Zamur 500 tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2022)

Lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Antybiotyk beta-laktamowy oszerokim spektrum działania, stosowany wleczeniu zakażeń bakteryjnych.

Preparat zawiera substancję cefuroksym (aksetyl cefuroksymu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Zamur 500

tabletki powlekane;500 mg;10 tabl.

Teva B.V.

35,89 zł

19,65 zł

Cena po refundacji

Zamur 500 tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Zamur 500

tabletki powlekane;500 mg;14 tabl.

Teva B.V.

49,26 zł

(Video) Korzyści z umiejętności posługiwania się listą refundacyjną dla pacjenta i apteki.

26,52 zł

Cena po refundacji

Zamur 500 tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (4)

lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Zamur 500 - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest cefuroksym, antybiotyk zgrupy cefalosporyn, zaliczany do II generacji tych antybiotyków. Wpostaci doustnej preparatu zawarta jest nieaktywna farmakologicznie postać cefuroksymu (aksetyl cefuroksymu), zktórej wjelitach uwalnia się postać aktywna. Ze względu na strukturę chemiczną, cefuroksym zaliczany jest do antybiotyków beta-laktamowych, charakteryzujących się obecnością pierścienia beta-laktamowego wcząsteczce. Struktura pierścienia beta-laktamowego jest wrażliwa na działanie enzymów bakteryjnych zgrupy beta-laktamaz. Beta-laktamazy obecne wkomórkach bakterii mogą powodować rozkład iunieczynnienie cząsteczek antybiotyku isą jedną zprzyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co powoduje jej osłabienie iw konsekwencji prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej. Cefuroksym jest antybiotykiem oszerokim zakresie działania bakteriobójczego, bardziej opornym na działanie bakteryjnych beta-laktamaz niż cefalosporyny Igeneracji.

Kiedy stosować Zamur 500 - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany wleczeniu następujących zakażeń udorosłych idzieci po ukończeniu 3. miesiąca życia:

• ostre paciorkowcowe zapalenie gardła imigdałków

• bakteryjne zapalenie zatok przynosowych

ostre zapalenie ucha środkowego

• zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

• zapalenie pęcherza moczowego

• odmiedniczkowe zapalenie nerek

• niepowikłane zakażenia skóry itkanek miękkich

• wczesna postać boreliozy.

Kiedy nie stosować preparatu Zamur 500 - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki zgrupy cefalosporyn.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu uosób, uktórych kiedykolwiek wystąpiły ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. reakcje anafilaktyczne) na którykolwiek antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zamur 500 - tabletki powlekane?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się zlekarzem, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły uCiebie reakcje nadwrażliwości na penicyliny, inne beta-laktamy lub na inne leki czy alergeny. Uosób uczulonych na penicyliny lub na inne antybiotyki beta-laktamowe istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na cefalosporyny (krzyżowa reakcja alergiczna). Ciężkie reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne) mogą stanowić zagrożenie życia. Wprzypadku ich wystąpienia konieczna jest hospitalizacja ipodjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe). Wrazie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości należy natychmiast szukać pomocy medycznej.

Szczególna ostrożność jest wymagana, jeżeli preparat ma być stosowany uosób, uktórych wcześniej wystąpiła łagodna lub umiarkowana nadwrażliwość na inne antybiotyki beta-laktamowe.

W trakcie leczenia boreliozy może wystąpić tzw. reakcja Jarischa iHerxheimera (gorączka, bóle głowy, dreszcze, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, ból mięśni, ból kości, świąd, nudności, wymioty, wysypki skórne). Jest ona bezpośrednim skutkiem bakteriobójczego działania antybiotyku, które prowadzi do uwalniania toksyn bakteryjnych zuszkodzonych komórek bakterii. Wystąpienie reakcji jest zjawiskiem normalnym, ajej objawy ustępują zwykle samoistnie.

Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii igrzybów (głównie drożdżaków). Jeżeli wokresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze, należy bezzwłocznie skonsultować się zlekarzem.

Jeżeli wtrakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się zlekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy ociężkim przebiegu. Jego objawy kliniczne spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się wwarunkach zaburzenia składu flory bakteryjnej wjelitach. Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit.

W przypadku wykonywania badań analitycznych należy poinformować lekarza iosoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań wlaboratorium ostosowaniu cefuroksymu. Cefuroksym może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy wmoczu iwe krwi (możliwy np. fałszywie ujemny wynik oznaczania stężenia glukozy). Stosowanie cefuroksymu może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa (który może zaburzać próbę krzyżową).

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:

• preparat wpostaci tabletek 500 mg zawiera 23,61 mg sodu w1 tabletce, co odpowiada 1,2%maksymalnej dawki dobowej udorosłych (2 g);

• preparat zawiera uwodorniony olej rycynowy, który może powodować podrażnienia żołądka ibiegunkę.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat może powodować zawroty głowy iinne działania niepożądane, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Zamur 500 - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie zzaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Lekarz dobierze dawkowanie iokreśli czas trwania leczenia indywidualnie, wzależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów, stanu iwieku chorego. Wpewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.

Dorośli idzieci omasie ciała 40 kg lub większej:

Ostre zapalenie migdałków, ostre zapalenie zatok przynosowych, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowikłane zakażenia skóry itkanek miękkich: 250 mg 2razy na dobę.

Ostre zapalenie ucha środkowego, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli: 500 mg 2razy na dobę.

Wczesna postać boreliozy: 500 mg 2razy na dobę przez 14 dni (w przedziale 10–21 dni).

Dzieci omasie ciała mniejszej niż 40 kg:

Ostre zapalenie migdałków, ostre zapalenie zatok przynosowych: 10 mg/kg masy ciała 2razy na dobę, maksymalnie 125 mg 2razy na dobę.

Ostre zapalenie ucha środkowego lub, oile tak zaleci lekarz, cięższe zakażenia udzieci po ukończeniu 2. roku życia: 15 mg/kg masy ciała 2razy na dobę, maksymalnie 250 mg 2razy na dobę.

Zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, niepowikłane zakażenia skóry itkanek miękkich: 15 mg/kg masy ciała 2razy na dobę, maksymalnie 250 mg 2razy na dobę.

Wczesna postać boreliozy: 15 mg/kg masy ciała 2razy na dobę, maksymalnie 250 mg 2razy na dobę przez 14 dni (w przedziale 10–21 dni).

Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania preparatu uniemowląt do ukończenia 3. miesiąca życia.

U osób zzaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min, nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Uosób zciężkimi zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania (szczegółowe dane – zobacz zarejestrowane materiały producenta).

Sposób podawania leku:

Stosować doustnie. Tabletki należy przyjmować po posiłku, połykać wcałości; nie należy ich rozgryzać, łamać ani kruszyć.

U dzieci iosób, które mogą mieć trudności zpołknięciem tabletki wcałości, zaleca się stosowanie cefuroksymu wpostaci zawiesiny doustnej.

Tabletki igranulat do sporządzania zawiesiny doustnej nie są biorównoważne. Nie można ich wzajemnie zastępować na podstawie przeliczeń. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących postaci preparatu idawkowania.

Lekarz określi czas trwania leczenia; zwykle 7dni (5–10 dni); leczenie boreliozy 14 dni (10–21 dni), leczenie odmiedniczkowego zapalenia nerek udzieci omasie ciała mniejszej niż 40 kg 10–14 dni.

Czy można stosować Zamur 500 - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu wokresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie wsytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne igdy wocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka wTwoim przypadku!

Przed zastosowaniem leku wokresie karmienia piersią skonsultuj się zlekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści wTwoim przypadku ipodejmie decyzję czy możesz stosować ten lek; cefuroksym przenika do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz:

• doustne środki antykoncepcyjne

• probenecyd

• leki zobojętniające sok żołądkowy

• doustne leki przeciwzakrzepowe.

Preparat może zmniejszać skuteczność działania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (należy skonsultować się zlekarzem).

Nie zaleca się równoległego stosowania probenecydu; probenecyd opóźnia wydalanie antybiotyku imoże powodować nasilenie iwydłużenie czasu jego działania.

Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zmniejszać dostępność biologiczną cefuroskymu.

Równoległe stosowanie preparatu idoustnych leków przeciwzakrzepowych może powodować zwiększenie wartości współczynnika INR.

Wpływ cefuroksymu na wyniki badań laboratoryjnych:

W przypadku wykonywania badań analitycznych należy poinformować lekarza iosoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań wlaboratorium ostosowaniu cefuroksymu. Preparat może powodować fałszywie dodatni wynik testu Coombsa (może to mieć wpływ na wyniki prób krzyżowych krwi). Cefuroksym może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy we krwi iw moczu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Zamur 500 - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Zamur 250, -500 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Często możliwe: kandydoza (drożdżyca), eozynofilia, bóle izawroty głowy, nudności, biegunka, bóle brzucha, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Niezbyt często: małopłytkowość, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów), dodatni odczyn Coombs’a, wymioty, wysypki skórne. Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: niedokrwistość hemolityczna, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (nadmierny wzrost Clostridium difficile), reakcja Jarischa iHerxheimera (u chorych leczonych zpowodu boreliozy), gorączka polekowa, żółtaczka, zapalenie wątroby, reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka), wtym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, choroba posurowicza, atakże ciężkie reakcje skórne: zespół Stevensa iJohnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka.

Przeczytaj też artykuły

 • Angina
 • Borelioza zLyme
 • Nieżyt nosa
 • Ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci
 • Zapalenie cewki moczowej
 • Zapalenie pęcherza i inne zakażenia układu moczowego
 • Zapalenie płuc

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cefuroksym (aksetyl cefuroksymu)

Bioracef (tabletki powlekane)Cefox (tabletki powlekane)Cefuroxime Genoptim (tabletki powlekane)Ceroxim (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)Ceroxim (tabletki powlekane)Furocef (tabletki powlekane)Tarsime (tabletki powlekane)Xorimax 250 (tabletki drażowane)Xorimax 500 (tabletki drażowane)Xorimax 500 (tabletki powlekane)Zamur 250 (tabletki powlekane)Zinnat (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej)Zinnat (tabletki powlekane)Zinoxx (tabletki powlekane)

FAQs

Zamur 500 tabletki powlekane - działanie, dawkowanie, cena, refundacja? ›

Lek dostępny na receptę
Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieCena po refundacji
Zamur 500tabletki powlekane; 500 mg; 14 tabl.26,52 zł Cena po refundacji lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1 more row

Ile kosztuje zamur 500? ›

35,89 zł kontaktując się z wybraną apteką stacjonarną Melissa w Łodzi. Płatność gotówką lub kartą płatniczą w aptece za okazaniem recepty.

Po jakim czasie dziala antybiotyk Zamur 500? ›

Maksymalne stężenie tej substancji we krwi odnotowuje się w przybliżeniu 2 do 3 godzin po podaniu, jeśli lek jest podawany razem z pokarmem. Zgodnie z charakterystyką produktu nie dochodzi do kumulacji (nagromadzenia się) dawek po powtarzanych dawkach doustnych od 250 do 500 mg.

Na co działa zamur? ›

Tabletki powlekane Zamur 500 mg oraz 250 mg są zalecane w leczeniu zakażeń zatok, gardła, ucha środkowego, skóry i tkanek miękkich, układu moczowego oraz płuc lub klatki piersiowej u dorosłych oraz dzieci powyżej 3 miesiąca życia.

Jak stosować Zamur 500? ›

Zamur 500 należy przyjmować po posiłku.

Pomoże to zwiększyć skuteczność leczenia. Tabletki Zamur 500 należy połknąć w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać, kruszyć ani dzielić - może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Czy zamur jest na receptę? ›

Lek dostępny na receptę

Co zawiera i jak działa Zamur?

Co to jest Octeangin? ›

Octeangin jest stosowany do krótkotrwałego uzupełniającego leczenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła z typowymi objawami, takimi jak ból, zaczerwienienie i obrzęk. Octeangin jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

Kiedy wiadomo że antybiotyk nie działa? ›

Antybiotyki nie wpływają na przebieg zakażenia wirusowego, dlatego w przypadku nieskuteczności leczenia powinno się ponownie rozważyć inną, niebakteryjną etiologię choroby (zakażenia wirusowe, choroby tkanki łącznej, zatrucie).

Czy antybiotyk 3 dniowy jest skuteczny? ›

Antybiotyk trzydniowy zazwyczaj zaczyna dość szybko działać. Mimo że pacjent przyjmuje lek tylko przez trzy doby, jego działanie jest długotrwałe i pomaga zwalczyć bakterie nawet przez 7-10 dni.

Czy antybiotyk działa od razu? ›

Po jakim czasie zaczyna działać antybiotyk bakteriostatyczny? Tu trzeba poczekać nieco dłużej, a efekty zwykle widoczne są po około 3-4 dniach od rozpoczęcia terapii. Warto dodatkowo pamiętać, że to, kiedy antybiotyk zaczyna działać, odbiega często od tego, kiedy pacjent zauważa pierwsze efekty terapii.

Po jakim czasie działa antybiotyk na ból zęba? ›

Po podaniu doustnym stosunkowo szybko wchłania się do tkanek, w tym również do kości i zębów, w których hamuje stan zapalny. Poprawa powinna być widoczna po trzech dobach od rozpoczęcia przyjmowania leku. Należy pamiętać o zachowaniu równych odstępów czasu między kolejnymi dawkami.

Jaki antybiotyk na zapalenie zatok? ›

Zapalenie zatok

W przypadku zakażenia bakteryjnego najczęściej podaje się antybiotyki: amoksycylinę, cefalosporyny lub makrolid.

Jaki antybiotyk na zapalenie ucha środkowego? ›

Walerii Hryniewicz, leczenie początkowe ostrego zapalania ucha środkowego powinno opierać się na stosowaniu amoksycyliny w dawce 40 mg/kg m.c./24 h.

Jak brac Zinnat 500? ›

Zalecana dawka leku Zinnat wynosi od 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. Zinnat należy przyjmować po posiłku. Pomoże to zwiększyć skuteczność leczenia. Tabletki Zinnat należy połknąć w całości, popijając wodą.

Jak długo stosować Apo napro? ›

Wśród zastosowań leku Apo Napro wskazuje się także gorączkę różnego pochodzenia, dlatego przez niektórych jest on postrzegany jako Apo Napro na przeziębienie. Zalecana dawka leku to 250 mg, którą należy przyjmować co 8 godzin. Przy wystąpieniu gorączki, leku nie należy przyjmować dłużej niż co 3-5 dni.

Na co działa amoksycylina? ›

Amoksycylina jest antybiotykiem zaliczanym do grupy półsyntetycznych penicylin. Ma działanie bakteriobójcze – działa poprzez hamowanie syntezy ścian komórkowych bakterii, co prowadzi do osłabienia, a następnie unicestwienia drobnoustrojów.

Co zamiast Zinnatu? ›

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (cefuroxime axetil), ale inną postać niż granulat (do wytworzenia zawiesiny).
 • Bioracef tabletki powlekane. ...
 • Cefox tabletki powlekane. ...
 • Cefuroxime Aurobindo tabletki powlekane. ...
 • Ceroxim tabletki powlekane. ...
 • Ceroxim proszek (do wytworzenia zawiesiny) ...
 • Ceroxim tabletki.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 09/04/2022

Views: 5446

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.