Przycinanie winorośli: jak i kiedy to zrobić, techniki (2022)

Przycinanie winorośli jest z pewnością jedną z najważniejszych praktyk w pielęgnacji winnic , ponieważ może mieć decydujący wpływ na jakość i ilość produkowanych winogron.

Realistycznie, aby dowiedzieć się, jak szczegółowo przycinać winorośl, należy wziąć udział w kursie lub skorzystać z pomocy technika, tutaj zaczynamy przedstawiać niektóre kryteria i techniki, które są nadal przydatne do rozpoczęcia praktyki przycinania winnic.

Przycinanie winorośli: jak i kiedy to zrobić, techniki (1)

Zobaczmy więc, jakie są główne interwencje, które należy przeprowadzić w okresie spoczynku wegetatywnego i wiosenno-letniego oraz jakie są najczęściej stosowane formy gospodarowania w winnicach.

Po co przycinać winorośl

Głównym celem przycinania winorośli jest utrzymanie stałej produkcji , równowagi między aktywnością wegetatywną rośliny a owocowaniem w celu zapewnienia dobrej jakości winogron.

Regularne i prawidłowe przycinanie pomaga również utrzymać roślinę w zdrowiu , ponieważ dobrze wentylowane i oświetlone liście zmniejszają ryzyko wystąpienia patologii. Można więc powiedzieć, że naszym obowiązkiem jest poświęcenie czasu i uwagi tej pracy, która jednak wymaga od nas znajomości przynajmniej podstaw fizjologii tej rośliny.

Słowniczek podstawowy: pędy, główki owocowe, ostrogi

Gałąź w krzewie winnym ma roczną gałąź. Kiełek, który jest emitowany wiosną w okresie letnim, ulega drewnieniu , zgodnie z procesem zwanym „ augustacją ”, który dotyka również innych drzew owocowych. Od tego momentu staje się gałęzią, aw następnym roku przynosi z kolei pąki, które ożywią owocujące pędy i tak dalej.

Pędy po przycięciu zimą nazywane są „ główkami owocowymi ” i mogą być dłuższe lub krótsze w zależności od tego, ile pąków pozostało po ścięciu.

Jeśli pęd jest skrócony do 2 lub 3 pąków, nazywa się to „ ostrogą ”.

(Video) Vitis - majowe usuwanie pędów winorośli owocowej

Formy hodowlane i przycinanie

Metoda szkolenia jest wybierana zarówno w odniesieniu do uprawianej winorośli, jak i tradycji danego terytorium, ale zasadniczo te dwie rzeczy również idą w parze.

Należy pamiętać, że wszczepiane sadzonki winorośli nazywane są „sadzonkami ukorzenionymi” , są szczepione i zaleca się pozostawić je do swobodnego wzrostu przez cały pierwszy rok , aby dobrze rozwijały system korzeniowy.

Dopiero potem rozpoczynają się pierwsze cięcia, które prowadzą do ukształtowania rośliny. Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęściej stosowanych form rolnictwa w winnicach.

Guyot

Jest to bardzo stara forma rolnictwa murarskiego, która wzięła swoją nazwę od osoby, która ją uprawiała w drugiej połowie XIX wieku. Guyot może być dostosowany do większości winorośli, szczególnie na wzgórzach i jest systemem, który polega na utrzymywaniu łodygi około 80 cm nad ziemią i utrzymywaniu główki owocu rozciągniętej poziomo wzdłuż drutu .

Główka owocu jest zaopatrzona w różną liczbę pąków, na ogół od 8 do 12, z których wyrastają pionowo owocujące pędy, przywiązane do metalowych nitek. Obok główki owocu znajduje się ostroga, kolejna gałąź pocięta na 2 pąki z cięciem zimowym, która w następnym roku służy do zastąpienia wytworzonej przez nią główki owocu, którą należy wyciąć. Dlatego każdego roku podczas przycinania odnawia się ostroga i owocnik, zaczynając od dwóch pąków obecnych na samej odnodze.

Do góry nogami

Odwrócony jest wariantem Guyota, w którym główka owocu, zamiast być trzymana poziomo, jest składana i przywiązana do znajdującego się pod spodem drutu .

Innym wariantem jest podwójnie odwrócony , który ma dwa pędy, które znajdują się jeden po prawej i jeden po lewej stronie łodygi, ale to rozwiązanie jest odpowiednie, jeśli gleba jest żyzna, a winorośl silna.

Kordon pobudzony

Kordon ostrogowy to kolejny system ścian , który opiera się na silnym przycinaniu , ponieważ pędy, zarówno wegetatywne, jak i produktywne, są ostrogami przycinanymi maksymalnie do 3 pąków. Ostrogi są ułożone w rzędzie na przedłużeniu trzonu (sznurka), który jest zakrzywiony tak, że jest poziomy, równoległy do ​​nitek.

Pędy owocujące pochodzą z pąków ostrogi , a ostrogi odnawiane są co roku.

(Video) Vitis - cięcie letnie winorośli owocowej - przycinanie latorośli, pasierbów, gron i liści

Drzewko

Jest to porzucana forma rolnictwa, praktykowana zarówno w okresie suszy, jak i na terenach zimnych, stąd dwa różne typy ograniczających czynników klimatycznych, które jednak prowadzą do tego samego wyboru. W praktyce sadzonka winorośli podtrzymuje się sama bez użycia podpór, ponieważ jest trzymana nisko, z krótkim pniem, z którego odchodzą gałęzie niosące produktywne pędy. Może to być dobre rozwiązanie do uprawy kilku izolowanych roślin, a także do uprawy w doniczkach.

Pergola winorośli

Pergola z winorośli, pod którą można zjeść razem obiad, jak widać w wielu filmach i reklamach rozgrywanych w wiejskich domach, może być bardzo sugestywna i przyjemna, więc dlaczego nie spróbować jej zrobić? Aby się tam dostać, konieczne jest zbudowanie poziomej ramy dachu i posadzenie w pobliżu winorośli, które dzięki swoim narządom chwytającym (wąsom) będą się po nim wspinać i uformują pędy i główki owocujące.

Podczas przycinania winorośli

Winnica ma dwa okresy przycinania w ciągu roku, w których przeprowadzane są różne zabiegi: przycinanie zimą podczas odpoczynku wegetatywnego i przycinanie latem. Jeśli w przypadku większości roślin sadowniczych najważniejsza jest interwencja zimowa, w przypadku winorośli bardzo ważna jest również letnia uprawa.

Okres przycinania:

 • Przycinanie zimą (cięcie na sucho) : od listopada do marca.
 • Przycinanie latem (przycinanie zieleni) : różne czynności wykonywane w okresie wegetacji, od późnej wiosny do lata.

Przycinanie zimą

Przycinanie w okresie zimowym lub na sucho to zbiór wszystkich operacji cięcia, które są wykonywane podczas odpoczynku wegetatywnego i które zależą od wybranej formy uprawy.

Kiedy przycinać zimą

Zimowe przycinanie odbywa się w okresie od listopada do marca iw każdym miejscu i roku przewidywanie lub odkładanie tego momentu może przynieść efekty, nawet jeśli jest to pożądane.

Na przykład późne przycinanie, prawie bliskie płaczu, skutkuje opóźnieniem pączkowania i może to być specjalnie przyjęta strategia na obszarach, na których występują wiosenne przymrozki, w celu zmniejszenia ryzyka.

Ile przycinać

Ogólnie rzecz biorąc, zakres przycinania, bez uwzględnienia tylko form uprawy opisanych powyżej, określa się według dwóch rozróżnień :

Pierwszy:

(Video) Winorośl cięcie łozy Przycinanie winorośli wiosną w 2 roku uprawy

 • Krótkie przycinanie : gdy pędy są pocięte na ostrogi i pozostawia się na nich maksymalnie 3 pąki.
 • Długie przycinanie : gdy pędy są skracane, aby nadal miały wiele pąków, w zmiennej liczbie do około 20.

Drugi:

 • Słabe przycinanie : gdy na roślinie pozostaje mniej niż 10 pąków.
 • Bogate przycinanie: gdy na roślinie pozostaje więcej niż 20 pąków.

Liczba pąków pozostawionych na każdej roślinie wpływa na ilość i jakość winogron, które zostaną wyprodukowane, dlatego musimy uważać na równowagę między tymi dwoma parametrami. Pozostawienie wielu pąków w rzeczywistości prowadzi do obfitej produkcji winogron, które jednak prawdopodobnie będą miały niską zawartość cukru i niską zawartość związków aromatycznych i barwników. Można ją w ten sposób przycinać w obecności żyznych gleb, natomiast na glebach ubogich i suchych środowiskach konieczne jest większe cięcie, aby zapewnić pożywienie wszystkim skupiskom rośliny.

Przycinanie latem

Przycinanie w okresie letnim lub przycinanie zieleni to zestaw działań, które są przeprowadzane w okresie wegetacji rośliny i są na ogół pracochłonne i nie mniej ważne niż cięcie zimowe.

Jednak rzeczywisty zakres przycinania latem zależy od wielu czynników:

 • Trend klimatyczny w stylu vintage.
 • Wigor roślin.
 • Przyjęty system szkolenia.

W prestiżowych winoroślach przycinanie latem jest zawsze konieczne, aby zagwarantować jakość produkcji i zmniejszyć ryzyko wystąpienia niektórych patologii, którym sprzyja zacienienie i stagnacja wilgoci typowa dla gęstego listowia.

Zobaczmy, z czego się składają.

Spollonatura i scacchimento

Ssanie polega na usuwaniu pędów, błędnie nazywanych odrostami, a dokładniej odrostami, które powstają z utajonych pąków wzdłuż łodygi. Będą one konkurować z produktywnymi pędami i jeśli zostaną złapane na czas, gdy osiągną maksymalnie 10-15 cm długości, można je również usunąć ręcznie, bez nożyczek.

Sprawdzanie: to usuwanie nadmiaru pędów z pędów i ostróg , tak aby na każdy węzeł pozostał tylko jeden pęd , co służy uniknięciu zbyt gęstego listowia. Jest to operacja do wykonania ręcznie, z niezbędną wiedzą, aby wybrać najlepsze pędy do opuszczenia.

Wiązanie kiełków

W formach treningu, takich jak te opisane powyżej (odciąg, kordon ostrogowy, …), które wymagają poziomo rozciągniętych drutów, pędy należy przywiązać do tych ostatnich, aby prawidłowo skierować wzrost rośliny na ścianę wzdłuż podpór.

(Video) Cięcie winorośli latem

Byczy

Topping polega na usunięciu końcówek pędów i młodych liści, które wyrosły poza ostatnie nitki .

Czynność tę należy przeprowadzić między zbiorem owoców a zamknięciem grona (koniec czerwca - połowa lipca) i niezbyt daleko, aby zapobiec reakcji rośliny poprzez emisję zbyt wielu sadzonek żeńskich w czasie, gdy zamiast tego musi skierować swoje zasoby na dojrzewanie gron .

Obieranie i przerzedzanie pęczków

Łuszczenie liści: w przypadku nadmiernego pokrycia kępami liści eliminuje się te, które są zbyt duże, aby zapewnić im dostateczne światło i uniknąć tworzenia wokół nich wilgotnego mikroklimatu, który sprzyjałby rozwojowi chorób grzybiczych, takich jak mączniak rzekomy i szara pleśń. Jeśli jednak klastry są już odkryte i oświetlone, przeglądanie nie jest konieczne.

Przerzedzenie gron: nie zawsze jest konieczne, wręcz przeciwnie, jeśli podczas przycinania zimą utrzymuje się na roślinie zrównoważony ładunek pąków, rozwijające się grona są na ogół w odpowiedniej liczbie, aby zagwarantować dobrą jakość produkcji. Jednak w niektórych przypadkach, aby poprawić zawartość cukru w ​​winogronach, a tym samym w moszczu, grona, które uważa się za zbyt liczne, są usuwane tuż przed veraisonem, a raczej koloru jagód.

Środki ostrożności po przycięciu

Podczas przycinania rośliny winorośli są poddawane cięciom, przez które mogą przedostać się patogeny , i faktycznie są one zwykle traktowane produktami miedziowymi w celach profilaktycznych.

Alternatywnie możemy spróbować kuracji produktami na bazie propolisu, które pełnią funkcje ochronne w oparciu o niesamowite właściwości tej wytwarzanej przez pszczoły substancji.

Pozostałości po przycinaniu można wykorzystać do zasilania kompostu po rozdrobnieniu.

Przycinanie winorośli: jak i kiedy to zrobić, techniki (2)

(Video) Letnie cięcie winorośli

FAQs

Jak się przycina winorośli? ›

Cięcie winorośli wykonuj przy pomocy ostrego i zdezynfekowanego sekatora lub piły ogrodniczej. Istotną kwestią jest technika – łozę przycina się pod lekkim skosem, około 2 cm nad węzłem. Cięcie pod skosem naprzeciw oczka zapobiegnie zalewaniu sokiem pąki rośliny.

Kiedy i jak przycinać winogrona? ›

Kiedy przycinać winorośl? Winorośl powinniśmy przycinać dwa razy do roku – podczas sezonu zimowego (listopad, grudzień) i wiosennego (koniec lutego, początek marca). Unikajmy wykonywania zabiegów w trakcie mrozów, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia pąków i pędów.

Kiedy i jak Ogławiać winorośl? ›

Ogławianie winorośli wykonuje się pod koniec fazy wzrostu jagód, gdy osiągną one naturalną dla uprawianej odmiany wielkość. W zależności od przebiegu pogody w danym roku, termin pierwszego zabiegu przypada na 2. lub 3. dekadę lipca.

Kiedy przycinanie winogron po owocowaniu? ›

Ciecie winorośli przeprowadzamy zarówno w czasie spoczynku zimowego roślin, jak i w okresie wegetacji. Najlepiej przycinać je już pod koniec lutego, na początku marca albo dopiero na początku kwietnia. Nie należy jednak z tą czynnością zbytnio zwlekać. Nie zaleca się późnego cięcia, zwłaszcza w okresie płaczu łozy.

Jak przyciąć 2 letni winogron? ›

Przez pierwsze 2-3 lata powinno się je przeprowadzać w taki sposób, aby roślina wytworzyła jeden krótki pień o długości ok 70 cm (rzadziej uprawia się na dwa pnie) oraz krótkie ramiona. Jedną łożę (zdrewniała łodyga z zeszłego roku) warto przyciąć pozostawiając 7-9 oczek, drugą skraca się do 2 oczek.

Czy obcinać liście winogron? ›

Obrywanie liści wykonuje się pod koniec dojrzewania owoców, 2 tygodnie przed zbiorem. Usuwamy nadmiar liści bezpośrednio zacieniających owoce, będą one wtedy lepiej przewietrzane i zdrowsze, mniej podatne na szarą pleśń. Istotna jest jednak nie liczba, lecz powierzchnia ogólna liści.

Kiedy przycinać winogron na zimę? ›

Główne cięcie winorośli przeprowadza się w okresie spoczynku zimowego (spoczynek zimowy to okres od opadnięcia liści do początku wegetacji – tzw. „ruszenia soków”) - najlepiej już pod koniec lutego lub na początku marca.

Jak przycinać winogrona na jesień? ›

Przycinanie winogron - jesienią

Pierwsze cięcie winorośli przeprowadzamy zaraz po posadzeniu roślin, najlepiej jesienią (wrzesień), skracając wierzchołki pędów na wysokości ok. 1,5 m. W przypadku starszych roślin jeśli zdecydujemy się na jesienne cięcie przeprowadzamy gdy krzew nie ma już liści.

Jak przycinać pędy winogron? ›

W pierwszym roku po posadzeniu skracamy pęd główny winorośli nad drugim pąkiem od ziemi. Z pozostawionych pąków rozwiną się dwie łozy, z których zostawiamy tylko silniejszą, rosnącą do góry, a słabszą wycinamy kolejnej wiosny. Cięcie w trzecim roku zależy od formy, którą chcemy nadać naszej winorośli.

Na jakich pędach owocuje winorośl? ›

Po pierwsze, winorośle rodzą owoce na pędach dwuletnich, czyli latoroślach, które wyrosły z łozy (zdrewniałej latorośli z zeszłego sezonu). Po drugie, liście rosną jedynie na pędach tegorocznych.

Kiedy odkryc winorośl? ›

Ostatecznym terminem jest więc odkrywanie po przejściu wiosennych przymrozków , czyli po 15 maja. Trzymanie ich po tym terminie jest bezsensowne.

Jak prawidłowo prowadzić winogron? ›

Krzewy prowadzimy przy drutach, odmiany deserowe w formie sznura skośnego, natomiast odmiany przerobowe w formie Guyota jedno bądź dwuramiennego. Tak prowadzone krzewy można łatwo zabezpieczyć na zimę. Winorośl można sadzić również przy pergolach.

Kiedy Uszczykiwac winogrona? ›

Na początku lipca (u odmian wczesnych) lub na przełomie lipca i sierpnia (u odmian późnych) przychodzi z kolei pora na uszczykiwanie pędów owoconośnych. Przyrosty plonujących latorośli skracamy na wysokości drugiego liścia nad najwyższą kiścią winogron.

Kiedy przycinać drzewa jabłoni? ›

Przycinanie młodych, świeżo zasadzonych drzewek jabłoni możemy wykonać jedynie w okresie wiosennym, w marcu lub kwietniu. Jeśli posadziliśmy drzewko jesienią, powinniśmy wstrzymać się z tym zabiegiem aż do wiosny. Pierwsze cięcie jabłonek jest niezwykle ważne.

Kiedy przycinać drzewa owocowe? ›

Drzewa i krzewy owocowe można przycinać w dwóch terminach – zimowym (w czasie spoczynku) oraz letnim (w okresie wegetacji). U większości gatunków pierwsze cięcie przeprowadza się na przełomie lutego i marca, kolejne wykonuje się latem – usuwając nadmiar pędów.

Kiedy przesadzić winogron 4 lat? ›

Stare winorośle najlepiej przesadzić we wrześniu lub październiku (IX-X).

Ile gron na winorośli? ›

Na każdej latorośli pozostawiamy dwa grona, a w przypadku odmian wielkoowocowych - jedno, najlepiej rozwinięte. Silnego redukowania plonu wymagają odmiany deserowe o dużych owocach, np. Arkadia (bardzo plenna). Zaniedbanie tego zabiegu powoduje, że owoce są wodniste, mało słodkie i niesmaczne.

Czy w lipcu można przycinać winogron? ›

W zależności od pogody w danym roku, termin pierwszego zabiegu przypada na II-III dekadę lipca. W praktyce przycinanie latorośli wykonujemy 3-4-krotnie, co kilkanaście dni, aż do zbioru owoców. Zbyt późne przycięcie pędów jest mato skuteczne i nie przyspiesza drewnienia, zbyt wczesne - pobudza wzrost pasierbów.

Jak przycinać liście? ›

W jaki sposób usuwać liście? Liście zawsze usuwamy sterylnym oraz ostrym narzędziem. W zależności od grubości łodygi możemy użyć nożyczek lub sekatora. Cięcie powinno być gładkie i precyzyjne, aby nie tworzyć ran szarpanych poprzez stosowanie tępych narzędzi.

Kiedy puszcza liście winogron? ›

Winogron zaczyna wypuszczać zielone pędy dopiero w okresie kwitnienia niezapominajek. Zacząć niepokoić można się dopiero w drugiej połowie maja. Jeśli zaś do początku czerwca nie pojawią się żadne zielone pączki, to znak, że winorośl faktycznie przemarzła.

Jak przygotować winogron do zimy? ›

Krzewy winorośli można okryć przed zimą na kilka sposobów.
 1. Pierwszym z nich jest kopczykowanie, który polega na obsypaniu nasady krzewu ziemią, trocinami bądź dojrzałym kompostem. ...
 2. Kolejnym sposobem jest owinięcie pędów winogron (bez zdejmowania ich z podpór) różnymi materiałami, na przykład włókniną czy matą słomianą.
Nov 13, 2019

Kiedy zaczyna kwitnąć winogron? ›

Zależnie od odmiany kwitną od połowy kwietnia do połowy maja. Z kwiatów rozwijają się niezwykle smaczne owoce. Jeśli uwielbiasz ich smak i chcesz mieć te krzewy w ogrodzie, sprawdź, jak sadzić winogrona i o nie dbać.

Kiedy można przycinać bez? ›

Otóż bez kwitnie wiosną z paków zawiązanych w poprzednim roku. Przycinając go przed kwitnieniem usuniemy pąki kwiatowe, a roślina nie zakwitnie. Dlatego bez przycinamy dopiero po kwitnieniu. Lilak pospolity zakwita w maju, a termin jego przycinania przypada zazwyczaj na czerwiec.

Kiedy ciąć Sztobry? ›

Łozę na sztobry pobieramy późną jesienią na przełomie listopad/ grudzień. Należy to jednak zrobić przed nadejściem silnych mrozów. Pobranie łozy po fali silnych mrozów stwarza ryzyko, że łoza, a szczególnie pąki (te przemarzają szybciej) będzie częściowo lub całkowicie przemarznięta.

Jak odmłodzić stary winogron? ›

Latem jak już wspomniano wycinamy długie pędy na winorośli. Na pędach pozostałych wyrastają też pasierby – są to młode odrosty z kątów liści – je także należy wyciąć, albo wyłamać. Warto to robić podczas słonecznego dnia, aby wilgoć nie ułatwiła zainfekowania grzybami.

Czym zabezpieczyć winogron na zimę? ›

Skutecznym sposobem ochrony winorośli przed zimą jest okrywanie pędów ziemią. W okresie jesiennym (listopad) należy usunąć pędy i wąsy, które mogą przeszkadzać podczas zabezpieczania. Łozy winorośli są elastyczne, dzięki czemu można przygiąć je do ziemi i przymocować za pomocą, np. kulek z drutu.

Czy przycina się winogrona? ›

Jesienią tniemy najgrubszy pęd nad 4-5 pąkiem, a resztę pędów nad 2 oczkiem. Dodatkowo zabezpieczamy roślinę kopczykiem. W następnym roku na wiosnę wycinamy większość młodych pędów i zostawiamy jedynie 5-6 latorośli. 2 najsilniejsze latorośle przycinamy nad 4 pąkiem, a resztę nad 2.

Jak dbać o winogrona? ›

Rośliny, zwłaszcza te starsze bardzo dobrze radzą sobie z niedoborem wody, dlatego podlewa się je tylko w przypadku przeciągającej się suszy. Niektóre odmiany winogron mogą być bardziej wrażliwe na niedobór wody, dlatego warto je podlewać regularnie, jeśli rosną na bardzo przepuszczalnym podłożu.

Po jakim czasie od posadzenia owocuje winogron? ›

Uprawa winorośli wymaga odrobiny cierpliwości. Jak prawie każda roślina owocująca, potrzeba trochę czasu, około trzech lat, aby rośliny zaczęły owocować. Zbieraj winogrona dopiero po osiągnięciu pełnej dojrzałości owoców.

W jakim wieku owocuje winogron? ›

Krzewy winorośli wchodzą w owocowanie najczęściej w trzecim roku po po- sadzeniu.

Jak owocuje winorośl? ›

Winorośl rodzi owoce na pędach, które wyrastają z pędów zeszłorocznych, tzw. łóz owoconośnych. Owoców nie znajdziemy zaś na pędach, które wybijają ze starszych fragmentów rośliny.

Jak gleboko ma korzenie winogron? ›

Winorośl ma dość rozbudowany i głęboki system korzeniowy. Niektóre źródła podają, że jej korzenie sięgają nawet siedmiu metrów w głąb ziemi. Dzięki temu możemy uniknąć częstego podlewania starszych roślin, doskonale radzących sobie w warunkach niekorzystnych pod względem zaopatrzenia w wodę.

Jak zimować winorośli? ›

Można też wykorzystać szpilki od namiotu. Na wierzch wykonanego kopczyka jako zabezpieczenie winorośli na zimę można ułożyć gałązki drzew iglastych, suche resztki chwastów czy słomę. Jednak pamiętajmy, iż okrycie słomą lub kępami suchego perzu, sprzyja niekiedy zimowaniu w nich gryzoni.

Kiedy pryskać miedzianem winogron? ›

Tuż przed kwitnieniem należy wykonać oprysk Miedzianem przeciwko mączniakowi rzekomemu winorośli. Zabieg należy powtórzyć po 10 dniach. Kolejny raz winorośl pryskamy, gdy wytworzy niewielkie owoce.

Jak często Nawozic winogrona? ›

Aby rośliny były optymalnie odżywione, można zasilać je kilka razy w sezonie:
 • wczesną wiosną przed kwitnieniem (marzec/kwiecień),
 • w czasie kwitnienia (maj/czerwiec),
 • w czasie związywania owoców.

Ile sadzonek winorośli na hektar? ›

Na hektarze sadzi się od 3-5 tys. krzewów.

Jakie podłoże pod winorośl? ›

Gleba powinna mieć odczyn około 6,5 do 7,2 pH. Gleba nie powinna być podmokła, a dobrze ją użyźnić żyzną ziemią – nie stosujemy nawozów naturalnych na korzenie winorośli. Winorośl podlewamy przede wszystkim w upalne, bezdeszczowe lata, a nawozimy najlepiej nawozami wieloskładnikowymi.

Jak zatrzymać płacz loży? ›

DarekRz radził zakładać na koniec łozy surowy ziemniak. Zrobiłem tak i powstrzymał on płacz. Po zdjeciu ziemniaków Regenty znów zapłakały wiec nałożyłem i po płaczu.

Jak podwiązać winogron? ›

Pozdrawiam. Bardzo dobrze podwiazuje sie rafią naturalną - z tym, ze to trochę bardziej pracochłonne niz np. tapener lub drucik w oslonce papierowej czy pcv, ale ma tę zalete, że do przyszłego roku rafia zbutwieje i łatwo ją usunać z drutu , poza tym nie kaleczy latorośli.

Jak przycinać drzewa jabłoni? ›

Cięcie jabłoni (młodych sadzonek) ograniczamy do minimum, żeby jak najszybciej drzewa zaczęły owocować. Jeśli stosujemy podpory to nie przycinamy przewodnika aż osiągnie on docelową wysokość, jeśli natomiast drzewko rośnie bez podpór należy przewodnik przycinać 30-40cm nad ostatnim pędem bocznym.

Kiedy przycinanie jabłoni jesienią? ›

To przycinanie drzew owocowych po zbiorach można wykonywać od sierpnia do początku września. W późniejszym okresie już się go nie wykonuje, gdyż drzewa zostały by narażone na przemarznięcie. Późniejszych odmian jabłoni, gruszy i śliwy nie przycina się jesienią w ogóle. Zabieg ten wykonuje się dopiero na wiosnę.

Kiedy przycinanie jabłoni papierówki? ›

Najwcześniej, bo na początku lipca, tnie się odmiany 'Early Genewa' i 'Piros”, a na przełomie lipca i sierpnia pod sekator idą 'Katja' oraz 'Jerseymac'. Odmiany później dojrzewające przycina się w drugiej połowie sierpnia. Ostatnim terminem letniego przycinania jabłoni jest początek września.

Jak przycinać gałęzie drzew owocowych? ›

Cięcie drzewek owocowych należy wykonywać pod kątem 45 stopni. W przypadku gałęzi ucinamy je w miejscu za zgrubieniem nasadowym, z kolei pędy skracamy o około ⅓ ich długości, ucinając za żywym pąkiem.

Po co przycinać drzewa owocowe? ›

Ponadto przycinanie drzew i krzewów owocowych skutkuje lepszym owocowaniem. Po usunięciu części gałęzi i pędów, do wnętrza korony dostaje się więcej światła, które wpływa zarówno na jakość (wybarwione smak i wybarwienie) jak i wielkość owoców.

Kiedy prześwietla się drzewa owocowe? ›

podstawowe cięcie jabłoni, którego zadaniem jest prześwietlenie i formowanie korony drzewa, wykonuje się pod koniec zimy. Dodatkowo jednak latem trzeba usuwać delikatne młode pędy, wyrastające pionowo ku górze, zwane "wilkami".

Czy przycina się winogrona? ›

Jesienią tniemy najgrubszy pęd nad 4-5 pąkiem, a resztę pędów nad 2 oczkiem. Dodatkowo zabezpieczamy roślinę kopczykiem. W następnym roku na wiosnę wycinamy większość młodych pędów i zostawiamy jedynie 5-6 latorośli. 2 najsilniejsze latorośle przycinamy nad 4 pąkiem, a resztę nad 2.

Kiedy Uszczykiwac winogrona? ›

Na początku lipca (u odmian wczesnych) lub na przełomie lipca i sierpnia (u odmian późnych) przychodzi z kolei pora na uszczykiwanie pędów owoconośnych. Przyrosty plonujących latorośli skracamy na wysokości drugiego liścia nad najwyższą kiścią winogron.

Na jakich pędach rosną winogrona? ›

Po pierwsze, winorośle rodzą owoce na pędach dwuletnich, czyli latoroślach, które wyrosły z łozy (zdrewniałej latorośli z zeszłego sezonu). Po drugie, liście rosną jedynie na pędach tegorocznych.

Jak prawidłowo prowadzić winogron? ›

Krzewy prowadzimy przy drutach, odmiany deserowe w formie sznura skośnego, natomiast odmiany przerobowe w formie Guyota jedno bądź dwuramiennego. Tak prowadzone krzewy można łatwo zabezpieczyć na zimę. Winorośl można sadzić również przy pergolach.

Kiedy przycinać winogron na zimę? ›

Główne cięcie winorośli przeprowadza się w okresie spoczynku zimowego (spoczynek zimowy to okres od opadnięcia liści do początku wegetacji – tzw. „ruszenia soków”) - najlepiej już pod koniec lutego lub na początku marca.

Kiedy przycinać winogron jesienią? ›

Przycinanie winogron - jesienią

Pierwsze cięcie winorośli przeprowadzamy zaraz po posadzeniu roślin, najlepiej jesienią (wrzesień), skracając wierzchołki pędów na wysokości ok. 1,5 m. W przypadku starszych roślin jeśli zdecydujemy się na jesienne cięcie przeprowadzamy gdy krzew nie ma już liści.

Dlaczego winogron nie ma owoców? ›

Winorośl nie owocuje, bo jest źle podlewana

Przy dłuższym braku opadów, oraz w niektórych fazach rozwoju roślin, konieczne jednak jest podlewanie krzewów. Nawadnianie winorośli jest niezwykle istotne zwłaszcza wczesną wiosną w fazie pękania pąków, a także w okresie intensywnego wzrostu latorośli.

Jak i kiedy przycinać winorośl aby obficie owocowała? Najlepszy termin i technika cięcia winorośli. Ten prosty sposób może stosować każdy ogrodnik!

Zobacz jak przycinać winorośl aby obficie owocowała i jaki termin cięcia winorośli jest najkorzystniejszy dla zdrowego wzrostu rośliny.. Ten poradnik cięcia winorośli uzupełniają pomocne rysunki, na których krok po kroku pokazane są kolejne etapy cięcia winorośli .. Na potrzeby amatorskiej uprawy w ogrodzie warto skoncentrować się na jednym z najprostszych sposobów cięcia winorośli , a mianowicie na sposobie jednoramiennego sznura.. Jesienią sadzimy do gruntu sadzonki winorośli , tak by dwa oczka na pędzie znajdowały się nad powierzchnią ziemi.. Wiosną drugiego roku po posadzeniu i rozgarnięciu zimowej ochrony (najlepiej na początku marca) niżej położoną łozę przycina się nad drugim lub trzecim oczkiem od nasady pędu , a łozę wyrastającą z wyższego oczka wycina się przy rozgałęzieniu razem ze starym czopem.. W ciągu okresu wegetacji, w drugim roku po wysadzeniu z przyciętej łozy, wybijają dwa lub trzy silne pędy, a dodatkowo mogą wybić także pędy z pnia winorośli (rys.. Wiosną czwartego roku wycinamy całe ramię winorośli , które owocowało w poprzednim roku, aż do nasady na pniu (rys.. Zbyt wcześnie wykonane cięcie winorośli może prowadzić do przemarzania przyciętych pędów (do cięć przystępuje się zatem, gdy minie ryzyko dużych mrozów), zaś zbyt późne przystąpienie do cięcia wiąże się z wyciekiem soków (tzw.. płacz łozy), co opóźnia gojenie się ran po cięciu i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób winorośli , a w ostateczności sprawia też, że winorośl nie owocuje lub owocowanie jest bardzo słabe.. Kopczykowanie i okrywanie winorośli Aby zabezpieczyć winorośl na zimę wykonuje się kopczykowanie oraz okrywanie winorośli.

Winogrona lubimy uprawiać w naszych ogrodach. Niemniej jednak, aby pięknie się rozwijały i obficie owocowały, należy je odpowiednio pielęgnować. Jednym z ważnych zabiegów pielęgnacyjnych jest …

Przycinanie winogrona wykonujemy kilka razy w roku.. Zabieg ten nie wykonujemy zbyt wcześnie, gdy roślinie grożą jeszcze duże mrozy, ponieważ pędy rośliny mogą przemarznąć, co skutkuje ich słabym leczeniem się ran po przycięciu.. Nie możemy też rozpocząć zabiegu zbyt późno, ponieważ jak roślina wejdzie w tzw.. Po okresie tzw.. płaczącej łozy, czyli późną wiosną wykonuje się tzw.. Przycinanie winogron latem możemy wykonywać od czerwca do września.. Pierwsze cięcie winogron polega na tym, aby na łozie pozostawić 1 do 5 pąków.. Dlatego warto je poddać tzw.. Cięcie młodych winogron ma wpływ na ich późniejszy rozwój.. Pod koniec maja pozostawiamy 2 lub 3 silne pędy.. Sposób formowania dobieramy odpowiednio do gatunku.. Zatem nie należy obawiać się jej przycinania, czyli ciąć zbyt słabo.. Łożę przycina się pod lekkim skosem, około 2 cm nad węzłem.

Opiekę nad winnicą, a także przycinanie winogron z niepotrzebnych pędów należy rozpocząć latem, zaraz po posadzeniu, ponieważ odpowiednia technika

Opiekę nad winnicą, a także przycinanie winogron z niepotrzebnych pędów należy rozpocząć latem, zaraz po posadzeniu, ponieważ odpowiednia technika rolnicza jest kluczem do udanej uprawy.. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że przycinanie letnie nie powinno wpływać na zdrewniałe pędy.. Jeśli nie pojawia się już pytanie, czy konieczne i możliwe jest przycinanie winogron latem, należy przejść do bezpośredniego badania tej procedury.. Letnie przycinanie winogron rozpoczyna się po kwitnieniu, które zwykle kończy się w pierwszej połowie czerwca.. Również natychmiast po kwitnieniu można usunąć wąsy z przywiązanych winorośli, chociaż nie jest to konieczne, ponieważ nie wyciągają one zbyt dużo soku.. te pędy lub procesy, które można łatwo ścisnąć i odłamać, najlepiej usunąć ręcznie bez użycia sekatora; podczas usuwania pustych winorośli należy uważać, aby kształt krzewu się nie zmienił; podczas cięcia gałęzi owocujących należy pozostawić na nich co najmniej 7 pąków.. Czułki, które pobierają część soku i energii z rośliny, można usunąć tylko z przywiązanych winorośli, w przeciwnym razie nie będą miały nic do trzymania się podpory.. Wskazane jest, aby nie używać sekatora, ale jeśli nie możesz się bez niego obejść, część tnącą należy zdezynfekować.. Bez tego jagody nie będą miały czasu na dojrzewanie, ponieważ roślina nie ma dla nich wystarczającej siły.. Aby uniknąć błędów, które mogą nie tylko zmniejszyć plony, ale także spowodować choroby, a nawet śmierć winnicy, należy kontrolować jej stan.

Jak wygląda cięcie winorośli na wiosnę i jak wpływa na owocowanie! Warto przycinać winorośl na przedwiośniu i powtarzać zabieg później.

Jak wygląda prawidłowe cięcie winorośli na wiosnę?. Cięcie na owocowanie wykonuje się każdego roku, by osiągnąć jak największy plon.. Pierwszą cięcie winorośli na wiosnę warto wykonać wcześnie – przy łagodnej zimie może to być już luty, ostatnim terminem jest połowa marca.. Trzeba pamiętać, że na młodych krzewach pojawia się tzw.. W przypadku niżej położonej łozy skracanie wykonuje się nad drugim lub trzecim oczkiem od nasady pędu.. Jeden z pędów trzeba przyciąć za drugim oczkiem, drugi pęd tnie się za piątym lub szóstym oczkiem.. Po pojawieniu się pierwszego grona należy skrócić pęd – nad trzecim liściem powyżej grona.. Owoce pojawiają się na latoroślach, które wyrosły z pąków pędów jednorocznych.. Przycinanie należy wykonywać tak, aby pozostawić na pędach odpowiednią ilość pąków, pozwalającą uzyskać wielkość zbiorów typową dla danej odmiany.. Krzew należy obserwować każdego roku, by ocenić, czy pojawiające się owoce nie są zbytnim obciążeniem, co oznaczałoby konieczność korekty przycinki.. Radykalne cięcie winorośli na wiosnę najlepiej przeprowadzać wcześnie, w okresie od końca lutego do połowy marca.. Aby cieszyć się smacznymi owocami, trzeba stosować się do kilku zasad.. Ogrodnictwo i przyroda od zawsze były jego pasjami, dlatego po przejściu na emeryturę zajął się na stałe uprawą własnego ogródka.

Na świecie jest tak wiele gatunków roślin, że wiele osób czasami nawet nie wyobraża sobie, że wszystkie one istnieją, dlatego ważne jest, aby je wszystkie znać.

Vitis Vinifera jest rozpoznawana na całym świecie jako Vine lub Parra, jest to roślina rozproszona po całej planecie i wymaga szczególnej troski, aby produkować winogrona, które są szeroko sprzedawane, ponieważ stanowią surowiec, który jest używany do produkcji.. To jest część Rośliny pnące i może osiągnąć nawet ponad 30 metrów wysokości, jeśli jest na wolności, pielęgnacja tej rośliny nie jest łatwym procesem do przeprowadzenia, ponieważ wymaga ciągłego przycinania, aby utrzymać krzew o odpowiedniej wielkości i zgodnie z wymogami żniwa jej owoców.. Przycinanie winorośli nie jest czymś, co należy lekceważyć i nie jest to coś łatwego do zrobienia, musimy również wiedzieć, jak należy przycinać tę roślinę i różne techniki, które istnieją w tym procesie, aby wykonać to właściwie i w w ten sposób z biegiem czasu będziemy mogli uzyskać zbiory spektakularnych winogron, dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak przycinać tę roślinę i utrzymywać ją w dobrym stanie.. Przycinanie Winorośli to zabieg wykonywany przez winiarzy w celu zredukowania dużej części wegetacji i zapobieżenia nadmiernemu rozrostowi, a wszystko po to, aby nie rozprzestrzeniała się na wysokości, na których trudno jest zebrać winogrona, i jeśli wszystko odbywa się zgodnie z instrukcjami, reprodukcja rośliny może być lepsza, a tym samym jakość winogron.. Mówiąc dokładniej, przycinanie jest powszechnie znane jako rana wyrządzona roślinie, co oznacza, że ​​pozostaje ona w procesie gojenia się rany, która jest otwarta i podatna na rozprzestrzenianie się i zarażenie jakąkolwiek chorobą lub wirusem.. Aby wybrać dokładny moment lub porę roku, aby przyciąć winorośl, należy wziąć pod uwagę, że będzie to w dużej mierze zależeć od tego, jak dobre i produktywne mogą być twoje zbiory, być może po przycięciu ten moment będzie trwał dłużej niż oczekiwano.. Zielone lub wiosenne przycinanie winorośli jest rodzajem przycinania uzupełniającego, to znaczy, że powinno to być wykonywane tylko w przypadku, gdy wykształciło się wiele pędów, tak wiele, że nie chcesz, aby rosły lub były widoczne gołym okiem Ponieważ jest bezowocna, ponieważ nie ma odpowiedniej pozycji, ma to na celu zmniejszenie zmęczenia rośliny i osiągnięcie lepszej produkcji, dzięki czemu winogrona są doskonałej jakości.. Przycinanie to odbywa się prawie zawsze pod koniec sezonu wiosennego, czyli po kiełkowaniu winorośli i jak wspomniano powyżej, służy to wyeliminowaniu wszystkiego, co nasyca roślinę, jak pąki, gałęzie lub zielone pędy, liście, które pozostały, a także pędy, które są słabo położone, aby były bezpłodne, ponieważ nie mają wystarczającej ilości światła słonecznego lub dotykają ziemi.. Przycinanie na zimę powinno być wykonywane, gdy liście winorośli żółkną, a w przeciwnym razie, gdy zaczynają opadać i zanim pojawią się nowe pędy, należy to robić dokładnie w momencie, w którym winorośl znajduje się w spoczynku wegetacyjnym , kiedy winorośl będzie wydawała się martwa, ponieważ jest sucha w zasięgu wzroku, ale nie powinniśmy się bać i w żadnym wypadku nie powinniśmy jej podlewać, ponieważ jest to w nich coś normalnego, gdy są w tym stanie spoczynku .. Zaleca się, aby nie wykonywać cięcia przy niskich temperaturach lub mrozach, ponieważ drewno może rozszczepiać się podczas wykonywania cięć, ponieważ w ten sposób dłużej się goi i może zarazić się chorobami takimi jak eutypioza itp.. Czyszczenie winnic jest jednym z podstawowych kroków, które należy wykonać, aby zapewnić doskonały zbiór winogron o wyjątkowych właściwościach, w taki sposób, że przycinanie rośliny jest drobiazgowym zadaniem, co oznacza, że ​​nie jest to coś, co powinno być Weź to lekko i zacznij ciąć od cięcia.. Przycinanie owoców : To ten, który przeprowadza się na starszych winoroślach, czyli takich, które mają odpowiednią formę, która była im nadawana od dłuższego czasu, jednak musi być przeprowadzany cały czas, aby roślina rośnie tak szybko, jak to możliwe, najzdrowsze z możliwych, a to daje doskonałą produkcję winogron.. Przycinanie formacji należy wykonać między trzecim a czwartym rokiem uprawy winorośli, należy to zrobić w okresie zimowym po posadzeniu, jednak najpierw należy sprawdzić, czy nie jest ono zbyt małe lub kruche, ponieważ może zostać bardzo poważnie zranione , jeśli tak jest, najlepiej poczekać do przyszłego roku.. W momencie wykonywania przycinania formacji należy najpierw poszukać gałęzi, którą uważasz za najsilniejszą i prostą, ponieważ stanie się ona pierwotną gałęzią, a następnie przystąpić do przycinania wszystkich gałęzi, które wyglądają na bardziej kruche, aż do podstawy, następnie oczyść część, w której znajduje się pierwotny pączek, dodatkowo należy pozostawić dwa pąki, jeśli jest to winnica czarnych winogron, trzy, jeśli winogrona są białe.. Przycinanie owocników przeprowadza się na winoroślach, które mają już wymaganą konformację i zasługują jedynie na odpowiednią konserwację, aby usunąć to, co jest w złym stanie, a następnie oczyścić tak, aby słońce mogło dotrzeć do wszystkich gałęzi i gładkich korzeni.

Przycinanie winogron wraz z przynętą i podlewaniem wpływa na jakość owocowania i prawidłowy rozwój winorośli. To wydarzenie wymaga staranności i rozsądnego podejścia. Proces ten pozwala optymalnie określić obciążenie rośliny, tworząc krzak w zależności od cech odmianowych, rodzaju wsparcia i położenia geograficznego działki ogrodowej. Prawidłowo przycięte

Przycinanie mieszane odbywa się na przykład podczas tworzenia wzmocnionego ogniwa owocowego: górne rzęsy są cięte dłużej (na przykład o 10–16 nerek) - będzie przenosić zwiększone obciążenie wiązek, dolne (pozostawiamy 4, 8 lub 10 nerek) - zgodnie z biologicznymi cechami odmiany, ta sesja ładuje się zgodnie z normą.. W pełni fan krzewu winogronowego tworzy się w ciągu 3-4 lat Przy standardowej formacji dolna część krzewu winorośli zajmuje mniej miejsca Do bezlistnego formowania winorośli wymagane jest niezawodne wsparcie dla rzęs wypełnionych pęczkami Łukowe winogrona oszczędzają miejsce na miejscu Winogrona w altanie wyglądają bardzo atrakcyjnie, ale wymagają regularnego przycinania W przypadku odmian stołowych o dużym ładunku pęczków często wybiera się formację kordonową Jednym z najprostszych sposobów przycinania i kształtowania krzewu winogronowego jest wentylator.. Na Białorusi winorośl jest uformowana na łodydze i bez, z wachlarzem i pocięta na kordon.. Tutaj formacja wachlarza na dwóch rękawach (są łatwe do zakrycia na zimę) lub na czterech rzęsach i kordon (ukośny i poziomy) jest preferowany.. Ściana jest z zachodu na wschód, winorośl ma 2-3 metry, pocięłam ją na 8-10 pąków, wentylator rośnie normalnie, a na otwartym miejscu budzą się tylko śpiące pąki, a potem ledwo, chociaż winorośl dojrzewała 2 metry w tym roku.

Początkujący hodowcy często nie wiedzą, jak właściwie ciąć winogrona, o której porze roku lepiej jest robić. Najczęstszym błędem początkujących jest uważanie zbyt ostrożnego przycinania, a nowicjuszowi trudno jest ustalić właściwy czas na szczepienia. Winogrona są rośliną południową, klimat strefy środkowej jest dla niej niezwykły i zbyt surowy, tak wiele zależy od przycinania krzewów: jak roślina przetrwa zimę, jak owocny będzie następny sezon, czy jagody będą smaczne i duże. Ten artykuł poświęcony jest przyci

Szczepienie winogron lub, jak to się często nazywa, przycinanie jest naprawdę konieczne.. wzrost mrozoodporności winorośli, co jest szczególnie ważne dla odmian kochających ciepło i niepokrytych; wzrost plonów z powodu przycinania starych pędów, a także winorośli, które zapobiegają prawidłowemu wzrostowi krzewu; optymalizacja stosunku części nadziemnej winogron i jej korzeni, dostosowując pogrubienie pędów; unikanie spłycania jagód, pogorszenie smaku winogron; uproszczenie zimowania rośliny na okres zimowy, ponieważ jest ona bardzo prosta do pokrycia krótszych, odpowiednio ukształtowanych winorośli; Przyspieszenie procesu przepływu soków w przyciętych pędach jesiennych zapewnia wcześniejsze plony.. Takie czynniki, jak klimat w regionie, temperatura powietrza w dzień iw nocy, odmiana roślin, potrzeba dalszego schronienia winorośli pomoże wybrać dokładną datę jesiennego przycinania winogron.. Przycinanie młodych winogron rozpoczyna się w pierwszym roku rośliny.. Jesienią tego roku kadr jest przycinany tak, aby pozostały 3 pąki.. Wiosną nowe gałęzie powinny dawać pąki, ale młoda roślina może nie mieć wystarczającej siły, w rezultacie nie wszystkie pąki się obudzą.. Te gałęzie są przywiązane do drutu na wysokości około 30 cm od ziemi.. Powinny być umieszczone pionowo - są to kiełki owocujące, są przywiązane do kraty lub podparcia.. Jesienią czwartego roku pędy należy odciąć na rękawach.. Przycinanie winogron Shtambovaya jesienią dla początkujących odbywa się w kilku etapach:. Przycinanie w tym wieku ma na celu utrzymanie kształtu krzewu, usunięcie starych i chorych pędów, tworzenie młodych winorośli owocujących.

Regularne cięcie gałęzi drzew i krzewów jest kluczowe dla ich prawidłowego kwitnienia i owocowania. Kiedy przycinamy drzewa owocowe i jak to wykonywać?

Zobacz, kiedy przycinać drzewa owocowe.. Znaczenie dla owocowania ma nie tylko gdzie i jak podcinasz, ale również, kiedy to robisz.. Oczywiście nie oznacza to, że nie możesz tego robić latem czy wiosną, ale nie są to tak dobre terminy z uwagi na to, że roślina jest wówczas w rozkwicie i intensywnie transportuje składniki odżywcze i wodę.. Kalendarz cięcia drzew powinien być dostosowany do gatunku, a zalecane terminy cięcia zależą od celu – czy jest ono formujące, prześwietlające, odmładzające, korygujące czy sanitarne.. Duże znaczenie ma nie tylko to kiedy przycinać drzewa, ale również, jaki jest cel i sposób cięcia.

Czereśnia to jedno z najstarszych drzew pestkowych. W kronikach rzymskich nazywana jest „czeremchą”. Do trafił w XVIII wieku, po nieco ponad 100 latach

Drzewo rośnie szybko, bez przycinania może dorastać do 20 m wysokości.. Najbardziej aktywny wzrost wiśni występuje w młodym wieku – 4-5 lat po posadzeniu na stałe.. Porządek pracy:. Kolejnym etapem jest usuwanie gałęzi o grubości do 3 cm, lepiej odciąć je u podstawy, zgodnie z tzw.. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy należy to zrobić.. Celem zabiegu jest odmłodzenie drzewa.. Wiśnie dorosłe (od 5 lat) wymagają bardziej higienicznego przycinania niż wiśnie formujące.

Latem wykonujemy zielone przycinanie winogron

W przeciwieństwie do wiosennego nie wpływa na zdrewniałe części winorośli, ale jest skierowany wyłącznie na zielone pędy, liście i jajniki... Po wiosennym cięciu, uwaga ogrodnika na krzewy winorośli nie powinna osłabiać, ponieważ wraz z oczkami owoców rosną również tłuste pędy pochodzące ze starych części winorośli lub z podstawy pędów.. obecność na każdej roślinie liczby pędów odpowiadającej sile buszu; dobra podstawa do pełnego dojrzewania pędów i obfitych zbiorów; ochrona zbiorów przed chorobami winogron i atakami szkodników; dostęp powietrza i słońca do jajnika; przekierowywanie pokarmu z pasożytniczych pędów na szczotki; prawidłowe formowanie krzewów na następny rok.. Jeśli wierzchołki nie pękną w czasie, rozwijają się z powodu składników odżywczych, które są niezwykle niezbędne do kwitnienia i tworzenia się jajnika w tym czasie.. Jednocześnie, podczas przycinania winogron w lipcu lub wcześniej, usuwa się dzikie pędy wyrastające z podziemnej części krzewu, ale uprawiane pędy pozostają bez kwiatostanów, jeśli będą potrzebne w przyszłości do formowania winogron.. Jeśli rozwój pędu jest niezwykle aktywny, przyszłym pędzlom brakuje składników odżywczych, kwiaty zaczynają się kruszyć, a kwiatostany mogą zamienić się w czułki.. Ta technika jest najbardziej poszukiwana w przypadku energicznych odmian oraz winogron o zwartej koronie i słabym wzroście, gdzie podczas kwitnienia prawie nie ma zrzucania gron, takie przycinanie winogron nie jest wykonywane latem.. Usunięcie lub skrócenie takiego wzrostu jest koniecznie przeprowadzane na młodych, tylko uformowanych roślinach, a także na już owocujących krzewach.. Jednocześnie operacja ta jest częściej przydatna na odmianach winogron stołowych i prawie nigdy nie jest stosowana na technicznych plantacjach winogron.. W chłodne, krótkie lato środkowego pasa takie letnie przycinanie winogron można przeprowadzać regularnie, aw południowych regionach, gdzie jest więcej słońca, przerzedzenie liści pomaga w mokrych latach, a także w przypadku silnych roślin, na których dojrzewanie jest opóźnione.. Aby uzyskać najbardziej widoczny efekt usuwania liści, jednocześnie z tą operacją na energicznych krzewach, winogrona przycina się latem po kwitnieniu, skracając wierzchołki aktywnie rosnących pędów.. W tym przypadku pokarm jest przekierowywany do wylewających się pęczków i tych części pędu, które znajdowały się nad nacięciem.

Videos

1. Termin zimowego cięcia winorośli
(Akademia na Winnicy)
2. Wiosenne cięcie Winorośli
(Zielone Pogotowie)
3. Jak przyciąć duże winogrono? #zielonepogotowie
(Zielone Pogotowie)
4. Cięcie winorośli - krok po kroku.
(Przegląd Sadowniczy)
5. Jak przycinać winorośle owocujące i prowadzone na pergoli?
(Zielone Pogotowie)
6. Jak przyciąć małą winorośl? cz. 1
(Zielone Pogotowie)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 04/24/2022

Views: 5926

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.