieszkają ze szwagierką i teściami, którzy pomagają w gospodarstwie. Herman jest bardzo pracowity. Pracuje w polu, świadczy okolicznym sąsiadom usługi ciesielskie, buduje stodoły, hoduje z sukcesami rodowodowe konie - folbluty. Żona prowadzi dom, pomaga w polu, zajmuje się ogrodem. Dni biegną, gospodarzom do pełni szczęścia brakuje dziecka i wnuka. Nie było im jednak ono pisane - żona i dziecko umierają przy porodzie. Herman zostaje sam.jest początek lat trzydziestych ubiegłego wieku. Owdowiały, niemłody już Herman postanawia ożenić się powtórnie. Zdawał sobie sprawę, że może mieszkać w domu teściów do końca swoich dni, ale gdyby ożenił się z obcą dziewczyną sytuacja byłaby bardzo skomplikowana. Nie miał ochoty szukać szczęścia gdzie indziej - tu był jego dom. Podjął, po długich namysłach, jedyną słuszną decyzję. Jego wybranką zostaje Helena, z domu Nadolny, śliczna dziewczyna - siostra poprzedniej żony, młodsza od Hermana. Znali się od dawna, przecież od paru lat mieszkali razem. Wraz z młodszą o 10 lat żoną i teściami wiodą pracowite życie w tym niewielkim -12 hektarowym gospodarstwie. Obejście jest typowe dla tych stron - murowany dom mieszkalny, kwadratowe podwórze ograniczone budynkami gospodarskimi stodołą, oborą, kurnikiem. Oprócz upraw polowych, chowu krów, świń, owiec i drobiu, ciesielki, głównym zajęciem gospodarza jest nadal hodowla koni. Dwie rodowodowe klacze przynoszą spory dochód. Herman kupuje młockarnię, wynajmuje maszynę okolicznym rolnikom i nieźle zarabia. Wkrótce dokupuje 5 ha ziemi. Wiedzie im się bardzo dobrze. 1 marca 1934 roku przychodzi na świat syn Heleny i Hermana, Ingo Hilmar - mój dzisiejszy rozmówca Co pamięta pan z dzieciństwa? Byłem jedynakiem. Zajmowała się mną mama i babcia. Dziadek i tato byli prawie zawsze zajęci-ciężko pracowali, żeby nam niczego nie brakowało. W pobliżu nie miałem rówieśników więc moimi partnerami do zabaw były zwierzęta. Odkąd pamiętam zawsze kochałem zwierzęta wszelkiego gatunku-psy, koty, maleńkie owieczki itp. Wyrastałem na wsi, w pobliżu lasu, naturalne więc jest moje przywiązanie do przeróżnych żywych istot i do przyrody Pamiętam też z tamtego okresu, że babcia i dziadek mówili po mazursku mimo zakazu (odkąd nastał Hitler zakazano rozmów w tej gwarze). Po dziś dzień wtrącam w rozmowach zwroty lub wyrazy mazurskie. Maria Skibińska Wspomnienie o Krzysztofie Docencie Raczkowskim Był najszybszym perkusistą na świecie Wszyscy przyzwyczaili się do obchodzenia rocznic śmierci nieżyjących muzyków. Tym razem będzie inaczej. Już za kilka dni przypadają urodziny Krzysztofa Raczkowskiego. Gdyby żył, to 29 października zdmuchnąłby ze swojego tortu 43 świeczki. Zwykłą ironią losu jest to, że 3 dni później, 1 listopada ktoś zapali świeczkę na jego grobie. Docent był jednym z najlepszych perkusistów na świecie. Jego dzieciństwo było silnie związane z mazurskimi Korszami, gdzie mieszkał wraz z rodzicami. Krzysztof Docent Raczkowski urodził się 29 października 1970 w Kętrzynie. Pierwsze kroki stawiał w połowie lat 80 - tych w poprockowym Skandalu i thrash metalowej formacji Dyktator. Później, gdy rozpoczął naukę w Olsztynie związał się z grupą Slashing Death. Był to pierwszy zespół Docenta, z którym muzyk zaliczył fonograficzny debiut. Kapela pozostawiła po sobie trzy płyty - "Live At Trash Camp" z 1988 roku, "Irrevocably & With No Hope" z 1989 oraz "Kill Me 'Coz I Can't Stop" z W roku 1988 dołączył do olsztyńskiej grupy Vader. Już wtedy kapela miała ugruntowaną pozycję w polskim metalu. Jednak dopiero na początku lat 90 - tych przyszedł czas na podbój scen całego świata. To wtedy, po wydaniu w 1993 "The Ultimate Incantation" grupa rozpoczęła trwający do dziś sukcesywny marsz po największych światowych rynkach i scenach muzycznych. Po rewelacyjnie przyjętym debiucie, zwrócono również uwagę na skromnego bębniarza kapeli. Prasa rozpływała się w zachwytach nad jego umiejętnościami. Określono go mianem "najszybszego drummera na ziemi". Jednak nie zmieniło to charakteru muzyka, który dalej podchodził do grania z pasją. Już wtedy realizował swoje szerokie gusta muzyczne w innych kapelach. Jedną z najbardziej eksperymentalnych była formacja Atrocious Filth, z którą w 1994 roku nagrał płytę. Później nagrywał z Dies Irae, Sweet Noise, Moon, Black Altar. W 2005 roku odszedł z Vadera. Powodem tej sytuacji były zdaniem Petera, lidera grupy słabości Docenta, które stały na przeszkodzie rozwoju zespołu. Krzysiek wspierał w tym czasie na koncertach grupę Hunter. Nosił się z zamiarem dokonania nagrań ze swoją jazzową formacją. Miał wiele planów. Znając jego aktywność na pewno by je zrealizował. Niestety zmarł na atak serca 18 sierpnia 2005 roku w Olsztynie. Pochowany został 24 sierpnia na cmentarzu w Korszach. Jego śmierć odbiła się szerokim echem w muzycznych kręgach na całym świecie. - Jego przedwczesna śmierć bardzo mnie zasmuciła wspomina jeden z najlepszych na świecie perkusistów Tony Laureano. - Metalowy świat stracił niewiarygodną perkusyjną siłę i cudowną duszę. Docent pozostawił po sobie żonę i kilkumiesięcznego synka. Dziś po ośmiu latach od tego smutnego wydarzenia pamięć o nim żyje nadal. Ludzie umierają, muzyka jednak pozostaje. Wojciech Caruk KASY FISKALNE, WAGI Bałdyga Zbigniew tel Kętrzyn, ul. Traugutta 7 Mrągowo, ul. Piaskowa 4E I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Kętrzyna informuje, że w dniu r. podał do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania (w całości lub w części) w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, położonych w Kętrzynie, oznaczonych jako działki gruntu nr: 1-3, 1-33, 1-52, 1-77/3, 1-81, 1-82/2, 1-90/6, 1-94/2, 1-94/8, 1-118, 1-172/2, 2-68, 2-132/7, 2-232, 2-235, 2-357, 2-392, 3-34/3, 3-90/1, 3-123, 3-181/5, 3-183/5, 3-215/3, 3-253, 3-277/5, 3-277/7, 4-46/2, 4-57, 5-5/1, 5-65, 5-80, 5-81, 5-82, 5-88/2, 5-92/2, 5-131/8, 5-175, 5-229, 5-178/2, 5-181, 5-360/5, 6-21/2, 6-59, 6-145/2, 6-156/3, 6-242/1, 6-242/4, 6-271, 6-397, 6-479/2, 6-491/6, 6-653/3, 6-767/42, 6-885, 6-888, 6-890, 6-893, 6-895/2, 7-4, 7-5, 7-8, 7-10, 7-13, 7-26, 7-29, 7-54/3, 7-218, 7-282, 7-298, 7-301, 7-325, 7-327, 7-344/4, 7-349, 7-358/20, 7-369, 7-381, oraz wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, położonych na obszarze Gminy Kętrzyn, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, oznaczonych jako działki gruntu nr: 6/4, 6/6 i 6/7 (obręb Gałwuny), 36/5 (obręb Kolonia Gnatowo) i 102/1 (obręb Nowa Wieś Kętrzyńska). Bliższe informacje w sprawie dzierżawy powyższych nieruchomości udzielane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11 (II piętro, pokój 201 i 203, telefon i ). SPRZEDAŻ WĘGLA ORZECHU w konkurencyjnej cenie 635 zł/tonę (z załadunkiem, bez transportu do klienta) odbiór ze Składu Opału Spółki Komec przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie tel lub Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu przy Związku Jaszczurczego 17/101 oferuje Ci bezpłatne wsparcie w formie: pomocy prawnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej pokrywania kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą lub zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywania kosztów transportu dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) Filia OPdOPP w Kętrzynie ul. Pocztowa 11, pok. 211; tel poniedziałki

8 Duży sukces najmłodszych Tygrysów Granica ciągle w końcówce tabeli Granica Kętrzyn mimo dobrej postawy w pierwszej połowie uległa wysoko Sokołowi Ostróda 0:4. Z kolei następne spotkanie z Warmią Grajewo zakończyło się remisem. Czy w tym sezonie nasz zespól ma jeszcze szanse odbić się z końcówki tabeli? - Mieliśmy kłopoty z wyprowadzeniem piłki i szeroko rozumianą grą defensywną. Nie chodzi tu o same zachowania w defensywie, ale o to, że jako zespół zostawialiśmy im bardzo dużo przestrzeni do gry. No i Sokół to wykorzystywał - kończy trener. Rafał Rypina Mecz: 26 października Mecz: 20 października Warmia Grajewo Granica Kętrzyn 2:2 W Działdowie 19 października odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo Olimpijskim. W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników z 17 klubów reprezentujących województwa: warmińskomazurskie, pomorskie, podlaskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie. Kętrzyński Klub Taekwondo Tygrys reprezentowało pięciu zawodników. Aleksandra Łojko zdobyła złoty medal w walkach, srebrny w technikach specjalnych, Marek Walentynowicz brązowy medal w walkach, srebrny w technikach specjalnych, Jakub Kwiatoń brązowy medal w walkach, srebrny w technikach specjalnych, Bartosz Głowienka srebrny medal w technikach specjalnych, natomiast Grzegorz Koczela uplasował się na V miejscu. Łącznie zawodnicy zdobyli 7 medali, trzy w walkach oraz 4 w technikach specjalnych. Tadeusz Snopek Zapraszamy do przygody z siatkówką Granica Kętrzyn Sokół Ostróda 0:4 (0:1) Początek meczu nie wskazywał na to, że nasz zespół dostanie surową lekcję od doświadczonych zawodników Sokoła. W pierwszej połowie mecz był wyrównany i zdawało się, że tradycyjnie Granica sprawi u siebie wiele kłopotów wyżej notowanym rywalom. Niestety wszystkie plany legły w gruzach już w 18. minucie gry, gdy rywale strzelili bramkę praktycznie z niczego. Do końca pierwszej połowy nasi zawodnicy prowadzili jeszcze wyrównaną walkę, ale po przerwie goście pokazali swoje doświadczenie i wypunktowali nasz zespół jak rasowy bokser. Naszym zawodnikom widocznie zaszkodziła dogrywka w meczu 1/16 Wojewódzkiego Pucharu Polski z Victorią Bartoszyce. W drugiej połowie meczu z Sokołem Ostróda zabrakło sił i trochę umiejętności by pokonać zespół aspirujący do gry o najwyższe cele w III lidze podlasko-warmińsko-mazurskiej. Naszym zawodnikom nie można odmówić jednak ambicji, gdyż do końca próbowali uzyskać lepszy wynik. Skład Granicy: 1. Piotr Walczyk Mateusz Michałowski, 13. Mateusz Lachowski, 11. Konrad Szerszeń (68' 19. Konrad Gan), 9. Marek Traut, 6. Kacper Rałowiec, 14. Damian Mazurowski, 17. Daniel Wierzbowski, 4. Kamil Piątkowski, 7. Mikołaj Rałowiec, 10. Szymon Szmelc (68' 16. Tomasz Rotenberg) Skład Sokoła: 1. Piotr Sikora - 3. Dawid Kowalski, 4. Paweł Sędrowski, 14. Łukasz Gwiazda, 2. Paweł Śnieżawski, 22. Tomasz Kolibowski, 7. Maciej Szostek (83' Tomasz Śnieżawski), 23. Kamil Smyt, 10. Przemysław Płoszczuk (68' 17. Mateusz Szymański), 8. Piotr Głowacki, 6. Piotr Piceluk (65' 9. Wojciech Figurski) Trener Granicy, Mariusz Niedziółka: Wyrównany mecz stoczył nasz zespół z Warmią Grajewo na wyjeździe. Zdecydowanym bohaterem naszej drużyny był Damian Mazurowski, który w 43. minucie, a potem w 69. minucie strzelił przeciwnikom gole. Nr Nazwa drużyny M P Z R P B 1Płomień Ełk KS Start Działdowo Sokół Ostróda Jagielonia II Białystok Barkas Tolkmicko MKS Korsze LKS Dąb Dąbrowa Białostocka Huragan Morąg LZS Narewka Mrągowia Mroągowo Znicz Biała Piska Tur Bielsk Podlaski ŁKS 1926 Łomża Warmia Grajewo Promień Mońki Motor Lubawa Granica Kętrzyn Wissa Szczuczyn Następny mecz Granica rozegra u siebie 3 listopada 2013 r. o godz. 15:00, a przeciwnikiem będzie Wissa Szczuczyn. Chcesz rozpocząć przygodę z siatkówką lub udoskonalić swoje umiejętności nabór na zajęcia gry w piłkę siatkową rocznik 2001, 2002, 2003 trwa. Od września rozpoczęły się zajęcia z mini piłki siatkowej dziewcząt w wieku lat (IV,V,VI klasa). Młode dziewczęta poprzez gry i zabawy oraz ćwiczenia podstawowych elementów technicznych nabywają umiejętności gry w piłkę siatkową. Uczestnictwo w zajęciach na zasadach fair play ma przede wszystkim sprawiać dzieciom przyjemność, mają one czerpać radość z aktywności fizycznej, a z czasem, przekształcić to w pasję do piłki siatkowej. Liczna grupa dziewcząt ze szkół podstawowych z dużym zaangażowaniem bierze udział w treningach. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w godz Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy, aby przyprowadzali swoje pociechy na treningi, a wszystkie dziewczęta zachęcamy do rozpoczęcia pięknej przygody z siatkówką. Zajęcia (bezpłatne) prowadzą Jolanta Atroszko i Beata Kulesza. Jolanta Atroszko Udany sezon najmłodszych tenisistów Zakończył się letni sezon tenisowy 2013 dla najmłodszych adeptów tenisa w Kętrzynie po czterech latach istnienia sekcji tenisa przy MKS MOSiR w Kętrzynie. Do sukcesów niewątpliwie możemy zaliczyć pierwszy w historii tenisa kętrzyńskiego udział drużyny w składzie Oliwia Leśniak, Izabela Teodorowicz, Karina Witkowska, Milena Donat, Kacper Andrulewicz, Mateusz Andrulewicz, Kacper Koczergo w regionalnych rozgrywkach Talentiady Polskiego Związku Tenisowego, 22 września na zakończenie wojewódzkich rozgrywek Grand Prix Olsztyna Tenis 10 (Nieoficjalne Mistrzostwa Województwa Warmińsko Mazurskiego do lat 10) I miejsce w klasyfikacji dziewcząt do lat 8 zajęła Oliwia Leśniak, III Izabela Teodorowicz, IV Julia Syhłowyj. W turnieju Masters kończącym rozgrywki w tej kategorii Julia Syhłowyj odniosła zwycięstwo zdobywając I miejsce, V miejsce Oliwia Leśniak, VI Izabela Teodorowicz. W kategorii 8 lat chłopców na V miejscu uplasował się Kacper Andrulewicz, a na VI Mateusz Andrulewicz. W kategorii dziewcząt do lat 10 Julia Lewkowicz zajęła II miejsce. Klasyfikacja drużynowa MASTERS Grand-Prix Olsztyna Tenis 10 1.KS. Budowlani Olsztyn / 202 pkt trener Paweł Umbras 2.TT. B&M Elbląg / 162 pkt. - trener Bartłomiej Kierwiak 3.ST RP Sport Olsztyn / 78 pkt. - trener Roman Pasyniuk 4.MOSiR Kętrzyn / 56 pkt. - trener Mirosław Krzyśków 5.UKS Team Mrągowo / 50 pkt. - trener Tomasz Warowny 6.TT. Score Elbląg / 40 pkt. - trener Piotr Skorek 7.AKS OSW Olsztyn / 18 pkt. - trener Bartosz Kowalewski Cezary Wawruch

9 Felieton sportowy - BEZ SPORTU NASZE CIAŁO ZAMIERA Karol Jakubi deklasuje rywali W dzisiejszym świecie uprawianie sportu okazuje się być dla wielu bardzo trudnym zadaniem. Pojawia się pytanie, jak rozpocząć uprawianie ćwiczeń fizycznych, jeśli prowadzimy siedzący tryb życia i jak później nie przesadzić z ich intensywnością? W nowoczesnym świecie jesteśmy otoczeni gadżetami, które pozwalają nam unikać wysiłku fizycznego, np.: jazda samochodem zamiast spaceru do pracy, winda zamiast schodów. Ciało człowieka stworzone jest do wysiłku, w ten sposób organizm zachowuje równowagę i siły, pobudzamy mięśnie do działania, serce do pracy i sprawności, by dłużej było w idealnym stanie. Jemy by dostarczyć organizmowi wartości odżywczych, wkrótce zamienionych w energię, która powinna być spożytkowana na wysiłek fizyczny. Niegdyś ciężka praca w polu, czy inne zadania były naturalną rzeczą dla człowieka. Wraz z postępem i coraz większym brakiem aktywności fizycznej, człowiek odkrył, że znany od zawsze sport i ćwiczenia fizyczne mogą zaspokoić apatię i codzienną monotonię. Obecnie sport to nie tylko igrzyska, zawody i konkurencja. Sport w dzisiejszych czasach stał się obowiązkową rozrywką, rekreacją dla ludzi, którzy dbają o zdrowie swojego organizmu. Żywność oferowana w sklepach i barach szybkiej obsługi zawiera często duże ilości cukru i tłuszczu. Nuda, która kiedyś motywowała do aktywności sportowej czy rekreacji, dziś jest wypełniana telewizją, grami komputerowymi lub po prostu siedzącym trybem życia. Obecnie, w krajach rozwiniętych, złe odżywianie i brak aktywności fizycznej mają katastrofalne skutki dla zdrowia. Ludzie nie tylko przybierają na wadze, ale jednocześnie obciążają swój organizm niezdrową dietą. To często nasze lenistwo prowadzi nas do barów, gotowych dań i innych prostych rzeczy. A przecież przygotowanie zdrowego posiłku wymaga nie lada energii. Tak jak w każdym urządzeniu, nieużywane elementy po prostu przestają działać i niszczeją, tak adekwatnie nieużywane przez nas mięśnie są słabsze i obrastają niezdrowym tłuszczem. Ryzyko polega na tym, że kiedy będą potrzebne, przestaną funkcjonować i niestety może to mieć przykre skutki. Ludzie stają się podatni na choroby XX-XXI wieku. Kiedy ciało wygląda coraz gorzej, tracimy dobre samopoczucie, a ćwiczenia stają się coraz trudniejsze do wykonania. Co więcej, można permanentnie zacząć źle się czuć, a stąd już krótka droga do depresji. Jednak można temu zaradzić w bardzo prosty sposób. Należy wrócić do korzeni. Wsłuchać się w swój organizm, który aż prosi o nieco ruchu i znaleźć idealne dla siebie zajęcie, co jest chyba najważniejszym elementem tej trudnej układanki, która ma zmienić nasze życie. Gdy dobrze dopasujemy do siebie zajęcie, motywacja sama zagości w naszym umyśle. Powrót do aktywności fizycznej po długim okresie stagnacji może okazać się trudny. Jednak blokady istnieją jedynie w naszej głowie. Nie chodzi tylko o mięśnie, które muszą się rozwinąć. Cały metabolizm dopasowuje się do treningu fizycznego. Bezpośredni efekt treningu po długim okresie bezczynności to spadek poziomu sprawności, po którym następuje okres regeneracji i powrót do oryginalnego poziomu sprawności. Wtedy zaczynamy odczuwać korzyści z naszych wysiłków sportowych. Organizm bowiem zauważa zwiększoną potrzebę ćwiczeń. Okres regeneracji często wynosi godzin. W tym czasie możemy odczuwać ból mięśni, choć zdrowie fizyczne składa się z wielu elementów, z których każdy ma różne cykle regeneracji. Zaleca się, aby każdą następną aktywność fizyczną wykonać po zakończeniu okresu regeneracji. Dlatego wiele wskazówek sportowych zaleca regularność ćwiczeń, które powinny się odbywać trzy razy w tygodniu. Przed intensywnymi ćwiczeniami warto jest się rozgrzać, aby tętno i oddech stopniowo przyzwyczaiły się do wysiłku. Można również się porozciągać, aby zredukować późniejsze bóle mięśni. Bóle takie pojawiają się z reguły 24 godziny po nieznanym dla organizmu rodzaju wysiłku. Mogą być tak silne, że zwykłe chodzenie i poruszanie staną się nieprzyjemne. Ale dopiero wtedy będziemy wiedzieć, że zrobiliśmy coś dla siebie, coś dobrego. Kiedy poczujemy, że weszliśmy na wyższy poziom sprawności, konieczne jest dalsze wykonywanie ćwiczeń, aby go zachować. Jeśli przestaniemy ćwiczyć, np. z powodu kontuzji lub zmiany stylu życia, to nasz poziom sprawności może wrócić do pierwotnego poziomu. A dzieje się to niestety nadspodziewanie szybko. Sami możemy sprawić sobie i własnemu organizmowi Nowe Życie. Dać nową szansę i wiarę, że tylko ja sam mogę zapanować choć w małym stopniu nad własnym końcem. Nie zabijajmy własnego organizmu rutyną i lenistwem XXI wieku. Przedłużmy sobie życie! Powstańmy z kanap i spalmy trochę kalorii, niech nasze mięśnie znowu zaczną istnieć! Ponieważ jutro jest pierwszy dzień Nowego Życia! Wszystkich, którzy choć przez moment czytania tego artykułu pomyśleli o swoim ciele i zdrowiu i chcą coś zmienić gorąco zachęcam do poszukiwania idealnego dla siebie sportu. Mogą to być przyszłe darmowe warsztaty z tańca towarzyskiego, czy samoobrony, które już niebawem rozpoczną się w MOSi-rze przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A w Kętrzynie. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Emin Huseynov Turniej tenisowy Zadbaj o sprawność swojego dziecka W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętrzynie codziennie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży z wielu dyscyplin sportowych: PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT: Poniedziałek, środa, czwartek i piątek godz. 16. Zajęcia prowadzą: Jolanta Atroszko, Beata Kulesza i Agnieszka Preweda. Zapraszamy roczniki od 1999 do PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW: Poniedziałek godz.17.30, środy godz. 16., czwartek godz.16. Zajęcia prowadzą: Trener II klasy Cezary Tyszka, Wiesław Adamczyk. Zapraszamy roczniki od 1997 do PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT: Poniedziałek i wtorek godz Zajęcia prowadzi Daniel Wróbel. Zapraszamy roczniki KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW: Wtorek i czwartek godz Zajęcia prowadzi Joanna Potraffke. Zapraszamy roczniki od 1999 do BOKS (CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA) Wtorek i czwartek godz. 18. Zajęcia prowadzą: Emin Huseynov i Kamil Kondej. Zapraszamy roczniki od 1997 do TAŃCE TOWARZYSKIE: Dzieci od 5 do 7 lat: poniedziałek i środa godz Dzieci od 12 do 18 lat: godz. 18. Młodzież powyżej 18 lat: godz Zajęcia prowadzą: Agnieszka Bierżyńska i Agnieszka Dąbkowska. PIŁKA NOŻNA: Od poniedziałku do piątku godz. 16. Roczniki 2005 i młodsi Trener Andrzej Klimowicz, roczniki 2003 i młodsi Trener Wiesław Sopyła, młodzicy 2002 Trenerzy Marek Bazyluk i Andrzej Narwojsz, Trampkarze młodsi 2000 Trener Michał Żyżyk, Juniorzy młodsi Trener Piotr Sopyła, Juniorzy starsi - Trener Roman Danisiewicz. Emin Huseynov Samoobrona dla kobiet Naucz się bronić, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza od 3 listopada (niedziela) na bezpłatne zajęcia samoobrony dla kobiet. Zajęcia będą się odbywały w każdą niedzielę w terminach: 3.11, 10.11, 17.11, 24.11, 8.12, 15.12, o godz. 13. w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 12a. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy: Emin Huseynov i Maciej Wyszyński. Zapraszamy. Zawodnik LKS Niedźwiedź Karol Jakubi stanął do rywalizacji z 72 zawodnikami z czterech województw o Tytuł Międzywojewódzkiego Mistrza Młodzików w Boksie. Turniej odbywał się w Nowym Dworze Mazowieckim. Najlepsi zawodnicy byli kwalifikowani do Mistrzostw Polski Młodzików, które odbędą się pod koniec listopada. Po raz pierwszy Międzywojewódzkie Mistrzostwa zostały podzielone na 4 strefy. Pięściarze z naszego województwa rywalizowali z województwami: Kujawsko-Pomorskim, Mazowieckim oraz Podlaskim. Zawodnik LKS Niedźwiedź Karol Jakubi w kategorii wagowej do 54 kg zdeklasował swoich rywali zdobywając pierwsze miejsce. Jednogłośną decyzją sędziów oraz komisji trenerskiej, Karol został uznany za najlepszego zawodnika mistrzostw. Karol Jakubi będzie reprezentował Kętrzyn na Mistrzostwach Polski Młodzików pod koniec listopada w Poznaniu. Emin Huseynov 26 października na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie rozegrano turniej tenisowy amatorów. Do zmagań w kategorii OPEN i +55 stawiło się blisko dwudziestu zawodników z Bartoszyc, Budr, Gołdapi, Kętrzyna, Sątoczna, Mrągowa, Węgorzewa. Turniej w kategorii OPEN zakończył się po bardzo wyrównanym finale zwycięstwem Mariusza Donata z Kętrzyna drugi Robert Popławski z Gołdapi, trzecie miejsce przypadło Adamowi Syhłowyj z Kętrzyna nagrodę dla najmłodszego uczestnika walk finałowych otrzymał Bartosz Syhłowyj. Kategorię +55 zdominował Lesław Złotowski z Mrągowa przed Markiem Tereszczyńskim z Węgorzewa oraz Eugeniuszem Donatem z Kętrzyna. Rywalizacja przebiegała w miłej i sportowej atmosferze, grano w grupach każdy z każdym, turniej zakończono w późnych godzinach wieczornych, następne rozgrywki i okazja do rewanżów odbędą się 16 listopada na obiektach MOSiR w Kętrzynie przy ul. Szpitalnej, informacje M. Krzyśków tel Promocja na siłownię Do końca listopada w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji trwa promocja na korzystanie z siłowni. Przy zakupie karnetu za 40 zł, 4 wejścia są gratis. Godziny otwarcia Tel Nabór do sekcji piłki siatkowej 5 listopada rozpocznie się nabór do sekcji piłki siatkowej chłopców z rocznika 1999, 2000 i Treningi będą się odbywały w każdy wtorek i czwartek o godz w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. Treningi poprowadzi Łukasz Nikraszewicz. Zapisy pod nr tel i I Mistrzostwa Kętrzyna Pań Zapraszamy wszystkie panie grające w tenisa na I Mistrzostwa Kętrzyna Pań. Zawody odbędą się 9 listopada (sobota) o godz na kortach miejskich w Kętrzynie. Wszelkie informacje pod nr tel ewa

(Video) PDS044 Pociąg [A2+]

10 Przedszkolaki u seniorów Jesień jest piękną, wielobarwną porą roku. Jesień życia także nie musi być ponura i samotna. Szczególnie gdy wkraczają w nią małe słoneczka-przedszkolaki. I niech Was nie bolą biodra i kolana, byście mogli tańczyć do białego rana. I niech Was nie boli bok, byście byli radośni cały rok. Z takimi życzeniami 22 października dzieci 5-6 latki grup Smerfy i Biedronki z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Malinka udały się do Domu Pomocy Społecznej. Z okazji Dnia Seniora zaprezentowały pensjonariuszom bogaty program artystyczny: wiersze, piosenki, tańce, przygotowany pod kierunkiem nauczycielek Anny Rackiej, Marzeny Jasionowicz, Teresy Warno i Celiny Rostkowskiej. Jesienne prace plastyczne wykonane przez dzieci z zastosowaniem różnorodnych technik ozdobiły korytarze Domu Pomocy Społecznej. Już od najmłodszych lat wdrażamy naszych wychowanków do pamiętania o osobach słabszych, starszych, wymagających pomocy. Dzięki temu zarówno one same, jak i rodzice chętnie współpracują wspierając nasze przedsięwzięcia. Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej nagrodzili występy dzieci gromkimi brawami, a rozświetlone i rozpromienione twarze wyrażały najwyższe uznanie dla małych artystów. Na zakończenie spotkania dyrektor przedszkola Grażyna Rakowska złożyła wszystkim Seniorom serdeczne życzenia i podziękowała za wieloletnią współpracę. Dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane upominki Słodkie kwiatki. Marzena Jasionowicz Ekologia w Czwórce W Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie wręczono nagrody uczestnikom konkursów ekologicznych. Konkursy zostały zorganizowane w związku ze zmianami w systemie gospodarki odpadami, jakie zaczęły obowiązywać na terenie Miasta Kętrzyna po 1 lipca br. Celem konkursów było zdobycie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i przygotowanie dzieci do nowych zasad segregacji. Uczniowie wykonali 56 prac na wybrany konkurs. Oto wyniki: Plakat Jestem, więc nie śmiecę I miejsce Kromplewska Aleksandra VId, Ledzińska Oliwia VId, Pucer Kornelia VIc, Sołtys Krystian Vb II miejsce Ławrynowicz Weronika IVc, Szukis Wiktor Vb, Kądzielewska Patrycja VIc, Stępień Jakub IVa, Pałasz Jakub Vb III miejsce Szymański Oskar IVb, Karłowicz Laura Vc, Deptuła Wiktoria IVb, Pawłowska Katarzyna VIc Wiersz o segregacji odpadów I miejsce Wanago Dominika Vb II miejsce Kopeć Mateusz Vd Niepokojczycka Magdalena VIb III miejsce Żądełek Wiktoria VIa Komiks Na tropie odpadów I miejsce Całuch Magdalena Vb, Albert Borowski IVb II miejsce Ciesłowski Hubert VId Organizatorzy: B. Szerszenowicz, Wanda Butnicka Amazonki były w Bieszczadach Fot. Archiwum KT Amazonki Wspólna wycieczka w Bieszczady na zawsze pozostanie w sercach Amazonek. Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki, nasze koleżanki z Węgorzewa oraz osoby wspierające nasze Stowarzyszenie wyjechaliśmy na tydzień w Bieszczady. Po całonocnej podróży zostaliśmy zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym Rancho w miejscowości Wołkowyja. Była to nasza baza wypadowa w przepiękne, różnokolorowe o tej porze roku Bieszczady. Barbara Gan, Danuta Łozowska Nasza wyprawa rozpoczęła się od rejsu stateczkiem po malowniczym Zalewie Solińskim. Przespacerowaliśmy po najwyższej w Polsce zaporze wodnej, podziwialiśmy Pogórze Beskidzkie. Z okien autokaru zachwycały nas piękne widoki na Tarnicę i dolinę potoku Wołosatego. Niezapomniane wrażenia zostawiła w nas wizyta w sanockim skansenie oraz okolice Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego, widok na Polańczyk i jego okolice. Nie zapomnimy widoku pięknych miniaturowych cerkwi w parku miniatur drewnianej architektury regionu w Myczkowcach. Przebyliśmy teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego z Małą i Dużą Pętlą Bieszczadzką z punktami widokowymi zapierającymi dech w piersi. Te kolory: błękit nieba, różne odcienie zieleni, złota, czerwieni i innych na zawsze pozostaną w naszych oczach i sercach. W drodze powrotnej zwiedziliśmy kolejne miejsca: Łańcut zamek Potockich z unikatowym wyposażeniem, wozownia, stajnia, ogród zimowy i Sandomierz z pięknym ryneczkiem i uliczkami, po których jeździ serialowy Ojciec Mateusz. Stąpaliśmy po salonach, parkach i uliczkach miast królewskich z panem Pawłem, wspaniałym przewodnikiem, którego poleciły nam Amazonki z Sandomierza. Przez wszystkie wieczory odbywały się spotkania integracyjne uczestników wycieczki, na których nie brakowało wspólnych rozmów, wspomnień ze zwiedzanych cudownych miejsc oraz wspólnych śpiewów. Płynęły słowa piosenek naszego dzieciństwa, harcerskie, żołnierskie, biesiadne. Powrót do Kętrzyna, pomimo ogromnego fizycznego zmęczenia, mijał w atmosferze radości i wspólnych śpiewów. Serdecznie dziękujemy Waldemarowi Wojciechowskiemu, który od początku wspierał nas i pomagał w zorganizowaniu tego wyjazdu. Niezmordowanie objaśniał, tłumaczył, żartował oraz na każdym kroku podkreślał podobieństwa naszych dwóch krain Mazur i Bieszczad. Ogromne podziękowania należą się kierowcy autokaru Zbyszkowi Stępniowi, który ani przez chwilę nie dopuścił do sytuacji stresowej, kulturalny, z subtelnym poczuciem humoru, dżentelmen, bezpiecznie przewiózł nas przez całą trasę. Wyjazd taki tworzy silną więź między Amazonkami i osobami nam towarzyszącymi, daje potężną dawkę energii duchowej i wsparcie psychiczne. W oderwaniu od codzienności, pełne radości inaczej patrzymy na świat i na nasze życie w przyszłości. Wypady takie to nie tylko przyjemność, a wręcz konieczność dla uzyskania stabilności psychicznej i energii do dalszego działania w życiu osobistym i zawodowym. Światowy Dzień Walki z Głodem Fot. Archiwum SP Nr 4 Dzieci z chęcią uczestniczyły w przygotowywaniu zdrowej żywności. Już kolejny raz w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie był obchodzony Światowy Dzień Walki z Głodem. Święto to miało na celu przeciwdziałać marnowaniu żywności i przypominać wszystkim o problemach żywnościowych, z jakimi nie radzi sobie wielu ludzi. Dla wielu osób problem głodu w rodzinie jest bardzo wstydliwy i często rezygnują oni lub przyjmują z niechęcią różnego rodzaju wsparcie. W czwórce obchody święta zaplanowano na trzy dni października. Te dni były doskonałą okazją do tego, by wziąć udział w akcji charytatywnej zbiórce żywności. Przez dwa dni do koszy ustawionych na korytarzu szkolnym można było składać produkty spożywcze kasze, makarony, ryż, olej. Uczniowie i ich rodzice znowu okazali się hojni i wrażliwi na potrzeby innych, ponieważ zebrano naprawdę wiele cennych produktów. Zebrana żywność zostanie przekazana rodzinom naszych uczniów, które potrzebują wsparcia. Zbiórka żywności była tylko jednym z elementów święta. Edukacja prozdrowotna na temat zdrowego odżywiania połączona została ze wspólnym śniadaniem w wielu klasach. Uczniowie klas I VI pod czujnym okiem specjalistów do spraw żywienia uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie i ich instruktorów przygotowywali niezwykłe kanapki. Młodzi adepci zdrowego odżywiania mieli okazję poznać sztuczki kulinarne, które zmieniały zwykłe kanapki w wykwintne dzieła sztuki. Starsi koledzy dzielili się z młodszymi wiedzą na temat zdrowego odżywiania i sposobów wykonywania prostych ozdób, które czyniły kanapki wyjątkowo apetycznymi. Klasowe śniadania przygotowane wspólnie przez uczniów smakowały niesamowicie, a uczniowie chętnie sięgali po warzywa do dekoracji kanapek. Wspólne śniadania przypominały także o tym, że należy dzielić się posiłkiem nie tylko z kolegą i koleżanką z klasy, ale i z innymi, którzy potrzebują naszej pomocy. Mamy nadzieję, że za rok również spotkamy się na wspólnym śniadaniu oraz chętnie włączymy się do zbiórki żywności i że wszyscy będziemy pamiętać o słowach J. Sasson, że radość dawania jest większa, jeśli dzielimy się tym, na czym nam samym nie zbywa. Elżbieta Motyl Wsparcie finansowe z województwa dla Straży Granicznej Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas zawarł umowę z Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Wojciechem Skowronkiem o wsparciu finansowym. Dokument podpisano 22 października w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Województwo zobowiązało się wesprzeć finansowo Straż Graniczną na Warmii i Mazurach w zakresie zakupu systemu zarządzania rejestracją czasu służby i kontroli dostępu, który pozwoli w prosty i skuteczny sposób podliczyć czas służby funkcjonariuszy oraz pracy pracowników. Systemy zarządzania rejestracją czasu pracy ze względu na wiele możliwości konfiguracji, są szczególnie przydatne w dużych firmach o rozbudowanej strukturze oraz skomplikowanych harmonogramach czasu pracy. por. SG Justyna Szubstarska

11 Deo et Memoriae. Chorągwie nagrobne z terenu dawnych Prus, cz. II Chorągiew nagrobna, będąca formą epitafium, rodowodem sięgająca obyczajowości rycerskiej i związanych z nią obrzędów pogrzebowych, poświęcona była zazwyczaj męskim przedstawicielom wybitnych rodów. W zbiorach Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego. znajdują się chorągwie Fryderyka von der Groeben; Botho Ernesta zu Eulenburg; Fryderyka Lesgevang oraz Larsa Albrechta von Bertzky. Chorągiew trzyletniego Botho Ernesta zu Eulenburg jest jedyną zachowaną do naszych czasów chorągwią pogrzebową poświęconą dzieciom. Mariusz Wyczółkowski Z terenu dawnych Prus Książęcych, znany był jeszcze jeden obiekt tego typu z katedry w Królewcu, zniszczony jednak zapewne w XIX w. Wyjątkowy charakter chorągwi Botho zu Eulenburg wynika także z wysokiej klasy warsztatu malarskiego, prezentowanego przez anonimowego twórcę tego dzieła. Niezwykle realistyczny portret dziecka wydaje się należeć do szczytowych osiągnięć malarstwa z terenu Prus Książęcych tego okresu. Rzadkie i drogie pigmenty, technika tella rensa i technika awanturynowa zastosowane umiejętnie przy wykonaniu chorągwi potwierdzają przypuszczenia o wysokich umiejętnościach artysty. Niezwykłego charakteru zabytku dopełnia przeprowadzona konserwacja, która przywróciła dziełu dawną świetność przy jednoczesnym zachowaniu śladów świadczących o jego losach po 1945 r. Nowatorski, indywidualny program konserwatorski opracowała prof. Bogumiła Rouba, która także jest autorką koncepcji ekspozycji chorągwi. Warunki konserwatorskie wymagały wybudowania hermetycznej, stabilizowanej kasety szklanej. Botho Ernest zu Eulenburg (* ) był pierworodnym i w chwili śmierci jedynym synem Botho Henryka zu Eulenburg (* ), wówczas dziedzica Galin (d. Gallingen), Tołkin (d. Tolksdorf) i Osieka (d. Hermenhagen) oraz Marii, z domu von Kreytzen. Historia rodu zu Eulenburg w Prusach sięga połowy XV w. Wówczas to Wendt V zu Eylenburg (+1488) za służbę w czasie wojny trzynastoletniej otrzymał w 1468 r. od Zakonu krzyżackiego Galiny Akt lokacyjny miasta jest datowany na 11.XI.1357 r. Oryginał aktu lokacyjnego Kętrzyna z 1357 roku. W imię Boże, Amen. Wiedzieć powinni wszyscy, którzy ten dokument będą oglądać, słuchać lub czytać, tak obecnie żyjący, jak i w przyszłości, że my brat Johann Schindekop, komtur Bałgi i wójt Natangii, za zgodą ( ) Winrycha von Kniprode naszego Wielkiego Mistrza oraz za wolą i radą naszych braci z Bałgi, nadaliśmy miastu zwanemu Kętrzyn (Rastinburc) sto dwa łany. Toż samo miasto nadajemy na prawie chełmińskim czcigodnemu Heinrichowi Padeluche, sołtysowi tak zaczyna się tekst aktu lokacyjnego Kętrzyna datowany w dniu św. Marcina (11 listopada) A.D Zaletą zastosowanego prawa chełmińskiego było m. in. dziedziczenie w obu liniach na równych prawach. Z okazji 650-lecia nadania Kętrzynowi praw miejskich w 2007 r. ze środków Miasta wydano tłumaczenie aktu z niemieckiego przez prof. G. Białuńskiego. Z treści przywileju wynika, że miasto funkcjonowało już przed jego wystawieniem (wzmiankowano m.in. bramy), a dokument prawdopodobnie stanowił rozszerzenie wcześniejszych nadań. Wystawca powiększał dotychczasowe stare miasto o nowe przy zachowaniu wspólnego sołtysa. Uposażeniem miasta były 102 łany, z czego 4 przypadły plebanowi kościoła św. Jerzego, 8 przypadało sołtysowi, który otrzymał zwolnienia od podatków, był przedstawicielem władzy zakonu krzyżackiego, czerpiącym zysk m.in. ze sprawowania sądów. Urząd ograniczał samorządność Miasta, dlatego mieszczanie wkrótce go wykupili. Na zwolnioną z czynszu tzw. wolę przeznaczono 40 łanów. Dokument regulował też lata wolne od podatku, sytuację Prusów, warunki warzenia piwa i rybołówstwa na własne potrzeby, określał dziesięcinę na rzecz plebana i zakres obciążeń podatkowych oraz termin wnoszenia opłaty (tradycyjnie w dzień św. Marcina, 11 XI). Zachowany akt lokacyjny na pergaminie i z pieczęcią znajduje się w berlińskim archiwum: Geheimes Staatsarchiv Preusßischer Kulturbesitz. Szymon Jan Parda w obecnym powiecie bartoszyckim. Posiadłość ta pozostawała w rękach rodziny do 1945 r. i była obok Prosny (d. Prassen) i Wyk (d. Wicken) siedzibą jednej z trzech pruskich linii rodu. Poprzez kolejne nadania, koligacje i kupno kolejnych majątków ród zu Eulenburg zajął liczącą się w Prusach pozycję. Na przestrzeni stuleci przedstawiciele tego rodu niejednokrotnie zajmowali eksponowane miejsca w administracji, wojsku czy w hierarchii kościelnej. Wystarczy wymienić tu ojca Botho Ernesta - Botho Henryka, który dosłużył się rangi pułkownika i stanowiska szambelana dworu czy też brata Botho Ernesta - Gottfryda Henryka (* ), ostatniego z tej gałęzi rodu, który przeszedłszy na katolicyzm był najpierw kanonikiem w Kamieńcu Podolskim, następnie archiprezbiterem w Braniewie (1712), a w 1713 r. został kanonikiem warmińskiej kapituły katedralnej we Fromborku. To właśnie pozycja i majętność rodu wymagały odpowiedniej oprawy pogrzebu trzyletniego Botho Ernesta, jedynego synka Botho Henryka. Sprowadzony do Galin artysta wykonał chorągiew nagrobną godną znakomitego rycerza. Po uroczystościach pogrzebowych zawieszona została w ewangelickim kościele parafialnym w Galinach, miejscu pochówku młodego Botho. Jednak to pośpiech wykonania chorągwi sprawił, że użyte przy tym zostały materiały będące do dyspozycji artysty na miejscu w Galinach, co miało istotny wpływ na dalsze losy tego zabytku. Materiały malarskie jak farby czy złoto malarz przywiózł najpewniej ze sobą. Centralnie umieszczona elipsa z portretem Botho na awersie i inskrypcją epitafijną na rewersie, wykonana została z dwóch zszytych kawałków lnianego obrusa z tkanym ornamentem kwiatowym, widocznym pod warstwą malarską. Wysokiej klasy portret chłopca oraz epitafium sławiące wielkość rodu i mówiące o nadziejach pokładanych w przedwcześnie zmarłym Botho Erneście, namalowane zostały w typowej technice olejnej. Obramienie pełniące zarazem funkcję konstrukcji nośnej zostało zszyte z pojedynczych kawałków cienkiego płótna bieliźnianego. Obustronnie malowane techniką tella rensa wywodzącą się jeszcze ze sztuki średniowiecznej, ze zdobieniami ze złotego proszku wykonanymi w technice awanturynowej, w XIX w. poddane zostało niefachowej renowacji. Miało to decydujący wpływ na stan zachowania cienkiego płótna obramienia, które po zrzuceniu chorągwi ze stropu macierzystego ewangelickiego kościoła w Galinach w 1945 r. uległo niemal całkowitej destrukcji. Późniejsze zrolowanie chorągwi przyczyniło się do uszkodzenia centralnego przedstawienia z portretem zmarłego chłopca. Chorągwie nagrobne znajdują się w zbiorach Muzeum od końca lat 40-tych XX w. W Kronice Miasta Rastenburg spisanej w początku XVIII w. przez Adama Huldricha Schaffera, rektora miejscowego gimnazjum, znajdziemy informację, że i w kościele parafialnym św. Jerzego, oprócz licznych epitafiów wisiały także dwie chorągwie pogrzebowe. Obydwie zawieszone były na chórze uczniowskim w nawie bocznej. Jedna z nich poświęcona była pamięci Kaspara Wilhelma von der Oelschnitz, który zmarł 24 lutego 1621 r. Druga upamiętniała zmarłego 15 września 1651 r. Chritopha von Portugal, właściciela Kiemławek. Szlakiem cmentarzy Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej zaprasza na wycieczkę szlakiem cmentarzy z okresu I wojny światowej powiatu giżyckiego. Spotykamy się o godz w dniu 16 listopada br. (sobota) na Placu Piłsudskiego (przy ratuszu). Wyjazd własnymi środkami transportu. Przybliżona długość do przejazdu około 120 km. Prowadzącym wycieczkę będzie Jacek Jaświn. Prezes Dorian Burdyło KALENDARIUM 3 listopada 1772 r. - Nieudana próba porwania Stanisława Augusta przez konfederatów barskich. 4 listopada 1794 r. - Rzeź Pragi ostatnia bitwa insurekcji kościuszkowskiej w obronie przed wojskami rosyjskimi. 5 listopada 1916 r. - Akt 5 listopada w Warszawie i Lublinie została wydana odezwa podpisana przez cesarzy Austrii i Niemiec, w której proklamowano przywrócenie Królestwa Polskiego. 6 listopada 1479 r. - biskup warmiński zaproponował kapitanowi miasta Rastenburg Veit Feuchterowi i proboszczowi Kasprowi Bedeke kandydata na wikariusza przy kościele Św. Jerzego - Andreasa Schonewaldta. 7 listopada 1612 r. - rząd pruski nadał przywilej kołodziejom Ratsenburga. 8 listopada 1632 r. - Wybór Władysława IV na króla Polski. 11 listopada 1357 r. - komtur Bałgi i wójt Natangii Johan Schidenkop nadają miastu akt lokacyjny. Pierwszym prokuratorem Rastenburga zostaje Marquarta. 11 listopada 1426 r. - rada miasta Rastenburg nadała i przekazała Hannes Prange (Miejski Las - obecnie Pręgowo). Nadanie to zostało zatwierdzone przez Wielkiego Mistrza ZakonuPaula von Russdorfa i prokuratora Johanna von Benhausena. 11 listopada 1918 r. - odzyskanie niepodległości przez Polskę.

12 Listy Czytelników Moje refleksje Zachęcona państwa propozycją pisania listów postanowiłam wtrącić swoje kilka słów, zwłaszcza, że jestem rodowitą 57- letnią kętrzynianką. Tu jest mój dom, tu czuję się najlepiej. Kocham swoje miasto za to, że wychowałam się przy ul. Szopena, zjeżdżałam na sankach na Górce Poznańskiej, pływałam w Gubrze, tu ukończyłam szkołę podstawową trójkę, a potem ekonomiak. Tu wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci. Miasto jest z roku na rok piękniejsze, przybył nam amfiteatr, fontanny, kompleks Kętrzynianka, ulice są zadbane i cieszą oczy kwiatowe dekoracje. Czytam często negatywne komentarze dotyczące naszego miasta. Ale chyba już tak jest, że łatwiej narzekać, marudzić, niż dostrzegać atrakcyjne walory. Lat temu parę miałam okazję spędzić urlop w Nowym Jorku ze zwiedzaniem pobliskich stanów. Ameryka robi wrażenie, ale po dwóch tygodniach byłam zmęczona ulicznym zgiełkiem, tłumami ludzi stale śpieszącymi się, zatęskniłam też do polskiego jedzenia. Pierwszą czynnością po powrocie było zjedzenie kromki wspaniałego, pachnącego razowca z piekarni pana Borzyma. Wybrałam się też na tradycyjne, wyborne lody pani Rajkowskiej Grycan przy nich się chowa. Smakują mi zwykłe bułki, które kupuję w Sezamie, żadne tam dmuchane. Jako czynnej cyklistce marzy mi się trasa rowerowa do Gierłoży. I nie są to tylko moje oczekiwania, wielu naszych mieszkańców wyraża taką wolę. Swego czasu składałam w tej sprawie wniosek do projektu Budżetu Powiatu z podpisami niemal setki podobnych chętnych. Niestety, ten ciągły brak funduszy. Szkoda, bo trasa jest atrakcyjna, jeździ tam też wiele niemieckich grup rowerowych, byłby to dodatkowy atut w promowaniu walorów turystycznych naszego miasta. Asfalt na tej drodze jest gładki, jeszcze nie zniszczony, ale autokary turystyczne skutecznie odstraszają rowerzystów, ponieważ droga nie jest szeroka. Sięgam też czasem pamięcią wstecz. Ze szczególnym sentymentem wspominam dzieciństwo, podwórkowe gry, o których dzisiejsze dzieci często nie słyszały. Moje wrażenia ujęłam w wierszu. Wspomnienie. Jakże cię nie kochać, wspaniała młodości, zostawiłaś w mym sercu tak wiele radości. W zakamarkach pamięci zaszufladkowanych tkwi obraz pamięci nad Gubrem spędzanych. Noc świętojańska i plecione wianki były ważnym początkiem tej letniej sielanki. Budowaliśmy tamy dla spiętrzenia wody, aby potem wymyślać przeróżne zawody. Mistrzostwa w spływie na sprzęcie wszelakim, wanny, dętki i balie to były kajaki! Tu nawiązywaliśmy nowe znajomości będące początkiem młodzieńczej miłości. Piaszczyste brzegi, kryształowe fale wznosiły się lekko raz po raz, a my wtuleni, zapatrzeni, czy ktoś szczęśliwszy był od nas? Minęły lata, bezlitosny czas zaciera wspomnienia, ukochany Guber prawie że już zniknął, nie ma tam życia i zabaw dzieci z ulicy Szopena. Janina Wiszniewska Oni wygrali w naszych konkursach Adam Pawlaszek wygrał wejściówki na koncert zespołów Messa i D Dorsz w City Clubie. Pani Elżbieta Hryniewicz została szczęśliwym zwycięzcą konkursu, w którym do wygrania był album fotograficzny Kobiety Andrzeja Frankowskiego. Pytanie brzmiało: W jakich latach i które miejsca zdobywał Andrzej Frankowski w prestiżowym konkursie Fotoerotica organizowanym przez magazyn Playboy. Prawidłowa odpowiedź to: w 2007 II miejsce, w 2010 I miejsce. Pani Elżbiecie gratulujemy szczęścia i refleksu. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w udziałach po 1/5 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 339/12 o pow. 169 m2, obręb 6, KW - OL1K/ /3, położonej przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Kętrzynie, przeznaczonej pod budowę 5 boksów garażowych łącznie z udziałem 5/10 części działki nr 339/13 o pow. 221 m2, obręb 6, KW - OL1K/ /3 położonej przy ul. Ignacego Daszyńskiego w Kętrzynie stanowiącej dojazd do projektowanych i istniejących garaży, w udziałach po 1/10 części. Cena wywoławcza udziału ,00 zł Wadium za udział - 900,00 zł Do ceny udziału ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia o godz , w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108. Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 29 listopada 2013r. w godz Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres gmina miejska/. Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu garażowo-gospodarczego o pow. użytkowej 43,38 m2, położonego w parterowej części budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 4A w Kętrzynie wraz z udziałem 27/100 części działki nr 105/4 o pow. 393 m2, obręb 3, KW- OL1K/ /1, położonej w Kętrzynie przy ul. Mikołaja Kopernika 4A. Cena wywoławcza ,00 zł wadium ,00 zł Przeznaczenie nieruchomości teren przeznaczony na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej takiej jak: usługi nieuciążliwe wbudowane w budynki mieszkalne, garaże. Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013r. o godz , w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108. Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 27 listopada 2013r. w godz Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres gmina miejska/. Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu KĘTRZYŃSKIE NIEDŹWIADKI BUDOWNICTWA I. CEL KONKURSU 1. Nagrodzenie i wyróżnienie inwestorów, projektantów oraz wykonawców zarówno osób fizycznych jak i prawnych, wspólnot mieszkaniowych, firm, przedsiębiorców, spółdzielni oraz innych instytucji którzy działają na rzecz rozwoju budownictwa lub poprawy estetyki obiektów położonych na terenie Miasta Kętrzyn. II. PRZEDMIOT DZIAŁAŃ OBJĘTYCH KONKURSEM: 1) inwestorzy budowa nowego obiektu, remont, adaptacja lub modernizacja istniejącego, a także poprawa warunków zagospodarowania lub estetyki nieruchomości, 2) projektanci zrealizowane projekty budowy nowego obiektu, remontu, adaptacji lub modernizacji istniejącego, a także poprawy warunków zagospodarowania lub estetyki nieruchomości, 3) wykonawcy wykonawstwo robót budowlanych, a także: 4) działania w zakresie rozwoju budownictwa lub poprawy estetyki obiektów położonych na terenie Miasta Kętrzyn (dotyczy podmiotów dokonujących powyższych działań na większą skalę). III. KATEGORIE KONKURSOWE: a) budynki mieszkalne jednorodzinne, b) budynki mieszkalne wielorodzinne (w tym także wspólnoty mieszkaniowe), c) obiekty użyteczności publicznej (niekomercyjne, np. oświatowe), d) obiekty komercyjne (np. usługowe, handlowe, przemysłowe, produkcyjne). Formularze zgłoszeń do konkursu można uzyskać w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie (parter), a także w siedzibie KTBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. Traugutta 27. Pełny tekst ogłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w internecie na stronie UWAGA! Do konkursu można zgłosić realizacje wykonane w latach z wyłączeniem działań nagrodzonych lub wyróżnionych w poprzednich edycjach konkursu. Termin składania zgłoszeń upływa 5 listopada 2013 roku o godz. 15:30. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kętrzynie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: - działka nr 117/3 o pow. 938 m2, zapisana w KW OL1K/34265/1 i działa nr 119/1 o pow. 76 m2, zapisana w KW OL1K/ /7, obręb 3, położone przy ul. Krótkiej. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową nieuciążliwą i zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena wywoławcza ,00 zł wadium ,00 zł Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013r. o godz , w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala 108. Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 do dnia 28 listopada 2013r. w godz Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie adres oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres gmina miejska/. Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel INFORMACJA Burmistrz Miasta Kętrzyna informuje, że w dniu 28 października 2013 r. podał do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, położonych w Kętrzynie przy ulicy: - Stanisława Moniuszki, oznaczonej jako działkanr 443/4, o pow. 457m2, obręb 6, - Ignacego Daszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 324/10 o pow m2, obręb 6. Informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie (pokój nr 201, telefon ).

(Video) Hymn Ukrainy - Гімн України (UA/PL słowa)

13 XI Ogólnopolski Konkurs Fotografii Pejzaż Polski Wybiorą najlepszych pejzażystów Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz Klub Foto MX zapraszają na otwarcie wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Pejzaż Polski. Wernisaż odbędzie się 11 listopada o godz. 16 w Galerii KCK przy ul. Sikorskiego 24a (II piętro). Wojciech Caruk Już po raz dwunasty KCK i Klub Foto MX ogłosiły w tym roku konkurs o tematyce krajowego pejzażu. Do tegorocznej edycji zgłosiło się łącznie 73 autorów, którzy nadesłali 422 prace wykonane różnorodnymi fotograficznymi technikami. W porównaniu z ubiegłym rokiem statystyki uczestników wzrosły dwukrotnie. Komisja jurorska nagrodzi najlepsze prace, a wyniki konkursowe poznamy podczas listopadowego wernisażu. Ilość prac i uczestników mocno mnie zaskoczyła mówi Lucjan Mikulski, instruktor fotografii KCK. Tegoroczna edycja przyciągnęła dużą ilość fotografów. Rok temu mieliśmy wysoki poziom mimo niewielkiej frekwencji. Teraz ten poziom zachowaliśmy, a liczba wzrosła. To świadczy o zainteresowaniu naszym VII Mazurskie Morcinki Dziecko w mazurskiej tradycji Dzień 11 listopada jest hucznie obchodzony w Kętrzynie. To nie tylko święto odzyskania niepodległości, ale również nadania praw miejskich. Dodatkowo z okazji przypadających tego dnia imienin Marcina, Stowarzyszenie Kulturalne Konik Mazurski oraz Kętrzyńskie Centrum Kultury organizują siódmą edycję Mazurskich Morcinek. Tegoroczna impreza odbędzie się jednak już 10 listopada o godz. 15 w kętrzyńskim zamku. Siódmej edycji przyświeca hasło Dole i niedole dziecka mazurskiego. Organizatorzy pragną przedstawić losy i rolę dziecka w mazurskiej rodzinie. Chcemy nawiązać do tradycji związanych z chrzcinami, zabawami dziecięcymi informuje Maria Kaliszewicz ze Stowarzyszenia Kulturalnego Konik Mazurski. Występujący artyści będą śpiewali m.in. kołysanki mazurskie, niektóre znane do dzisiaj. W programie przewidziane są występy zespołów ludowych konkursem. Konkurs od wielu lat cieszy się zainteresowaniem i uznaniem fotografów z całej Polski. Udział w nim mogą brać wszyscy, którym nieobca jest fotograficzna pasja. Niektórzy są stałymi uczestnikami kętrzyńskiego przeglądu. Są fotografowie, którzy co roku przysyłają do nas swoje prace dodaje Mikulski. Traktuję ich już prawie jak przyjaciół konkursu. W gronie uczestników są osoby z dużym doświadczeniem, zajmujące się fotografią zawodowo. Jednak jesteśmy otwarci na każdego pasjonata aparatu i krajobrazu. Coroczne wernisaże cieszą się dużą frekwencją i zainteresowaniem. Dla wielu widzów i twórców jest to rodzaj fotograficznego święta. Podobnej atmosfery można spodziewać się 11 listopada. Na wystawie będzie można zobaczyć ok. 100 najlepszych prac polskich pejzażystów, wybranych przez jurorów spośród wszystkich nadesłanych zdjęć informuje Mikulski, komisarz wystawy. - Jest to też okazja do spotkania z niektórymi twórcami, wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń. Termin: 11 listopada 2013, godz. 19. Miejsce: Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 a /II piętro/ Wstęp wolny oraz prezentacje świętomorcińskich tradycji. Popularne Morcinki to święto czeladzi i służby pracującej u bogatych gospodarzy - opowiada Maria Kaliszewicz. - Żeby zarobić na życie najmowali się oni u gburów. Właśnie 11 listopada kończyły się stare umowy i zawierano nowe, następowało też rozliczenie za roczną pracę. Jeśli dziewki i parobkowie byli niezadowoleni z wynagrodzenia, czy ze służby, złego gospodarza żegnali wierszykiem "Dajcie panie kolędę, niech cię piorun spali, wiency u was nie będę". Każdy zainteresowany tradycją i kulturą lokalną znajdzie na tej imprezie coś dla siebie. Będzie można poznać szereg ciekawostek związanych z mazurskimi tradycjami. - Dzień św. Marcina i dwa następne dni były wolne od pracy. Tego dnia służba spała dłużej, za to gospodyni rano przygotowała dla nich uroczyste śniadanie - kawę z mlekiem, chleb z masłem i jajecznicę na słoninie, a potem bawiono się i śpiewano dodaje Kaliszewicz. Wojciech Caruk Konkurs rękodzieła artystycznego rozstrzygnięty Fot. Wojciech Caruk Po Warmińsko Mazurskiej Ziemi to hasło XIV Regionalnego Konkursu Rękodzieła Artystycznego organizowanego przez Kętrzyńskie Centrum Kultury. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbył się 25 października w galerii KCK. Na konkurs wpłynęło 17 prac w kategorii dzieci i młodzież do lat 16 oraz 230 prac w kategorii dorosłych. Łącznie w konkursie wystartowało 42 autorów. Komisja jurorska postanowiła przyznać następujące nagrody: Kategoria dzieci i młodzież do lat 16 nagrody rzeczowe: Jarosław Kostyk, Sandra Rogozińska, Magdalena Biaduń, Gabriel Chadyś, Julia Fedyk, Nikola Anuszewska, Adam Mazurowski, Hubert Romel, Dominika Graczyk, Hanna Lender Kategoria dorośli wyróżnienia rzeczowe: Maria Kaliszewicz, Marta Lender, Zakład Karny w Dublinach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie Wyróżnienia finansowe: Ryszard Nestorowicz, Adrianna Tokarska, Monika Burak, Anna Bałdyga Nagrody finansowe za I, II i III miejsce: III miejsce Anna Krawiel II miejsce Ewa Ilasz I miejsce - Dorota Kruszewska Książek Wojciech Caruk Książki na jesienną porę Lauren Weisberger. Zemsta ubiera się u Prady Zemsta ubiera się u Prady to kontynuacja słynnego bestsellera Lauren Weisberger. Minęło prawie dziesięć lat, od kiedy Andrea Sachs przybyła do Nowego Jorku i zdobyła wymarzoną posadę asystentki Mirandy Priestly, redaktor naczelnej prestiżowego pisma o modzie. Teraz Andy sama jest właścicielką czasopisma, a grupa wydawnicza należąca do Mirandy chciałaby je przejąć. Czy była szefowa zburzy spokój Andrei? Główna bohaterka właśnie przygotowuje się do ślubu. Współpracuje i przyjaźni się z Emily, swoją przeciwniczką z czasów Runway. Choć Andrea może się uważać za kobietę sukcesu, za każdym razem traci głowę, gdy tylko Miranda pojawia się na horyzoncie... Jo Nesbo Policja Policja Jo Nesbo to zatrważająca historia o bezmiarze zła, do jakiego zdolny jest człowiek. Zdawać by się mogło, że znalezione zwłoki oficera policji, leżące w miejscu dawno popełnionej nierozwikłanej zbrodni, to tylko zbieg okoliczności.jednak w następnych miesiącach, w tym samym miejscu, giną kolejni funkcjonariusze badający tę sprawę. Na miejscu przestępstwa morderca nie pozostawił żadnych śladów. Schemat postępowania staje się oczywisty. Policjanci umierają za nierozwiązane zbrodnie z przeszłości... W tym samym czasie w szpitalu leży w śpiączce ciężko ranny mężczyzna. Pilnuje go sztab policjantów, a jego tożsamość jest objęta ścisłą tajemnicą... KSIĘGARNIA Źródło: księgarnia Media MEDIA NAJWIĘKSZY WYBÓR PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH, LITERATURY PIĘKNEJ I POPULARNO-NAUKOWEJ oraz POMOCY SZKOLNYCH DLA KAŻDEGO UCZNIA I NIE TYLKO ZAPRASZAMY Kętrzyn, ul. Mielczarskiego 1 A tel

14 OGŁOSZENIA DROBNE MOTORYZACJA Sprzedam motocykl Jawa350, tel Sprzedam łódź stalową 8 m i wózek transportowy. Tel NIERUCHOMOŚCI Sprzedam mieszkanie w spokojnej okolicy przy ul. Kasztanowej 2, 67 m2, I piętro, po remoncie, niskie opłaty, tel Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię na mieszkanie. Sprzedam mieszkanie 3 -pokojowe 60 m2 w centrum Kętrzyna. Tel Sprzedam, Kętrzyn centrum, mieszkanie 3 pokoje 60m2 lub zamienię z dopłatą na mniejsze 2-pokojowe. Tel Sprzedam lub wynajmę kawalerkę 29 m2 na ul. Pomorskiej, tel Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane, w Stadzie Ogierów w Kętrzynie, tel Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel Sprzedam mieszkanie M5 w Nakomiadach. Tel , Do wynajęcia lokal około 20 m2 przy budowanym markecie Netto na biuro, gabinet, sklep, tel Sprzedam dom na wsi, 110 m2 na działce 2200 m2, staw oraz przyległa działka budowalna 1800 m2. Tel Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel lub Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem miejskim w Kętrzynie. Tel Wynajmę lub sprzedam lokal handlowy w Kętrzynie. Budynek wolnostojący. Tel Wynajmę lub sprzedam lokal handlowy 330 m2 w centrum Kętrzyna. Tel lub INNE Odstąpię grobowiec dwukomorowy w Kętrzynie na starym cmentarzu, tel Licencjonowany trener osobisty(personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają nadwagę. tel Oddam kociątko-tygrysek w dobre ręce, tel Sprzedam monitor do komputera 19 cali, Acer, tanio, tel Sprzedam fotelik samochodowy i nosidełko dla dziecka, tel Sprzedam encyklopedie rocka, tom I i II, tel Sprzedam dziecięce kozaczki NR 21, prawie nowe, tanio, tel Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel Sprzedam nową chłodziarko-zamrażarkę BEKO, metalik, gwarancja, za pół ceny, tel Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel Sprzedam tanio profesjonalny pojazd czterokołowy o napędzie nożnym. Kętrzyn, tel Kupię miejsce na starym cmentarzu w Kętrzynie. Tel Kocięta różne kolory do oddania w dobre ręce, tel Wysterylizowane, przepiękne kotki, nie wychodzące, domowe, jedna trikolor, druga długowłosa do oddania w dobre ręce. Tel Biały kocurek z czarnymi łatkami na uszkach i na ogonku, domowy, pieszczoch do oddania. Tel Sprzedam tanio białą suknię ślubną, rozmiar 36/38, tel Sprzedam wózek głęboki, kolor zielony, cena 200 zł oraz bujaczek Fischer Price, tel Sprzedam rower treningowy, komodę słupek, szafkę na sprzęty RTV, tel Sprzedam robótki haftowane i szydełkowe, również na zamówienie, tel Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel Kętrzyn w Konkursie Twoje Miasto z lotu ptaka Miasto Kętrzyn bierze udział w konkursie organizowanym przez firmę KolajFX we współpracy z Fanpage Mazury Cud Natury, Masuria The Wonder Of Nature oraz Urzędem Marszałkowskim pod nazwą Twoje miasto z lotu ptaka. Głosować może każdy oddając 1 głos każdego dnia. W konkursie biorą udział Miasta z liczbą mieszkańców nieprzekraczającą 50 tys. Wygra Miasto, które zgromadzi największą liczbę głosów oddanych za pośrednictwem mechanizmu głosuj na facebook.com. Głosować może każdy, oddając z jednego konta Facebook jeden głos raz dziennie, dlatego ważne jest jak największe zaangażowanie mieszkańców. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej i trwa od 21 października do 12 listopada br. do godziny 12:00. Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA. Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież, dorośli. Tel , Fizyka korepetycje, przygotowanie do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. Tel KATEGORIA OGŁOSZENIA: MOTORYZACJA: SPRZEDAM KUPIĘ CZĘŚCI ZAMIENIĘ INNE NIERUCHOMOŚCI: SPRZEDAM KUPIĘ WYNAJMĘ ZAMIENIĘ PRACA: OFERUJĘ INNE: USŁUGI USŁUGI PRACA Szukam do współpracy kobiet prowadzących aerobik, jogę, pilates i zumba. tel Szukam do współpracy panie do robienia paznokci, kosmetyczkę, wizażystkę. tel Szukam pracy jako elektryk. Tel lub Opiekunka do dzieci na weekendy, tel SZUKAM DO WYNAJĘCIA SZUKAM SPRZEDAM KUPIĘ INNE BEZPŁATNE Treść ogłoszenia: ogłoszenia drobne do 15 słów Kupon należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, zakreślając znakiem X X rubrykę, w której ma ukazać się ogłoszenie i przesłać lub dostarczyć osobiście na na adres adres redakcji: Nasze Nasze Miasto Miasto Kętrzyn.pl, Kętrzyn.pl, Plac Plac Piłsudskiego 10/1, Kętrzyn Kętrzyn najpóźniej w ciągu najpóźniej 7 dni od do daty środy wydania do godz. gazety do godz OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883) IMIĘ, NAZWISKO ADRES: Główna nagroda w konkursie: nakręcenie filmu reklamowego Miasta z ujęciami z lotu ptaka Kętrzyn w Turnieju Miast- Zagłosuj na swoje ulubione miasto w Polsce. Miasto Kętrzyn bierze udział w konkursie organizowanym przez serwis internetowy ZUMI we współpracy z portalem Onet.pl. W konkursie biorą udział miasta z całej Polski. Celem konkursu jest wypromowanie Twojego ulubionego miasta. Liczba głosów przeliczana jest na procent liczby mieszkańców, aby małe miasta miały taką samą szansę na wygraną jak te większe. Każdy może oddać jeden głos na swoje miasto. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej i trwa od 18 października do 11 listopada 2013 r. Wygraną jest kampania promocyjna w serwisach internetowych Onet i ZUMI. Konkurs z nagrodami Ludzie listy piszą List to jedna z najgłębszych form wyrazu literackiego, zawierający głębię emocji i myśli. Autor wylewa swoje serce na papier. Nasza gazeta zachęca, byście wy - Czytelnicy współtworzyli Nasze Miasto Kętrzyn.pl. Piszcie o Kętrzynie, swoim otoczeniu, problemach i radościach, co wam się podoba, a co nie. Może chcecie wyrazić swoje uczucie do jakiejś osoby za naszym pośrednictwem, albo po prostu napisać o tym co was spotkało w ostatnich dniach, czym się interesujecie, jak spędzacie czas. Autorzy najpiękniejszych listów otrzymają nagrody książkowe. Czekamy na wasze listy: Pl. Piłsudskiego 10/1, Kętrzyn lub Koniecznie podajcie nam swój numer telefonu. Może to do was zadzwonimy z informacją o nagrodzie. Ewa Brzostek (Dane do wiadomości redakcji) DATA I PODPIS GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Lek. med. Alicja Nałysnyk - Gacioch -wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym -powiększanie ust-mezoterapia-botoks -niechirurgiczny lifting twarzy -niechirurgiczne usuwanie tkanki tłuszczowej -leczenie plam przebarwieniowych, blizn potrądzikowych, fotostarzenia, wiotkości skóry, choroby łojotokowej skóry -leczenie cellulitu, rozstępów, nadpotliwości, wypadania włosów -ujedrnianie piersi i pośladków -leczenie migreny botoksem -osocze bogatopłytkowe-skleroterapia Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 3B lok. 3 Rejestracja telefoniczna: OSZK - A. Kluczkowski Kętrzyn, ul. Powstańców W-wy 1 (biuro PSS - II piętro) tel oferuje kursy prawa jazdy B, B+E, C, C+E, D SZKOLENIE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE: szkolenia okresowe kwalifikacja wstępna kwalifikacja wstępna przyspieszona ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych kursy na wózki widłowe różnych typów

15 METALLICA: THROUGH THE NEVER Kino Gwiazda zaprasza na specjalne pokazy filmu Metallica: Through the Never. W naszpikowanym metalowo - rockową muzyką filmie w formacie 3D, wielokrotnie nagradzany reżyser Nimród Antal przeniesie publiczność w muzyczną podróż z najsłynniejszymi utworami legendarnej Metallicy w tle. Metallica to od 30 lat jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych świata. Film pokazuje perypetie członka ekipy koncertowej grupy o imieniu Trip (w tej roli Dane DeHaan), który zostaje wysłany z pilną misją dostarczenia tajemniczej przesyłki podczas wyprzedanego koncertu Metalliki. Zadanie które mu powierzono okazuje się nie takie proste, a komplikuje je fakt ulicznych zamieszek sprowokowanych przez tajemniczego prowodyra. Całość przypomina surrealistyczną odyseję okraszoną największymi przebojami legendarnego zespołu. Film zawiera zapierające dech w piersiach efekty pirotechniczne. Na potrzeby koncertu zbudowano najbardziej złożoną scenę koncertową, jaka kiedykolwiek była zbudowana, a całości dopełnia obraz 3D nakręcony jednocześnie przez 24 kamery. Dla wieloletnich fanów "Through Spektakl Kawalca Ta cisza to ja Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu François de La Rochefoucauld Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie zapraszają na monodram Jana Jakuba Należytego Ta cisza to ja w wykonaniu Jacka Kawalca, który z wielkim powodzeniem od dwóch lat wystawiany jest w Teatrze Kamienica Emiliana Kamińskiego. To spektakl, który śmieszy do rozpuku, daje do myślenia i wzrusza do łez. Jest w nim zawiedziona miłość, zawodowa kompromitacja i picie, by zabić emocje, które nie dają spokoju. Przedstawienie pozwala spojrzeć w głąb siebie, może stać się dla wielu osób jedynym sposobem na podjęcie decyzji o leczeniu, przekonaniem, że z butelką (lub innym nałogiem) można się rozstać i to rozstanie jest początkiem wielkiej osobistej przemiany. Tekst sztuki każdego widza bawi, uczy i przestrzega, a tym, którzy mają problem pokazuje drogę wyjścia i daje nadzieję. Ludzi młodych i niedoświadczonych poprzez sztukę ostrzega przed zagrożeniami jakie niesie wejście w dorosłe życie. Wyjątkowość tego przedstawienia polega na tym, że sztuka wspiera terapię uzależnień i może być wykorzystana w ramach systemowych programów przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom urzędów i instytucji publicznych. Beata Szuksztul Termin: 7 listopada (czwartek), godz.19. Miejsce: sala kinowo - widowiskowa Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie Kina Gwiazda. the Never" będzie po prostu kolejną okazją do spotkania z muzyką ulubionego zespołu, tym razem w nieco innej formie. Dla wszystkich innych ciekawą filmowo-muzyczną przygodą, która może, choć nie musi, stać się początkiem nowej fascynacji. Wojciech Caruk Kino GWIAZDA, ul. Sikorskiego 24a Terminy: 14 listopada, godz i Bilety do nabycia w kasie kina. Ceny: 15 zł normalny, 13 zł ulgowy Koncert profilaktyczny Wojtka Kubiaka Wojtek Kubiak muzyk, gitarzysta i wokalista będzie gościł w Kętrzynie z koncertem profilaktycznym dotyczącym uzależnień. Jego program Pukając do nieba bram zawiera piosenki artystów, którzy odeszli tragicznie. To muzyczne ostrzeżenie, aby stronić od rzeczy, które mogą zgubić młodych ludzi. Wojtek Kubiak wystąpi w Kętrzynie 14 listopada z programem pt.: Pukając do nieba bram - piosenki artystów, którzy odeszli tragicznie. Wielka sława za życia i po tragicznej śmierci. Alkohol (Bon Scott, Jimi Hendrix), narkotyki (Janis Joplin), papierosy (Nat King Cole), szybkie samochody (Marc Bolan), AIDS (Freddie Merkury). Ta lista niestety nie ma końca. Koncert jest jedną wielką przestrogą - nawet sława i pieniądze nie czynią nieśmiertelnym. A czasem wprost uśmiercają. Program koncertu wypełniają piosenki tragicznie zmarłych artystów niejednokrotnie wciąż idoli młodych ludzi. Wyjątkowej autentyczności koncertom Kubiaka dodaje fakt, że gra również własne piosenki, które młodzi ludzie znają z radia i telewizji. Jedna z nich pt. Jestem Wolny w piękny sposób wieńczy koncert, a jej tytuł mówi sam za siebie. Koncerty spotykają się z żywą reakcją publiczności, a rozmowy z wychowawcami dowodzą, jak bardzo są potrzebne. Oczywiście każdy koncert jest wypełniony nie tylko muzyką, ale też słowem. Oprócz muzyki, to również wspomnienie o artystach, ich uzależnieniach oraz tragicznym końcu. Artysta nie ogranicza się tylko do niebezpieczeństw, stara się również wskazać "jasną ścieżkę". Imprezę organizuje Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie. Beata Szuksztul Termin: 14 listopada (czwartek), godz. 9. Miejsce: sala widowiskowo-koncertowa Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a. Prezentacja pracowni KCK pracownia teatralna Przez kilka ostatnich lat osoby zainteresowane teatralnym warsztatem mogły czuć dyskomfort z powodu braku profesjonalnych zajęć w tym kierunku. Po kilku latach przerwy, w październiku doszło do reaktywacji pracowni teatralnej w strukturze KCK. Zadania tego podjął się Darian Wiesner - animator kultury ze specjalizacją teatralną. Studiuje też aktorstwo dramatyczne w Policealnym Studium Aktorskim im. A. Sewruka przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie oraz pedagogikę szkolną z animacją kulturalną na UWM w Olsztynie. Swoje instruktorskie doświadczenie zdobywał m.in. jako instruktor kulturalno - oświatowy w Jaworskim Ośrodku Kultury, instruktor teatralny w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, instruktor teatralny w Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy. Spotkania warsztatowe odbywają się w niedziele w Kętrzyńskim Centrum Kultury. O godz. 14 spotykają się uczniowie szkół podstawowych, natomiast o godz. 16 gimnazjum, szkoły średnie i dorośli. Zainteresowani w programie warsztatów znajdą m.in. elementy treningu aktora, próby pracy interpretacyjnej z tekstami. Celem jest też tworzenie przedstawienia teatralnego oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursów recytatorskich i teatralnych. Wojciech Caruk Cochise w Kętrzynie Promocja Kultury Troche... oraz kętrzyński City Club nie tracą zapału. Powakacyjne koncerty nabierają nie tylko tempa, ale i coraz większego splendoru. 8 listopada w Kętrzynie zagra zespół Cochise, w którym wokalistą jest znany aktor Paweł Małaszyński. Grupa Cochise powstała w 2004 roku w Białymstoku z inicjatywy Radka Jasińskiego i Wojtka Napory muzyków zespołu Hellraizer oraz Pawła Małaszyńskiego. W 2008 roku perkusistą Cochise został Czarek Mielko w muzycznym światku znany z gry w takich zespołach jak Dominium czy Bright Ophidia, z którą był także w Kętrzynie. Skład ten jest stabilny po dziś dzień. Od początku twórczość zespołu Cochise łączyła style takie jak grunge, rock i metal, ale w głównej mierze opierała się o brzmieniu rodem z Seattle. Zostało to udokumentowane na dwóch wydanych już albumach: Still Alive (2010) i Back To Beginning (2012). Obecnie muzycy promują trzecią płytę, która jeszcze jesienią oficjalnie ujrzy światło dzienne. Jej tytuł to 118. Muzykom z Białegostoku towarzyszyć będzie młody zespół z Kętrzyna Huta Mamuta, który pokazał się już podczas tegorocznych Konfrontacji. Jak deklarują sami członkowie Huty, po zmianie składu oraz stylistyki chcą się pokazać z jak najlepszej strony. Zatem po prawie lokalnych zespołach Ukryta Strona Miasta i Red Lipstick w roli supportu na kętrzyńskiej scenie wreszcie zaprezentuje się miejscowy wykonawca. Marek Szymański Uwaga wejściówki: dwie pierwsze osoby, które pojawią się w naszej redakcji z gazetą otrzymają bezpłatną wejściówkę na koncert. Termin: 8 listopada 2013 Miejsce: City Club, ul. Lanca 3, godz; 21:00 Bilety: 10 zł (przedsprzedaż) / 15 zł (w dniu koncertu) (dostępne w klubie) Julian Tuwim dzieciom Z okazji Roku Juliana Tuwima odbędzie się spotkanie, które ma na celu przybliżenie dzieciom postaci poety, zapoznanie z jego twórczością przeznaczoną dla najmłodszych oraz rozwijanie zdolności recytatorskich i uzdolnień uczniowskich. Usłyszymy uczniów recytujących utwory Tuwima przy akompaniamencie muzycznym adeptów szkoły muzycznej. Następnie grupy teatralne przybliżą twórczość poety za pomocą inscenizacji. Odbędzie się również konkurs wiedzy ze znajomości twórczości literackiej dla dzieci Juliana Tuwima oraz prezentacja prac plastycznych. Na imprezę zapraszają organizatorzy: Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz współorganizatorzy SP Nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie, Kętrzyńskie Centrum Kultury, PSM I stopnia w Kętrzynie. Spotkanie objął swoim patronatem Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman. Beata Szuksztul Termin: 5 listopada (wtorek), godz Miejsce: sala Kina Gwiazda w Kętrzynie Wydawca: Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 A, Kętrzyn Redakcja: Plac Piłsudskiego 10/1, Kętrzyn, tel Redaktor naczelna: Ewa Brzostek Wojciech Caruk - dziennikarz Małgorzata Margas - korekta Współpraca: Cezary Wawruch, Mariusz Wyczółkowski, Aleksandra Degórska, Rafał Rypina, Beata Szuksztul, Marek Szymański, Justyna Tokarzewska, Emin Husyenov, Eugeniusz Tokarzewski Reklama: tel Druk: Media Regionalne, Oddział w Białymstoku, Drukarnia Prasowa Ignatki 40/2, Kleosin, tel Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

(Video) "Rota" ElectroS Remix (Nie rzucim ziemi skąd nasz ród)

16 THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D REPERTUAR Po sukcesie pierwszej części Thora przyszedł czas na kontynuację przygód bohatera, który to nadal niestrudzenie walczy o ocalenie Ziemi oraz pozostałych Ośmiu Królestw, przed nieznanym i tajemniczym wrogiem. Po wydarzeniach z filmów "Thor" i "Avengers" główny bohater podejmuje próby zaprowadzenia porządku we Wszechświecie. Starożytna rasa dowodzona przez Malekitha jest jednak nadal silna i planuje kosmos zepchnąć w ciemność. Stając do walki z wrogiem, którego nie może pokonać nawet Mój biegun MÓJ BIEGUN to prawdziwa historia Jaśka Meli, polskiego polarnika, najmłodszego w historii zdobywcy biegunów (północnego i południowego) w ciągu jednego roku. Jest jednocześnie pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał takiego wyczynu. Wspólna wyprawa z polarnikiem Markiem Kamińskim to sukces, który owocuje do dziś - dowód, że rzeczy niemożliwe stają się realne, jeśli sami nie skazujemy ich na przegraną. Zanim jednak do tego doszło, jego rodzina musiała poradzić sobie z serią tragicznych wydarzeń. Śmierć młodszego syna, a po kliku latach ciężki wypadek nastoletniego Asgard pod wodzą Odyna, Thor musi udać się na niebezpieczną wyprawę i poświęcić wszystko, by ratować ludzkość. Iwona Bartoszko Kino GWIAZDA, ul. Sikorskiego 24a Terminy: 8-13 listopada, godz i 20.30, listopada, godz Bilety do nabycia w kasie kina. Ceny: 15 zł normalny, 13 zł ulgowy Jaśka. To historia, w której rodzina odnajduje na nowo wiarę i miłość. Historia chłopca, który walcząc o powrót do normalnego życia, odnajduje w sobie siłę charakteru obcą niejednemu dorosłemu. Iwona Bartoszko Kino GWIAZDA, ul. Sikorskiego 24a Terminy: 8-13 listopada, godz Bilety do nabycia w kasie kina. Ceny: 13 zł normalny, 11 zł ulgowy Carrie r TURBO 3D - dubbing CHCE SIĘ ŻYĆ CARRIE r CHCE SIĘ ŻYĆ CARRIE r TURBO 3D - dubbing CHCE SIĘ ŻYĆ CARRIE r PREMIERA. THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D - dubbing MÓJ BIEGUN THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D- napisy Ekranizacja kultowej powieści Stephena Kinga. Carrie - nastolatka, która odkrywa w sobie zdolności psychokinetyczne. Prześladowana przez kolegów i koleżanki ze szkoły oraz gnębiona przez swoją ortodoksyjną matkę zaczyna siać terror w miasteczku. Carrie White wychowywana jest przez samotną matkę, fanatyczkę religijną. Nie przysparza jej to popularności w szkole, gdzie czuje się samotna. Jest w niej jednak coś bardzo wyjątkowego. Prześladujący ją rówieśnicy poznają sekret Carrie w dniu balu maturalnego, kiedy dziewczyna ujawni swoje moce telekinetyczne i wykorzysta je, aby wyrównać rachunki... Justyna Tokarzewska r MÓJ BIEGUN THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D - dubbing MÓJ BIEGUN THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D- napisy r THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D - dubbing MÓJ BIEGUN THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D- napisy r. POKAZ SPECJALNY METALLICA: THROUGH THE NEVER 3D METALLICA: THROUGH THE NEVER 3D Kino GWIAZDA, ul. Sikorskiego 24a Terminy: 8-13 listopada, godz Bilety do nabycia w kasie kina. Ceny: 13 zł normalny, 11 zł ulgowy WYNIKI KONKURSU Prawidłowa odpowiedź na pytanie Jaki film łączy Juliusza Mchulskiego, roberta Więckiewicza i Mazury? to: Kołysanka. Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie Gwiazda wygrali: Monika Racławska i Paweł Wysocki. Wejściówki do odebrania w kasie Kina Gwiazda codziennie w godz KUPON KONKURSOWY W którym roku po raz pierwszy dokonano adaptacji filmowej powieści Stephena Kinga pt.: Carrie??... Odpowiedź... Imię, nazwisko... Adres, telefon KONKURS! Wśród osób, które prawidłowo wypełnią kupon konkursowy zostaną wylosowane dwie podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans filmowy. Wypełnione kupony należy składać w kasie kina Gwiazda (czynnej od do 21.00) do 8 listopada 2013 roku. Wyniki opublikowane zostaną w następnym numerze, który ukaże się 14 listopada 2013 i będą również dostępne na stronie internetowej KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN KUPON! Serdecznie zachęcamy do udziału. ODZIEŻ DLA DZIECI rozmiary NAJWIĘKSZY WYBÓR KURTEK ZIMOWYCH WYPRZEDAŻ ODZIEŻ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY rozmiary % -50% WYPRZEDAŻ OBUWIE ZIMOWE SUPERFIT W SUPER CENIE! ZAPRASZAMY Kętrzyn, Kętrzyn, Plac Pl. Piłsudskiego 9/2 9/2 KURTKI ZIMOWE JUŻ OD 99 PLN ZAPRASZAMY Kętrzyn, CH Stokrotka I PIĘTRO, ul. Sikorskiego 34 A AGD RTV TV-SAT OPTYKA-OPTOMETRIA A.TRACEWICZ KĘTRZYN UL.TRAUGUTTA 17 tel SPRZEDAŻ, USŁUGI: - montaż instalacji antenowych TV-SAT, DVB-T - instalacje monitoringu, kamery, rejestratory - kasy fiskalne - sprzedaż serwis Kętrzyn ul. Dworcowa 3a, , OFERTA SPECJALNA! 38 KANAŁÓW - 19,90 MIESIĘCZNIE

Videos

1. Inno POLONIA TRADUZIONE + TESTO Italiano - Mazurek Dąbrowskiego
(Mirko Loche)
2. Hymn Polski/Polish National Anthem (Instrumental)
(Epic Music Poland)
3. Bóg się mamo nie pomylił
(Bir varmış Bir yokmuş)
4. Życie Jezusa | Polish | Official Movie Full HD
(Jesus.net)
5. 20220512 1/3 zacznij pszyciągać pieniądze
(andrzej dominiak)
6. ​ARABSKI SYN Audiobook MP3 - Tanya Valko (Arabska Saga Tom 7.) - pobierz całość.
(AUDIOBOOKI - Angielski Online)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 11/26/2022

Views: 5694

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.