W jaki sposób uprawiać i pielęgnować maliny (2022)

1. Czym charakteryzuje się malina?

Jak wygląda malina?

Malina właściwa (Rubus idaeus L.)to krzew dorastający do 2 m wysokości, zpodziemnymi rozłogami.Pędy są wydłużone rózgowato iłukowo zwieszone, pokrytekolcami. Liście złożone są z3,5 lub 7 mniejszychlistków. Zwierzchu są nagie, natomiast pod spodem białokutnerowato owłosione. Białe, miododajne kwiaty zebrane są wluźne grona lub wiechy. Kwitnie od maja do sierpnia. Owoceskładają się zlicznych, czerwonych, rzadziej żółtychlub ciemnopurpurowych małych pestkowców zebranych wowoczbiorowy. Maliny bardzo łatwo oddzielają się od stożkowategodna kwiatowego.

Skąd pochodzi malina właściwa?

Malina właściwa wstanie dzikimwystępuje niemal wcałej Europie (oprócz Portugalii iIslandii) oraz na znacznej części Azji. WPolsce jest to gatunekbardzo pospolity na całym obszarze. Ponadto jest uprawiany wwieluregionach świata. Wźródłach maliny pojawiają się jużokoło 300 r. p.n.e. Pierwsze uprawy malin znane były już wśredniowieczu zprzyklasztornych ogrodów. Natomiastodmiany hodowlane pojawiły się wkońcu XVIII wieku.

? Czy wiesz, że Polskanależy do jednego znajwiększych producentów malin naświecie. Wciągu roku wnaszym kraju produkuje sięśrednio około 130 tysięcy ton tych pysznych owoców.Większość towaru trafia na rynki zagraniczne.

Jakie wartości odżywcze mają owoce malin?

Owoce malin zawierają znaczneilości kwasów organicznych (m.in. cytrynowy, jabłkowy,salicylowy), pektyny, antocyjany, cukry, związki śluzowe czylotne związki zapachowe. Są także bogatym źródłemwitamin (C, E, B1, B2, B6) oraz wielu innych substancji mineralnych(potas, magnez, wapń, żelazo). W100g malin znajdują się 52kcal. Owoce zawierają 1,2g białka, 0,65g tłuszczu, 11,9gwęglowodanów (w tym 4,4g cukrów prostych) oraz 6,5gbłonnika.

Jak wykorzystać owoce malin w kuchni?

Owoce malin doskonale nadają siędo spożycia na surowo. Są podstawowym owocem deserowym,który sprawdzi się we wszelkiego rodzaju ciastach iciasteczkach. Doskonale nadają się także na przetwory.

W jaki sposób uprawiać i pielęgnować maliny (1)

Które odmiany malin zapewniają obfite plonowanie?

 • Malina ‘Beskid’ – to krzewcharakteryzujący się silnym wzrostem. Obficie owocuje,wyłącznie na dwuletnich pędach. Owoce duże lub średniejwielkości, wydłużone, ciemnoczerwone, zwarte, kwaskowate,aromatyczne ismaczne. Radko gniją. Pierwsze dojrzewają wpołowie VII. Odmiana średnio podatna na zamieranie pędówi rzadko atakowana przez szkodniki.
 • Malina ‘Polana’ – to krzew ośredniej sile wzrostu dający dużo odrostów korzeniowych.Owocuje dwukrotnie – na pędach tegorocznych od drugiejdekady VIII do końca wegetacji ina pędach dwuletnichwVII następnego roku. Ze względu na lepsze owocowanie napędach tegorocznych zaleca się tylko zbiór jesienny. Owoceduże lub średniej wielkości, szeroko stożkowate, intensywnieczerwone, zwarte, aromatyczne ismaczne. Odmiana rzadkoporażana przez choroby iszkodniki.
 • Malina ‘Polka’ – to krzewrosnący umiarkowanie silnie zlicznymi odrostamikorzeniowymi. Owocuje na pędach tegorocznych idwuletnich,ale zalecana jest uprawa tylko na zbiór jesienny. Owoceduże lub średniej wielkości, stożkowate, czerwone zsilnympołyskiem, zwarte ibardzo smaczne, średnio podatne na gnicie.Odmiana umiarkowanie wrażliwa na choroby powodujące zamieraniepędów, rzadko atakowana przez szkodniki.
 • Malina ‘Laszka’ – to odmianawczesna obardzo dużych owocach. Są one wydłużone, żywoczerwone zniewielkim omszeniem, bardzo smaczne. Wykazujądługi okres trwałości po zbiorze. Ponadto są mało podatne nauszkodzenia podczas transportu. Polecana do uprawy amatorskiej itowarowej. Owoce zdeserowym przeznaczeniem.
 • Malina ‘Polonez’ – toodmiana owocująca na pędach tegorocznych. Charakteryzuje sięśrednio silnym wzrostem, zwartym pokrojem, bardzo sztywnymipędami zmałą ilością kolców. Owoce są duże,stożkowate, jasnoczerwone zpołyskiem. Zaletą jest to, żenie ciemnieją nawet po kilku dniach przechowywania. Jest to jednaz najsmaczniejszych odmian na rynku.
 • Malina ‘Malling Promise’ –to odmiana tworząca dość silne, zagęszczone, szerokorozkładające się krzewy. Owoce ma duże ibardzo duże, okształcie ściętego stożka, jędrne, czerwone, słodko kwaśne,aromatyczne, smaczne. Pora dojrzewania średnio późna.Owoce deserowe inadające się na mrożonki. Odmiana średniowytrzymała na mroź iodporna na zamieraniepędów.
 • Malina ‘Malling Seedling’ –odmiana tworzy umiarkowanie rosnące, średnio zagęszczone,szeroko rozłożyste krzewy. Owoce ma duże ibardzo duże, okształcie ściętego stożka, jasnoczerwone, wmiarędojrzewania ciemniejsze, słodko kwaśne, aromatyczne, smaczne.Pora dojrzewania średnio późna. Owoce dobre jako deseroweoraz nadające się na przetwory imrożonki. Odmianawytrzymała na przemarzanie, dość wrażliwa na zamieraniepędów. Wadą jej jest silna rozłożystośćkrzewów, które wymagają podpór wpostacidrutów.
 • Malina ‘Rubin’ – odmianatworzy silnie rosnące, słabo zagęszczone krzewy. Owoce ma dużei średnie, owalne wydłużone, ciemnoczerwone, jędrne,kwaskowate, aromatyczne, smaczne. Pora dojrzewania średnia. Owocedoskonałe jako deserowe oraz nadające się na przetwory inamrożonki. Odmiana średnio wrażliwa na mrózizamieranie pędów.
 • Malina ‘Latham’ – odmianatworzy krzewy wysokie, odużej liczbie prostychpędów. Owoce ma średniej wielkości, owalne lub kuliste,krwistoczerwone, kwaśnosłodkie, nadające się na przetworyimrożonki. Pora dojrzewania średnio późna. Odmianabardzo plenna, wytrzymała na mroź iodporna na zamieraniepędów, mało ulega również iinnym chorobom.Wadą jej jest duża liczba odrośli.
 • Malina ‘Radziejowa’ - tonajwcześniejsza na rynku odmiana owocująca na dwuletnich pędach.Krzew wykazuje średnio silny wzrost ze średnią ilościąjednorocznych pędów. Owoce są duże,okształcie stożkowatym, czerwone zniewielkimpołyskiem, jędrne ibardzo smaczne. Dojrzewa już od drugiejpołowy czerwca. Bardzo wartościowa odmiana deserowa.
 • Malina ‘Poranna Rosa’ – towyjątkowa odmiana obardzo atrakcyjnych, żółtychowocach. Odmiana przycinana wodpowiedni sposób plonujenawet dwa razy wroku (w lipcu na pędach dwuletnich iwewrześniu na pędach jednorocznych). Owoce są duże ibardzoduże, kuliste ointensywnie żółtym kolorze. Bardzosmaczne, aprzy tym zwarte ijędrne. Dobrze znoszątransport imają wysoką trwałość po zbiorze. Jest toodmiana wybitnie deserowa, choć owoce doskonale sprawdzają siętakże jako dodatek do domowych przetworów.

W jaki sposób uprawiać i pielęgnować maliny (2)

2. W jaki sposób uprawiać maliny?

Jakie stanowisko najlepsze jest pod malinę?

Maliny najlepiej rosną na dobrzenasłonecznionym iłatwo nagrzewającym się stanowisku. Choćniektóre odmiany udają się także wpółcieniu lubprzejściowym zacienieniu. Miejsce powinno być także zaciszne iosłonięte od wiatru, co szczególnie ważne jest uodmian,które wykazują mniejszą odporność na mróz.Najbardziej szkodliwy dla malin jest zimowy imroźny wiatr orazwiosenne przymrozki wokresie zawiązywania pąków.

Na jakiej glebie najlepiej udają się maliny?

Maliny potrzebują lekkie,przewiewne iprzepuszczalne podłoże, które jest warunkiempowodzenia uprawy. Gleba nie powinna jednak przesychać zbytszybko, gdyż krzewy potrzebują także sporo wilgoci. Odczynpodłoża powinien być lekko kwaśny (pH około 6,5). Na ubogichglebach przed sadzeniem zaleca się dodać kompost lub nawózwieloskładnikowy. Wówczas krzewy szybciej się przyjmują ibardziej bujnie rosną.

Kiedy i w jaki sposób sadzić maliny?

Sadzonki malin powinno siękupować zupraw pojemnikowych, gdyż wówczas mamy pewnośćże system korzeniowy jest prawidłowo rozwinięty. Należy takżezwrócić uwagę na liście, na których nie powinnobyć plam iinnych oznak chorób czy obecnościszkodników.Sadzonki rozmieszcza się wdołkach oddalonychod siebie co około 40 cm. Rzędy powinny być od siebie oddalone ookoło 150cm. Rośliny zakupione zbryłą korzeniową umieszczasię po prostu wdołku. Wprzypadku krzewów kopanychbezpośrednio zgruntu należy najpierw dokonać lustracji systemukorzeniowego. Wprzypadku stwierdzenia uszkodzeń (złamań czygnicia) konieczne jest usunięcie tych fragmentów roślin.Sadzonki kopane zgruntu przed sadzeniem warto zanurzyć wwodzie,dzięki czemu lepiej się przyjmą. Podczas sadzenia należy bardzodelikatnie idokładnie rozprostować korzenie irozłożyć je nadnie przygotowanego dołka. Sadzonkę przysypuje się na wysokość3 pąka od ziemi. Podczas sadzenia jesiennego należy pamiętać ościęciu rośliny na wysokości 20-30 cm nad ziemią.

Jak często nawozić maliny?

Maliny mają umiarkowanezapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Zaleca się stosowaniegranulowanych nawozów mineralnych w2-3 dawkach, jednakostatnie dokarmianie wykonujemy najpóźniej na przełomieczerwca ilipca. Wtym celu warto sięgnąć ponawóz wieloskładnikowy przeznaczony pod truskawkiimaliny (np. Nawóz granulowany do truskawek, poziomek imalinTarget). Na szczególną uwagę zasługujątakże nawozy ekologiczne (np. Nawóz płynny ekologiczny do owocowychTarget). Ponadto pod koniec lata(sierpień-połowa września) warto pamiętać ozastosowaniunawozów jesiennych (np. Nawózgranulowany JESIENNY Target do ogrodu). Dziękitemu rośliny będą lepiej przygotowane do zimowania. Jesieniąwokół roślin można także rozłożyć cienką warstwękompostu, który wzbogaci glebę wpróchnicęiinne związki organiczne.

Czy malina wymaga częstego podlewania?

W naszych warunkach klimatycznychpodlewanie ma istotny wpływ na siłę wzrostu,plonowanie oraz kondycję roślin. Podlewanie jest koniecznezwłaszcza wprzypadku długotrwałych upałów oraz nalekkich ipiaszczystych glebach. Szczególnej uwagiwymagają maliny rosnące tuż przy budynkach, gdyż ziemiawtakich miejscach najczęściej szybciej przesycha.Odpowiednia wilgotność podłoża jest szczególnie ważnawokresie tworzenia się owoców. Należy pamiętać,aby niedopuścić do przesuszenia roślin.

W jaki sposób uprawiać i pielęgnować maliny (3)

Czy warto ściółkować maliny?

W uprawie malin zalecane jestściółkowanie, które skutecznie zapobiega wzrostowichwastów oraz nadmiernemu parowaniu wody zgleby.Ponadto zabezpieczy korzenie roślin przed wahaniami temperatury.Dobrym materiałem do ściółkowania jest przekompostowana kora,zrębki czy trociny.

Jak ochronić malinę przed przymrozkami wiosennymi?

Późne przymrozki wiosennemogą wkrótkim czasie zniweczyć naszą pracęiuszkodzić wczesne maliny wtaki sposób, że niebędą wstanie owocować. Deszczowanie roślin wokresiewystępowania przymrozków może zapobiegać uszkodzeniuwyrastających kwiatostanów, nawet przy spadku temperaturydo -5°C. Wprzypadku stwierdzenia uszkodzeń spowodowanychprzez przymrozki należy natychmiast sięgnąć po Superplon K.Jest to preparat, który skutecznie wzmacnia odpornośćroślin wwarunkach stresowych.

Czy malina wymaga cięcia?

Cięcie malin to bardzo ważny, azarazem nieco bardziej skomplikowany zabieg pielęgnacyjny. Wynikato ztego, że cięcie malin nie ma jednego terminu (przeprowadzasię dwa razy do roku) ijest zależne od wielu czynników(czy odmiana owocuje na pędach jednorocznych, czy na dwuletnich).Dzięki odpowiedniemu cięciu można przeciwdziałać zamieraniupędów, ponadto krzewy są bardziej odporne na choroby.

W jaki sposób wykonać cięcie wiosenne?

Zabieg wykonuje się wczesnąwiosną, gdy tylko ruszy okres wegetacji. Wiosenne cięcie malin mana celu odnowienie krzewów. Wtym okresie należyusunąć wszystkie zmarznięte lub zaschnięte pędy, którenie zaczęły się rozwijać. Zaleca się także przycinać około10-15cm nad ziemią pędy boczne. Dzięki temu rośliny lepiej sięrozkrzewiają. Cięcie należy przeprowadzić najpóźniej dopołowy maja, tak aby rośliny miały więcej siły, by rozwijaćowoce. Dzięki temu uprawa malin jest bardziej wydajna. Zabieg tenpowinien być przeprowadzany corocznie, aby zapobiec zbytniemurozprzestrzenianiu się malin na boki.

W jaki sposób uprawiać i pielęgnować maliny (4)

Kiedy przeprowadza się cięcie jesienne?

Jesienne cięcie jest znaczniebardziej radykalne. Przeprowadza się je od września (u odmianwczesnych), aż do listopada (u odmian późniejszych ipowtarzających owocowanie). Bardzo mocno należy przyciąćstarsze pędy oraz obciąć wszystkie odrosty boczne. Dzięki temuzapobiegamy rozprzestrzenianiu się wielu chorób iszkodników malin.

Czy maliny wymagają palikowania?

Krzewy malin powinny byćpalikowane. Paliki wkopuje się przy krzewach już wpierwszym rokuuprawy. Zuwagi, że pędy malin powinny mieć oparcie, zaleca sięmiędzy nimi rozciągnąć także linki lub druty, poktórych mogą się piąć. Można także samodzielniezawijać wokół nich pędy. Wówczas będą sięlepiej rozrastać inie będą zwieszać się nad ziemią.

(Video) Jak przyciąć maliny?

W jaki sposób przygotowywać maliny do zimy?

Ze względu, że nie wszystkieodmiany malin są wpełni mrozoodporne, należy pamiętać ozabezpieczeniu ich przed nadejściem zimy. Wlistopadzie przypodstawie rośliny warto usypać około 30-centymetrowy kopczyk zkory, trocin bądź kompostu. Dodatkowym zabezpieczeniem jestagrowłóknina lub mata słomiana.

W jaki sposób zbierać i przechowywać owoce?

Owoce malin powinny zostać zebranew odpowiednim terminie. Wszystkie odmiany uprawne mają określonytermin dojrzewania owoców, którego należy siętrzymać. Dla wcześniejszych odmian przypada on zwykle na drugąpołowę czerwca, natomiast owoce późnychipowtarzających malin owocują aż do przymrozkówjesiennych. Owoce należy zrywać delikatnie, unikającmechanicznych uszkodzeń. Również ewentualny transportowoców powinien być wykonany znależytąstarannością, aby zapobiec uszkadzaniu owoców. Po zbiorzewmiarę możliwości powinny być przechowywanewwarunkach chłodniczych.

W jaki sposób uprawiać i pielęgnować maliny (5)

3. Kiedy wykonywać prace pielęgnacyjne?

RODZAJ ZABIEGU

MIESIĄC

Sadzenie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Podlewanie

I

(Video) Jak przycinać maliny - Z PLANTĄ W OGRODZIE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Nawożenie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

(Video) Maliny - jak uprawiać i jak odmładzać maliniak

X

XI

XII

Cięcie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

4. W jaki sposób rozmnażać maliny?

Maliny należą do roślinsadowniczych, które nie są skomplikowane wrozmnażaniu. Maliny wytwarzają liczne odrostykorzeniowe, które po oderwaniu od rośliny matecznejstanowią samodzielną roślinę. Sadzonka powinna mieć minimum30cm długości iśrednicę 5-7mm oraz przynajmniej 2 dobrzerozwinięte korzenie powyżej 10cm długości. Maliny dają siętakże rozmnażać zfragmentów korzeni. Jest to metodapolecana jeśli dysponujemy niewielką ilością roślin. Pobranymateriał dzieli się na 8cm fragmenty, które powinnyzawierać przynajmniej jeden pąk, zktórego wybijepęd przybyszowy. Sadzonki wysadza się wgruboziarnistympiasku, tak, by pąki wystawały ponad podłoże. Jak tylkorozpoczną wegetację można przesadzić do żyźniejszegopodłoża.

5. Jak stworzyć piękną kompozycję?

Malina uprawiana jest przedewszystkim ze względu na smaczne isoczyste owoce,które wokresie dojrzewania stanowią także elementdekoracyjny ogrodu. Szpaler malin, które rozpoczęłyowocowanie na tle żywopłotu ztui wygląda naprawdęimponująco.

W jaki sposób uprawiać i pielęgnować maliny (6)

6. Jakie problemy występują w uprawie?

Jakie choroby najczęściej występują na malinach?

Choroba

(Video) UPRAWA MALIN cz.1 -podstawowe info, które musisz wiedzieć.

Objawy

Zwalczanie

Szara pleśń

Kwiaty brązowieją iopadają, aowoce gniją. Przysilnym porażeniu pędy mogą całkowicie zamierać.

 • Opryski preparatami pochodzenia naturalnego: Evasiol,Lecitek,Miedzian Extra350 SC.
 • Zwalczanie chemiczne: Topsin M 500SC, Signum 33WG, Rovral Aquaflo 500SC iSwitch 62,5WG.
Zamieranie pędówmalin

Do zakażenia dochodzi m.in. poprzez uszkodzenia mrozowe. Nakrzewie zaobserwujemy nekrozy, brunatne plamy,liście iwierzchołki pędów więdną.

 • Regularne cięcie malin.
 • Ochrona biopreparatami Miedzian Extra 350SC lub BioseptActive.
 • Zwalczanie chemiczne: Topsin M 500SC, Signum 33WG, Rovral Aquaflo 500SC iSwitch 62,5WG.
Mączniakprawdziwy

Choroba objawia się białawym imączystym nalotem,pojawiającym się na liściach, które przy silnymporażeniu mogą opadać.

 • Ochrona biopreparatami Miedzian Extra 350SC lub BioseptActive.
 • Zwalczanie chemiczne: Topsin M 500SC, Signum 33WG, Rovral Aquaflo 500SC iSwitch 62,5WG.

Zgorzel pędów

Na pędach pojawiają się eliptyczne plamy wodcieniachbrązu iczerwieni zwyraźną obwódką. Korapęka, zahamowany zostaje wzrost, dochodzi do zamierania roślin.

 • Silnie porażone rośliny wycinać ipalić.
 • Oprysk wokresie opadania liści preparatami:MiedzianExtra 350 SC, Miedzian 50WP.

Jakie szkodniki stanowią zagrożenie dla malin?

Szkodnik

Objawy

Zwalczanie

Kwieciak malinowiec

Chrząszcze wygryzają dziurki wliściach. Larwy żerująwewnątrz pąków kwiatowych, ograniczając wtensposób kwitnienie iowocowanie.

 • Lustracja krzewów.
 • Opryski wczesnowiosenne preparatem olejowym Emulpar 940EC.
 • Zwalczanie chemiczne preparatem Karate Zeon 050CS, Mospilan 20SP (10-14dni przed kwitnieniem).

Kistnik malinowiec

Chrząszcze zjadają liście oraz żerują wpąkachkwiatowych irozwiniętych kwiatach, zjadając przedewszystkim pręciki idno kwiatowe. Plon owoców jestznacznie niższy. Larwy powodują „robaczywieniemalin”.

 • Lustracja krzewów.
 • Opryski wczesnowiosenne preparatem olejowym Emulpar 940EC.
 • Zwalczanie chemiczne preparatem Karate Zeon 050CS, Mospilan 20SP (10-14dni przed kwitnieniem).

Przeziernik malinowiec

Jesienią gąsienice wgryzają się do wnętrza pędów itam zimują. Powodują powstawanie guzkowatej narośli orazosłabiają pędy, które narażone są na złamania.

 • Wycinanie ipalenie pędów zaatakowanych przezszkodniki (najlepiej wczesną wiosną przed wylotem motyli).
 • Zwalczanie chemiczne preparatem Mospilan 20SP.

Pryszczarek namalinek łodygowy

Larwy żerują pod skórą rośliny, powodując wtensposób znaczne osłabienie pędów, anawet ichobumieranie. Rośliny są bardziej narażone na choroby grzybowe,które łatwo wnikają wmiejscach uszkodzeń.

 • Wycinanie ipalenie pędów zaatakowanych przezszkodniki (najlepiej wczesną wiosną).
 • Zwalczanie chemiczne preparatem Mospilan 20SP.

Mszyce

(Video) Jak sadzić MALINY w ogrodzie ?

Drobne, zielone owady żerują na liściach co powoduje ichosłabienie iwiędnięcie.

 • Naturalni wrogowie – złotooki, biedronki ibzygi.
 • Zwalczanie chemiczne preparatem Karate Zeon 050CS, Mospilan 20SP iBi 58 Top 400EC.

Przędziorki

Żerują na dolnej stronie liścia, nakłuwając tkankę iwysysając zrośliny sok. Zaatakowane rośliny sąosłabione, gorzej rosną iplonują. Na liściach widocznesą żółte plamki oraz charakterystyczna delikatnapajęczynka. Silnie porażone liście brązowiejąizasychają.

 • Opryski wczesnowiosenne preparatem olejowym Emulpar 940EC.
 • Zwalczanie chemiczne preparatem Nissorun Strong250SC.

Videos

1. Jak i kiedy sadzić MALINY w ogrodzie? Sadzenie malin krok po kroku
(Anna Skorupska)
2. Cięcie i rozmnażanie malin
(Zielone Pogotowie)
3. Wszystko o uprawie malin (część 1/2) - Uprawiamy Biznes
(TelewizjaTVR)
4. Jak rozpoznać i przyciąć maliny?
(Zielone Pogotowie)
5. Jak przyciąć maliny jesienią?
(Zielone Pogotowie)
6. Uprawa mini kiwi w ogrodzie. Kiedy pierwsze owoce? Jak pielęgnować mini kiwi?
(Od_początku_do)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 09/18/2022

Views: 5847

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.