Kiedy siać rzodkiewkę, uprawa rzodkiewki w tunelu (2022)

Artykuł o rzodkiewce został podzielony na części. Kliknięcie w link poniżej przenosi do wybranego tematu:
Warzywa rzepowate właściwości >> Właściwości rzodkiewki

Uprawa rzodkiewki w gruncie >> w tunelu >> w inspekcie >> Rzodkiewka na nasiona >> Choroby i szkodniki rzodkiewki

WARZYWA RZEPOWATE- rzodkiewka

Rzepowate i rzodkiewka wlasciwosci. Do warzyw rzepowatych zaliczamy: rzodkiewkę, rzodkiew letnią i zimową, rzepę jadalną i brukiew jadalną. Rośliny te należą do rodziny krzyżowych. Częścią jadalną- warzyw rzepowatych jest zgrubienie utworzone w części podliścieniowej i górnej części korzenia. Stanowi ono organ spichrzowy rośliny. Powstawanie dobrze wykształconego zgrubienia zależy od temperatury, długości dnia, wilgotności gleby i powietrza. Warzywa rzepowate dobrze wykształcają zgrubienia wówczas, gdy temperatura jest nie za wysoka i dzień krótszy (około 12 godzin). Długi dzień i wysoka temperatura to warunki sprzyjające generatywnemu rozwojowi roślin. Na przykład rzodkiewka lub rzodkiew wysiane w lecie wytwarzają zgrubienie bardzo małe, niekształtne, i szybko wydają pędy kwiatostanowe. W wyższej temperaturze zgrubienie łykowacieje. Podobny wpływ wywiera susza. Oprócz łykowacenia następuje często tzw. parcenie wskutek wysychania tkanki spichrzowej. Występuje to często u rzodkiewki, rzadziej u rzodkwi.

Cykl rozwojowy rzodkiewki i rzodkwi letniej od siewu do zbioru nasion — trwa jeden rok, rzodkwi zimowej, rzepy i brukwi- dwa lata.
Warzywa rzepowate nie mają dużego znaczenia gospodarczego z wyjątkiem rzodkiewki, która jest masowo uprawiana w okresie wiosennym, zarówno w szklarniach oraz inspektach, jak i w gruncie. Jakie witaminy ma rzodkiewka i rzepowate. Wartość energetyczna warzyw rzepowatych jest niska, natomiast wartość biologiczna dzięki zawartości witaminy C, jest większa. Warzywa te zawierają olejki, które nadają im ostry smak.
Warzywa rzepowate- z wyjątkiem brukwi, mają krótki okres wegetacji i są uprawiane w przedplonie lub poplonie. Udają się najlepiej na glebach dostatecznie wilgotnych. Dobry plon uzyskuje się również na glebach lekkich.

(Video) Jak i kiedy siać Rzodkiewkę do Gruntu | Uprawa Rzodkiewki w ogrodzie

Rzodkiewka. Wiadomości ogólne. Opis botaniczny.

Właściwości rzodkiewki. Jest rośliną jednoroczną. Nasiona rzodkiewki. Nasiona ma nieforemne, lekko kanciaste, jasnobrązowe, dwa razy większe od nasion kapusty. W 1g znajduje się około 150 nasion. Zdolność kiełkowania zachowują przez 4-5 lat. W temperaturze 18-20°C kiełkują już po 2 dniach. Liścienie rzodkiewki, sercowate, dwa razy większe od liścieni kapusty, pokryte są od spodu licznymi włoskami.
Liście rzodkiewki, o kształcie lirowatym są nieparzystodzielne, z dużą górną niepodzielną częścią, pokryte sztywnymi włoskami, obfitymi zwłaszcza na dolnej stronie liścia.
Jakie właściwości ma rzodkiewka. Prawie jednocześnie z liśćmi rozwija się zgrubienie. Zależnie od odmiany może być ono kuliste, podłużne lub długie, barwy białej, różowej, czerwonej lub fioletowej. Okres rozwoju zgrubienia trwa 25-60 dni, zależnie od odmiany i pory siewu. Pęd kwiatostanowy jest rozgałęziony, wysokości 80-130 cm. Kwiaty są białe lub białoróżowe.

Wartość energetyczna i biologiczna.

Rzodkiewka właściwości odżywcze. Wartość biologiczna polega przede wszystkim na stosunkowo dużej zawartości witaminy C oraz witamin B1 i B2. Zgrubienie zawiera olejek, który działa pobudzająco na trawienie, zwiększając apetyt. Zależnie od odmiany zawartość olejku jest różna, przy czym najwięcej znajduje się go w części zewnętrznej zgrubienia. Ze względu na krótki okres wegetacji rzodkiewkę uprawia się przede wszystkim pod szkłem na zbiór wczesny, jak również na zbiór późny, jesienny. Łatwość pielęgnowania jej w gruncie spowodowała masowe rozpowszechnienie uprawy rzodkiewki w ogródkach przydomowych i na działkach.
Rzodkiewki właściwości. Zaczyna kiełkować już w temperaturze 2-3 C. Znosi przymrozki do -4°C. Najlepsza temperatura do rozwoju zgrubienia wynosi 10-15°C. Spośród warzyw rzepowatych jest najbardziej wrażliwa na długość dnia — zakwita przy dniu długim, toteż uprawia się ją w okresie chłodniejszym i gdy dzień jest krótszy, tj. wiosną i jesienią.
Ze względu na płytki system korzeniowy i szybki wzrost jest wrażliwa na niedobór wody w wierzchniej warstwie gleby. Wczesna rzodkiewka gruntowa powinna być uprawiana na glebach zasobnych w próchnicę, dostatecznie wilgotnych, ale przepuszczalnych i ciepłych. Odczyn, gleby powinien być obojętny lub zbliżony do obojętnego.

Uprawa rzodkiewki w gruncie

Właściwością pożądaną jest późne wydawanie pędów kwiatowych oraz mała skłonność do parcenia.

Stanowisko w zmianowaniu.

Uprawa rzodkiewki w polu. Może być uprawiana na zbiór wczesny w przedplonie, a na zbiór późny w poplonie lub współrzędnie z innymi roślinami, które mają długi okres wegetacji i początkowo zajmują małą powierzchnię.

(Video) Wysiew rzodkiewki do tunelu foliowego. Jak siać rzodkiewkę z nasion? Kwiecień w ogrodzie

Uprawa roli i nawożenie.

Rzodkiewka uprawa w gruncie. Najlepiej udaje się na oborniku przyoranym jesienią. Jeżeli uprawia się ją w dalszych latach po oborniku, należy pole nawieźć jesienią albo na wiosnę kompostem lub przekompostowanym obornikiem w ilości 400-500 kg na 100 m2, nawóz przykryć stosując płytką orkę lub zmieszać z górną warstwą gleby za pomocą kultywatora. Wiosną wysiać na 100 m2 0,5-0,65 kg N (2-2,5 kg saletrzaku), 0,5 kg P205 (3 kg superfosfatu pylistego) i 1,50-2,0 kg K20 (3-4 kg soli potasowej 50%).

Kiedy siać rzodkiewkę?
Wysiew rzodkiewki i zabiegi pielęgnacyjne.

Rzodkiewki uprawa. Rzodkiewka termin siewu. Gdy tylko gleba rozmarznie, wysiewa się nawozy, pole kultywatoruje i wyrównuje broną. Jak siać rzodkiewkę? Wysiewa się ją rzędowo (odległość między. rzędami 10-15 cm) i zostawia co 8-10 rzędów pas 40-45-centymetrowej szerokości na przejście. Na 100 m2 wysiewa się 300-500 g nasion. Głębokość przykrycia 1-1,5 cm.
Siew rzodkiewki. Aby mieć ją przez dłuższy okres, należy siać nasiona kilkakrotnie w odstępach 10-dniowych lub wysiewać odmiany o różnym okresie wegetacji.
Często uprawia się ją współrzędnie z marchwią lub pietruszką, mieszając jej nasiona w ilości 3-4 dag z -nasionami rośliny głównej. Wtedy rzodkiewka jest rośliną wyznaczającą rzędy. Uprawiając ją współrzędnie z ogórkiem, wysiewa się wczesną wiosną na polu uprawionym pod ogórki po 3-4 rzędy rzodkiewki, następnie zostawia pas szerokości 50-60 cm, pośrodku którego na początku maja wysiewa się rzędowo ogórek. Rzodkiewka zostanie zebrana, zanim ogórek się rozrośnie. Należy jednak pamiętać o dodatkowym zasileniu, zwłaszcza nawozami azotowymi, w ilości około 3 kg. Wiosną po raz ostatni wysiewa się rzodkiewkę w połowie maja.
Na zbiór jesienny najlepiej siać od połowy sierpnia do połowy września po roślinach uprawianych na oborniku. Z nadejściem chłodów można przykryć zagon lub rzędy inspektem wędrownym lub folią.
Wschody należy opylić przeciw pchełce. Po wzejściu wszystkich roślin przerywa się je, pozostawiając w rzędzie co 2-4 cm. Rzodkiewka rośnie tak szybko, że pielenie jej jest zbyteczne. Na glebach, .które łatwo ulegają zachwaszczeniu, wskazane jest gracowanie międzyrzędzi, gdy rzodkiewka wypuszcza pierwsze liście. Gdy wykształcą się pierwsze liście, należy zasilić ją saletrą amonową w ilości 0,5-0,75 kg na 100 nr Po zawiązaniu zgrubienia rzodkiewka potrzebuje dużo wody. Do wielkości handlowej rośliny dorastają prawie jednocześnie.

Zbiór i przygotowanie do sprzedaży.

Do zbioru przystępuje się, gdy zgrubienie osiągnie wielkość handlową. Rzodkiewki powiązane w pęczki po 15 sztuk, myje się i układa kilku warstwami w głębokich skrzyniach żeberkowych. W sprzedaży przewidziany jest jeden wybór.

Kiedy siać rzodkiewkę w tunelu- uprawa.

Rzodkiewka uprawa w szklarni. Kiedy siać rzodkiewkę w tunelu? W szklarniach uprawia się ją już od początku stycznia. Ponieważ w tym czasie oświetlenie jest słabe, a dzień bardzo krótki okres wegetacji trwa 6-7 tygodni. Im bliżej wiosny, tym okres wegetacji rzodkiewki jest krótszy i w marcu wynosi 4-5 tygodni. Rzodkiewkę uprawia się w siewie czystym przed plonem głównym. Nie należy uprawiać jej współrzędnie, np. z pomidorem czy ogórkiem, gdyś rośliny te wymagają wyższej temperatury.
Na zbiór najwcześniejszy uprawia się tylko odmiany szklarniowe, natomiast w szklarniach zimnych zarówno odmiany szklarniowe, jak i inspektowe.

(Video) Jak uprawiać rzodkiewkę by mieć duży korzeń a nie tylko liście Uprawa rzodkiewki nawożenie ogród

Siew i zabiegi pielęgnacyjne.

Uprawa rzodkiewki w tunelu foliowym. Po przesianiu nasion na sicie uzyskuje się nasiona duże do siewu najwcześniejszego i nasiona małe do siewu w późniejszym terminie. Z nasion większych otrzymuje się wcześniej zgrubienia, a poza tym jednocześnie osiągające dojrzałość zbiorczą.
W szklarni uprawia się rzodkiewkę zarówno na stołach, jak i w gruncie. Ziemia powinna być próchniczna, z dużą domieszką piasku. Rzodkiewka siew. Nasiona sieje się w rzędy co 10 cm, a w rzędach co 2 cm. Na 1 m2 wysiewa się 3,5-4 g nasion. Siewki przerywa się, pozostawiając je co 2,5-3 cm w rzędzie. Temperatura w ciągu dnia powinna wynosić około 12°C, w nocy nie mniej niż 10°C. Jeśli rzodkiewka „wybiega” i nie wiąże zgrubień, trzeba obniżyć temperaturę do 6°C.

Uprawa rzodkiewki pod osłonami.

Uprawa rzodkiewki w inspekcie. Do uprawy w inspekcie, nawet wędrownym, należy brać odmiany inspektowe, gdyż odmiany gruntowe dają zbyt dużą rozetę liściową, wiążą zgrubienia podłużne, małe, lub nie wiążą ich wcale.

Siew i zabiegi pielęgnacyjne.

Rzodkiewka kiedy siać? Rzodkiewka uprawa pod oslonami- w inspekcie na zbiór bardzo wczesny, na przykład w lutym lub na początku marca- jest dosyć ryzykowna z powodu trudności prowadzenia w tym czasie inspektu. Uprawa późniejsza zazwyczaj nie nastręcza już większych trudności. Do uprawy w inspekcie, nawet wędrownym, należy brać odmiany inspektowe, gdyż odmiany gruntowe dają zbyt dużą rozetę liściową, wiążą zgrubienia małe, lub nie wiążą ich wcale.
Sadzenie rzodkiewki. Aby zapewnić ciągłość zbioru, należy ją wysiewać co 10-12 dni. Rzodkiewka pod osłony potrzebuje ziemi żyznej i lekkiej. Uprawia się ją w siewie czystym lub współrzędnie z roślinami później wschodzącymi i o długim okresie wegetacji jak marchew, pietruszka, koper.
Rzodkiewka wysiew. W czystej uprawie sieje się nasiona w rzędy co 8 cm, w ilości 4 g nasiona na 1 m2. Siewki przerywa się, pozostawiając je co 3 cm. Przy uprawie współrzędnej wyznacza się rzędy co 6-7 cm i co drugi rząd sieje rzodkiewkę w ilości 2,5 g na 1 m2, a w pozostałe rzędy- nasiona roślin uprawianych współrzędnie. Zanim rośliny te zaczną się rozrastać, rzodkiewka osiągnie już wielkość handlową i zostanie usunięta.
Temperatura od 2°G do -3°C nie szkodzi młodym roślinom. Siewki lekko przemarznięte należy podlać zimną wodą i jeśli dzień jest słoneczny- nie odkrywać inspektu przez kilka godzin, dopóki liście nie wrócą do normalnego wyglądu. Można więc w końcu lutego siać do skrzyń nie ogrzewanych, a od połowy marca- do inspektu wędrownego.
Gdy rzodkiewka pod osłonami wzejdzie, utrzymuje się temperaturę około 10°C w dni pochmurne i do 14°C w dni słoneczne, nocą zaś od 10 do 12°C. Jeśli „wybiega”, nie wiąże zgrubień, należy obniżyć temperaturę do 8°C. Rzodkiewkę z inspektu ciepłego zbiera się po 4-5 tygodniach, a z inspektu zimnego po 5-7 tygodniach.

Uprawa rzodkiewki na nasiona

Rzodkiewka odmiany. Aby mieć wysokowartościowe nasiona rzodkiewki, należy odmiany inspektowe wysiewać w inspekcie półciepłym lub zimnym, a odmiany gruntowe bardzo wczesne — na rozsadniku. Gdy rośliny osiągną, wielkość handlową, wyrywa się je i wybiera typowe dla danej odmiany pod Względem kształtu i barwy zgrubienia oraz typu ulistnienia. Po przeprowadzeniu selekcji skraca- się liście o połowę długości i sadzi przygotowane rośliny na polu, najlepiej w drugim roku po oborniku, np. po ziemniaku lub ogórku. Na 2 tygodnie przed sadzeniem należy wysiać nawozy mineralne w ilości 400 kg superfosfatu pylistego, 150-250 kg soli potasowej 50% i 300 kg saletrzaku na 1 ha. Bezpośrednio przed sadzeniem trzeba jeszcze raz wyrównać pole broną i wyznaczyć rzędy co 45-50 cm, a miejsca w rzędzie co 25-30 cm. Sadzi się rośliny, trochę głębiej, niż rosły w inspekcie, starannie obciska ziemią i po posadzeniu, obficie podlewa.
W czasie wzrostu roślin, zwłaszcza zanim rzodkiewka zacznie wybijać w pędy kwiatostanowe, trzeba plantację odchwaszczać. Jeśli zauważy się uszkodzenia spowodowane przez pchełkę, należy rośliny opylić lub opryskać preparatem owadobójczym. Dobrze jest też zastosować go zapobiegawczo.
Rzodkiewka nasiona. Gdy zaczną wybijać pędy kwiatostanowe, można rzędy lekko podsypać ziemią. Ostatnie dokładne pielenie wykonuje się przed kwitnieniem rzodkiewki. Nie tylko na plantacji, lecz i w promieniu 500 m powinno się usuwać chwasty łatwo krzyżujące się z rzodkiewką, a więc łopuchę, ognichę i inne rośliny z rodziny krzyżowych.
Na dobrze prowadzonej plantacji nasienniki dojrzewają równomiernie i zbiór wykonuje się jednorazowo, gdy łuszczyny są jasnożółte i suche. Ścięte nisko nad ziemią pędy wiąże się w małe snopki i ustawia po 4 sztuki w kopki. Gdy łuszczyny dobrze doschną przystępuje się do młócenia. Młóci się cepami lub na młocarni, najlepiej sztyftowej, stosując nie więcej niż 400-500 obrotów na minutę.
Nasiona czyści się na wialni i dosusza. Jeżeli dużo nasion jest popękanych, można zastosować dodatkowe czyszczenie na żmijce. Plon nasion wynosi 800-800 kg z 1 ha.

(Video) Jak siać Rzodkiewkę w Doniczce

Szkodniki rzodkiewki i choroby rzodkiewki


Śmietka korzeniowa i śmietka kapuściana.

Robaki w rzodkiewce. Larwy tych szkodników drążą chodniki w zgrubieniach rzodkiewki, czyniąc je niezdatnymi do spożycia.

Zapobieganie i zwalczanie.

Należy jednorazowo podlać rośliny w fazie 1-2 liści właściwych jednym z preparatów fosforoorganicznych o krótkim okresie karencji.

Pchełki.

Pchełki można zwalczać tylko w fazie wschodów rzodkiewki, stosując preparaty o krótkim okresie karencji.

Zgorzel siewek.

Chorobie tej zapobiega się przez zaprawianie nasion Zaprawą nasienną T lub (3 g na kg nasion).

(Video) Uprawa w PRAKTYCE | Rzodkiewka w doniczce w tunelu foliowym

Videos

1. Jak uprawiać Rzodkiewkę | Uprawa Rzodkiewki KROK po KROKU
(infouprawa)
2. Jak siać rzodkiewkę.
(Seba Team 330)
3. Wysiew rzodkiewki w szklarni na przedwiośniu 2019
(Rykowisko ostre sosy)
4. Rzodkiewki - najważniejsze zasady uprawy. Jak mieć udane zbiory rzodkiewek?
(ogród na co dzień)
5. Siew Rzodkiewek w Skrzynce balkonowej | Uprawa Rzodkiewki w Tunelu
(infouprawa)
6. Sadzenie rzodkiewek.
(Dominika H)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 10/23/2022

Views: 5642

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.